Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. juli 2012

Fødevarer: Ifølge seneste rapport garanterer EU-kontrol sikre fødevarer

En rapport fra Europa-Kommissionen, der offentliggøres i dag, viser, at takket være EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) er en lang række risici for fødevaresikkerheden blevet undgået eller afhjulpet, og at kontrol af fødevaresikkerheden garanterer sikre fødevarer. RASFF spiller en afgørende rolle, når det gælder om at garantere sikkerheden fra "fra jord til bord", ved at udløse en hurtig reaktion, når en fødevaresikkerhedsrisiko påvises. Alle medlemmer af RASFF-systemet1 underrettes hurtigt om alvorlige risici påvist i fødevarer og foder, så de sammen kan reagere på trusler mod fødevaresikkerheden på en koordineret måde for at beskytte EU-borgernes sundhed.

John Dalli, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "De europæiske forbrugere har de højeste fødevaresikkerhedsstandarder i verden. EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder er et nøgleredskab, fordi det muliggør påvisning og fjernelse af risici fra det europæiske marked. RASFF styrker forbrugernes tillid til vores sikkerhedssystem for fødevarer og foder. I 2011 håndterede vi en række alvorlige kriser som f.eks. virkningerne af Fukushima-atomulykken, dioxinkrisen og E. coli-epidemien. Det lykkedes EU at overvinde dem, og de høstede erfaringer vil uden tvivl hjælpe os med at gøre en endnu bedre indsats i fremtiden."

Samlede resultater

I 2011 blev der indsendt 9 157 underretninger i RASFF i forbindelse med manglende overholdelse af EU’s fødevarelovgivning, hvoraf 617 vedrørte alvorlige risici.

De fleste af underretningerne var opfølgning af (5 345) snarere end nye (3 812) underretninger. Dette afspejler systemets øgede effektivitet med bedre målretning og mere omfattende opfølgning.

Ud af de 3 812 nye underretninger vedrørte 3 139 fødevarer, 361 foder og 312 materialer i kontakt med fødevarer. Nogle af de oftest indberettede problemer var aflatoksiner i foder, tørret frugt og nødder og migration af kemiske stoffer fra køkkenredskaber fra Kina.

Større sikkerhed i forbindelse med import

En af største succeser var den øgede sikkerhedskontrol ved EU’s grænser. Næsten halvdelen af underretningerne vedrørte fødevarer og foder, der var blevet afvist ved EU’s grænser. Når et sådant produkt identificeres, informerer RASFF det pågældende ikke-EU-land, anmoder det om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på problemet og hindre, at det gentager sig. Når der påvises et alvorligt og vedvarende problem, anmodes det pågældende land af Kommissionen om hurtigt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på problemet; der kan f.eks. være tale om at slette virksomheder fra de relevante lister, standse eksport eller intensivere kontrollen.

Mindske risici og håndtere kriser

RASFF-systemet har hjulpet os med at reagere på og afbøde en lang række alvorlige fødevarebårne udbrud i de senere år som f.eks. dioxinkrisen og E. coli-epidemien. I 2011 spillede RASFF en afgørende rolle i håndteringen af to store fødevaresikkerhedsproblemer: Fukushimaulykken og E. coli.-epidemien.

E. coli-epidemien var en af de mest alvorlige fødevarebårne udbrud i EU’s historie med over 50 dødsofre, især i Tyskland. En taskforce af specialister arbejdede døgnet rundt for at påvise kilden til udbruddet og fremme hurtig udveksling af oplysninger, hvilket satte fødevaresikkerhedsmyndighederne i stand til at reagere effektivt og afbøde de sundhedsmæssige og økonomiske virkninger af krisen.

Fukushima-ulykken: Efter udslippet af radioaktivitet fra Daiichi-atomkraftværket i Fukushima i marts 2011 bad Kommissionen gennem RASFF EU-medlemsstaterne om at analysere radioaktivitetsniveauerne i foder og fødevarer importeret fra Japan. Kommissionen vedtog som en sikkerhedsforanstaltning at kræve, at de japanske myndigheder foretog systematisk kontrol forud for eksport af foder og fødevarer fra den berørte zone, hertil kom stikprøvekontrol ved indgangsstedet. Disse foranstaltninger sikrede et meget højt niveau af beskyttelse af folkesundheden. RASFF viste sig at være uundværligt for effektiv og hurtig kommunikation med medlemsstaterne om udviklingen i situationen, hvilke foranstaltninger der skulle træffes, og resultaterne af kontrollerne. Foranstaltningerne er fortsat i kraft i 2012 og revideres løbende.

Erfaringer

Der er høstet en række vigtige erfaringer efter krisen i 2011, og de fremgår af et dokument fra Kommissionen, som også forelægges i dag2. Eksempler på centrale indsatsområder er:

  • at forbedre RASFF med lanceringen af iRASFF – en onlineunderretningsplatform, som vil gøre, at RASFF kan arbejde hurtigere og mere effektivt end nogensinde

  • at revidere de nuværende standardprocedurer for krisehåndtering, samtidig med at der udvises tilstrækkelig fleksibilitet

  • at gennemgå reglerne for sporbarhed for at øge tempoet og effektiviteteten i forbindelse med sporing af farlige produkter og tilbagetrækning af dem fra markedet

  • at arrangere særlige kurser i undersøgelser og håndtering af fødevarebårne udbrud og hygiejne i primærproduktionen for større handelspartnere (gennem EU-programmet "Bedre uddannelse – større fødevaresikkerhed" i samarbejde med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC))

  • at udarbejde særlige regler for produktion af frø og spirer

  • at øge koordineringen i krisekommunikationsaktiviteter.

De næste skridt

Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne fortsætte med at forbedre rapporteringssystemer, der sætter nationale myndigheder i stand til bedre at målrette deres stikprøveudtagning og inspektioner i forhold til de til rådighed værende midler.

Arbejdet vil også fortsætte med at forbedre RASFF-systemet og den måde, hvorpå forskellige netværk og varslingssystemer samarbejder. Der bliver fokus på nye risici og på at gennemføre de aktioner, der er indkredset i ovennævnte dokument.

Yderligere oplysninger om RASFF:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kontaktpersoner :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

EU-medlemsstaterne, EØS-landene (Norge, Liechtenstein og Island), EFTA's sekretariat, Schweiz, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).


Side Bar