Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. jūlijā

Priekšsēdētājs Barrozu apmeklēs Mozambiku nolūkā stiprināt ES un Mozambikas partnerību

Rītdien Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu kopā ar ES attīstības komisāru Andri Piebalgu dosies vizītē uz Mozambiku, lai apspriestu savstarpējās attiecības un turpmāko sadarbību. Priekšsēdētājs Barrozu tiksies ar Mozambikas prezidentu Armandu Gebuzu un valdības amatpersonām. Apmeklējuma laikā tiks parakstīti trīs jauni divpusējie nolīgumi ar mērķi sekmēt vietējās ekonomikas attīstību, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas, kā arī stiprināt tiesisku valsti un publisko atbildību. Tāpat arī pēc nākamās prezidentvalsts aicinājuma priekšsēdētājs Barrozu piedalīsies Portugāļu valodas valstu savienības augstākā līmeņa sanāksmē.

Pirms ierašanās Maputo priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Ar nepacietību gaidu savu atkārtoto vizīti Mozambikā, lai apspriestu mūsu sadarbību nākotnē. Valstī pēdējos divdesmit gados ir notikušas būtiskas politiskās pārmaiņas un ir sasniegti ievērojami izaugsmes rādītāji. Kā nākamais lielais uzdevums ir iekļaujošākas un ilgtspējīgākas izaugsmes nodrošināšana, kas nāktu par labu visiem iedzīvotājiem. Mūsu atjaunotās partnerības ar Āfriku ietvaros mēs arī turpmāk esam cieši apņēmušies atbalstīt Mozambiku šajā procesā. Tāpat arī man būs iespēja teikt runu Portugāļu valodas valstu savienības augstākā līmeņa sanāksmē, kur es vēlreiz apliecināšu ES apņemšanos atbalstīt šīs līdzīgo ideju apvienojošās organizācijas, kura aptver 8 valstis ar pavisam kopā 250 miljoniem iedzīvotāju, turpmāko attīstību un stiprināšanu."

Galvenās ES un Mozambikas sadarbības jomas ietver lauku attīstību un lauksaimniecību, transporta infrastruktūru un reģionālās ekonomikas integrāciju, kā arī veselību. ES un Mozambika sadarbojas arī politiskā dialoga ietvaros starp ES un Dienvidāfrikas attīstības kopienu (SADC).

Komisārs Piebalgs parakstīs trīs finansēšanas līgumus par kopējo summu 37 miljoni eiro.

The Programa para o Desenvolvimento Económico Local mērķis ir samazināt nabadzību, sekmējot ekonomikas attīstību vietējā līmenī un jo īpaši stiprinot vietējo mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju (Komisijas finansējums 23,2 miljonu eiro apmērā). Programmā paredzēta sadarbība ar reģionālajām, apgabala un vietējām iestādēm, un tā aptver tādus pasākumus kā valsts ieguldījumi transporta tīklos, pēc ražas novākšanas (piemēram, graudu uzglabāšanas) un tirdzniecības infrastruktūrās vai ūdenssaimniecības sistēmās.

Projekts par atbalstu nevalstiskajiem dalībniekiem Mozambikā (Komisijas finansējums 5 miljonu eiro apmērā) sekmēs pārvaldību un pilsoniskumu, kā arī uzlabos dialogu starp pilsoniskās sabiedrības grupām un valsts sektora iestādēm. Tas cita starpā ietver kampaņu par jauniešu izglītošanu pilsoniskuma jautājumos.

Programma tiesiskas valsts un publiskās atbildības stiprināšanai (Komisijas finansējums 9 miljonu eiro apmērā) sekmēs labas pārvaldības mehānismus kontroles un līdzsvara sistēmas izveidei. Programmas ietvaros tiešu atbalstu paredzēts sniegt trim galvenajām Mozambikas iestādēm (Parlamentam, Augstākai tiesai un prokuratūrai) un cita starpā stiprināt politisko sadarbību un dialogu starp likumdevēju varu un izpildvaru.

Priekšsēdētājs Barrozu un Komisārs Piebalgs apmeklēs arī Beiras ostu, kas ir viena no Mozambikas galvenajām infrastruktūrām un ES finansēts koridora projekts. Beiras koridors sniegs piekļuvi Mozambikas iekšējām teritorijām un tās kaimiņvalstīm — Zimbabvei, Zambijai un Malāvijai ‑, tādējādi reģionam paverot būtiskas tirdzniecības un ekonomikas iespējas.

Plašākai informācijai

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

MEMO/12/573 – EU Cooperation - Mozambique

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar