Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 18 d.

Rumunija turi kuo skubiau įrodyti, kad laikosi teisinės valstybės ir teismų nepriklausomumo principų

Norėdama atgauti ES partnerių pasitikėjimą, Rumunija turi užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės ir teismų nepriklausomumo principų, teigiama šiandien Komisijos priimtoje Bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo (BTM) ataskaitoje. Ataskaitoje apžvelgiamas penkerių metų laikotarpis nuo Rumunijos įstojimo į ES 2007 m. Joje Komisija įvertina per šį laikotarpį Rumunijos padarytą pažangą, ypač teismų reformos ir kovos su korupcija srityse.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Bet kurioje demokratinėje sistemoje turi būti užtikrinta valdžios galių pusiausvyra. Per pastaruosius penkerius metus reformuojant teismus ir kovojant su korupcija padaryta pažanga, tačiau praėjusio mėnesio įvykiai verčia ja suabejoti. Komisija išreiškė rimtą susirūpinimą dėl teisinės valstybės ir teismų nepriklausomumo įgyvendinimo Rumunijoje. Atsakydamas į tai Ministras pirmininkas V. Ponta įsipareigojo imtis skubių veiksmų, kad ši padėtis būtų ištaisyta. Komisija stebės padėtį ir kontroliuos, kad šie įsipareigojimai būtų vykdomi. Nedelsiant ir nuosekliai įgyvendinus BTM rekomendacijas, būtų lengviau sukurti stabilią, patikimą ir investicijoms palankią ekonominę aplinką bei nuraminti finansų rinkas“.

Ataskaitoje apibendrinami Komisijai kylantys klausimai dėl Rumunijos Vyriausybės ir Parlamento veiksmų, prasilenkiančių su teisinės valstybės principais. Joje rekomenduojami konkretūs veiksmai, kurių Rumunija turėtų skubiai imtis. Jose kalbama apie Ministro pirmininko V. Ponta įsipareigojimų Komisijos pirmininkui J. M. Barroso įgyvendinimą.

Vertinant penkerių metų atkarpą, ataskaitoje pripažįstama padaryta pažanga. Svarbiausi teisinio reglamentavimo pagrindai jau sukurti. Dabar pagrindinį dėmesį reikės sutelkti į įgyvendinimą. Tačiau politinės valios vykdyti reformas kartais dar pritrūksta.

Rumunija sukūrė pagrindą, leisiantį iš esmės modernizuoti šalies teismų sistemą. Nacionalinis kovos su korupcija direktoratas (DNA) ir Nacionalinė tarnybinės etikos agentūra (ANI) pasiekė labai gerų rezultatų išaiškinant aukšto rango pareigūnų korupcijos atvejus. Neseniai buvo sėkmingai išnagrinėtos visuomenei ypač svarbios aukšto rango pareigūnų korupcijos bylos ir priimti teismo sprendimai – teismai įrodė galintys apginti savo nepriklausomumą.

Tačiau, nepaisant šios pažangos, ataskaitoje teigiama, kad BTM tikslai kol kas nepasiekti. Kai kuriose srityse teisės įgyvendinimas pradėtas, kitose tam dar trūksta politinės valios, o visas reformų procesas nėra tvarus ir negrįžtamas. Prieštaringi pastarojo meto įvykiai gali užbraukti jau pasiektą pažangą ir kelia rimtų abejonių, ar pradėtos reformos bus sėkmingos.

Teismų reformos ir kovos su korupcija trūkumai kelia susirūpinimą ir daugumai rumunų. Gegužės mėn. Komisijos atlikta greitoji „Eurobarometro“ apklausa parodė, kad 72 proc. rumunų norėtų, kad Komisija remtų Rumunijos reformas tol, kol šalis pasieks panašius į kitų valstybių narių standartus.

Kadangi pastaruoju metu buvo nesilaikoma teisinės valstybės ir teismų nepriklausomumo principų, iki šių metų pabaigos Komisija priims dar vieną ataskaitą, kurioje įvertins, ar problemos buvo pašalintos ir ar pavyko atkurti demokratinę valdžios galių pusiausvyrą.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 1 d. Komisija nustatė bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą, skirtą įvertinti, kaip Rumunija vykdo teismų reformos ir kovos su korupcija įsipareigojimus. Komisija įpareigota reguliariai teikti ataskaitas. Pirmąją ataskaitą Komisija pateikė 2007 m. birželio 27 d., ir nuo tada rengia ataskaitą kas antrus metus. Komisijos ataskaitas papildo jos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame Komisija pateikia išsamią visų BTM nustatytų orientacinių tikslų analizę.

Komisijos analizė grindžiama Rumunijos institucijų pažangos vertinimu ir informacija iš valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nepriklausomų ekspertų ir įvairių kitų šaltinių. Komisija surengė keletą misijų į Rumuniją, be to, ataskaitose atsižvelgiama į Rumunijos pateiktus atsakymus į išsamų Komisijos parengtą klausimyną.

Paskutinį kartą metinė ataskaita paskelbta 2011 m. liepos 20 d. 2012 m. vasario 8 d. paskelbta papildoma tarpinė ataskaita.

Išsamesnės informacijos apie ataskaitas dėl Rumunijos galima rasti MEMO/12/569.

Išsamesnės informacijos apie bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą galima rasti MEMO/07/260.

Išsamesnės informacijos apie greitąją „Eurobarometro“ apklausą dėl visuomenės nuomonės apie teisinės valstybės trūkumus Rumunijoje ir apie lūkesčius, susijusius su Komisijos parama, galima rasti http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Visą ataskaitų tekstą galima rasti

http://ec.europa.eu/cvm/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. (+32-2) 295 30 70.

Mark Gray, tel. (+32-2) 298 86 44.


Side Bar