Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 18.

Románia: Az országnak mielőbb lépéseket kell tennie a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlensége melletti elkötelezettségének bizonyítására

Romániának biztosítania kell a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartását ahhoz, hogy visszaszerezze uniós partnerei bizalmát, állapítja meg a Bizottság által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében ma elfogadott jelentés. A jelentés a Románia 2007-es uniós csatlakozása óta eltelt ötéves időszakot vizsgálja és bemutatja a Bizottság értékelését a Románia által ebben az időszakban elért haladásról, a hangsúlyt az igazságügyi reformra és a korrupció elleni küzdelemre fektetve.

Barroso elnök kijelentette, hogy: „Biztosítani kell a demokratikus rendszerhez szükséges fékeket és ellensúlyokat. Miközben az elmúlt öt évben előrelépés történt az igazságszolgáltatás reformja és a korrupció elleni küzdelem terén, ezt az előrelépést megkérdőjelezték az elmúlt hónap eseményei. A Bizottság súlyos aggályokat fogalmazott meg a jogállamisággal és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban Romániában. Ponta miniszterelnök reagált ezekre a felvetésekre és ígéretet tett arra, hogy gyorsan kezelni fogják ezeket a problémákat. A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a helyzetet, hogy megbizonyosodjon arról, betartják-e ezeket a kötelezettségvállalásokat. Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében tett ajánlások sürgős és szigorú végrehajtása hozzájárul a stabil, hiteles és beruházásbarát gazdasági környezet biztosításához és a pénzpiacok megnyugtatásához.”

A jelentés összefoglalja a Bizottság kérdéseit a román kormány és parlament közelmúltbeli, jogállamiságot érintő vitatott intézkedéseivel kapcsolatban. A jelentés számos ajánlást tartalmaz, amelyekkel kapcsolatosan Romániának mihamarabb cselekednie kell. A javasolt intézkedések célja, hogy teljesüljenek a Barroso elnöknek Ponta miniszterelnök által tett vállalások.

A jelentés az elmúlt öt évet vizsgálta meg, és azt mutatja, hogy előrelépés történt. A jogszabályi keret számos építőeleme már a helyére került. A hangsúly innentől kezdve a végrehajtásra tevődik át. Az országban zajló reformok melletti elkötelezettség azonban továbbra sem egyértelmű.

Románia megteremtette a román igazságszolgáltatás jelentős modernizációjának alapjait. Az olyan intézmények, mint az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), valamint az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) meggyőző eredményeket mutattak a magas szintű korrupció elleni küzdelem terén. A közelmúltban a magas szintű korrupciós ügyekben hozott bírósági ítéletek hatékonyan kezelték a legkényesebb eseteket, a bírói kar pedig demonstrálta függetlenségét.

Románia előrelépése ellenére azonban, a jelentés megállapítja, hogy még nem teljesülnek az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus célkitűzései. A törvények végrehajtása néhány területen éppen csak elkezdődött, miközben más területeken még hiányzik a kellő elkötelezettség, így a folyamat még nem fenntartható és nem visszafordíthatatlan. A jelenlegi viták komolyan veszélyeztetik az idáig elért eredményeket és súlyos kérdéseket vetnek fel a már megkezdett reformok jövőjével kapcsolatban.

Az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén fellelhető hiányosságok a román lakosság nagy többségét nyugtalanítják. A Bizottság által májusban végzett Eurobarométer gyorsfelmérés szerint a románok 72%-a tartotta kívánatosnak, hogy a Bizottság mindaddig folytassa a román reformok támogatását, amíg az ország normái a többi tagállaméihoz hasonló szintre nem érnek.

A jogállamiságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét ért közelmúltbeli változások fényében, a Bizottság az év végéig az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében újabb jelentést fog elfogadni, amelyben értékeli, hogy figyelembe vették-e az aggályait és helyreállították-e a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Előzmények

A Bizottság 2007. január 1-jén együttműködési és ellenőrzési mechanizmust hozott létre azon kötelezettségvállalások teljesítésének értékelésére, amelyeket Románia az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem tekintetében tett. A Bizottságot felkérték, hogy rendszeresen tegyen jelentést a fenti területeken elért haladásról. A Bizottság első jelentését 2007. június 27-én tette közzé, és azóta félévenként készít újabb jelentést. A bizottsági jelentéseket szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusban meghatározott értékelési kritériumok mindegyikére vonatkozóan ismerteti a Bizottság részletes elemzését.

A bizottsági elemzés most is a román hatóságok előrehaladásról készített értékelésén és a tagállamoktól, nemzetközi szervezetektől, független szakértőktől és számos egyéb forrásból származó információkon alapul. A Bizottság képviselői számos látogatást tettek Romániában, a jelentések pedig figyelembe vették a Románia által a Bizottság részletes kérdőíveire adott válaszokat is.

A legutóbbi éves jelentés 2011. július 20-án jelent meg. Ezt a 2012. február 8-án közzétett időközi jelentés egészítette ki.

A Romániáról szóló jelentés részletesebb áttekintése itt érhető el: MEMO/12/569.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus részletesebb áttekintése a MEMO/07/260 sz. dokumentumban található.

A Románia jogállamiságának hiányosságaira, valamint a Bizottság ehhez kapcsolódóan nyújtott támogatásával szembeni elvárásokra vonatkozó Eurobarométer gyorsfelmérésről részletesebb információ található a következő címen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

A jelentések teljes szövege a következő címen található:

http://ec.europa.eu/cvm/index_hu.htm.

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar