Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 iulie 2012

Bulgaria: intensificarea reformelor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind statul de drept

Comisia a adoptat un raport privind progresele înregistrate de Bulgaria în conformitate cu Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV). Raportul vizează perioada de cinci ani de la aderarea Bulgariei la UE în 2007 și prezintă evaluarea Comisiei privind progresele realizate în Bulgaria pe parcursul acestei perioade în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției și a criminalității organizate. Principala concluzie care se desprinde din acesta este necesitatea unei aplicări mai ample a reformelor pentru ca procesul de reformă să devină ireversibil.

„Bulgaria a parcurs un drum lung de la aderare până în prezent”, a declarat președintele Barroso. „Legile sunt în vigoare, acum va fi important să se asigure punerea în aplicare a acestora. Bulgaria a înregistrat progrese relevante și poate atinge obiectivele specificate în cadrul MCV, dar trebuie să dea dovadă de o capacitate mai mare de asumare a reformelor și să colaboreze mai eficient decât în trecut. Pentru a putea răspunde preocupărilor cetățenilor bulgari și ale partenerilor europeni ai Bulgariei, trebuie să se demonstreze că se pot obține în continuare rezultate convingătoare în lupta împotriva corupției la nivel înalt și a criminalității organizate.”

Dintr-o perspectivă pe cinci ani, raportul prezintă progresele realizate, demonstrând totodată că reforma nu este încă durabilă și nici ireversibilă. Au fost înregistrate progrese în ceea ce privește adoptarea cadrului legislativ de bază și crearea de noi instituții importante. În acest context, Bulgaria a creat un inspectorat judiciar independent și structuri specializate la nivelul poliției și al parchetului menite să urmărească activitățile aferente criminalității organizate. Legislația privind confiscarea activelor a fost îmbunătățită și a fost înființat un organism pentru urmărirea conflictelor de interese.

Potrivit raportului, se recomandă Bulgariei să se axeze în prezent pe acoperirea lacunelor în acest cadru juridic și instituțional și să se concentreze asupra punerii în aplicare a legislației adoptate recent. Există în continuare deficiențe, în special în ceea ce privește integritatea judiciară și consecvența în practica disciplinară referitoare la transparența și obiectivitatea numirii magistraților, precum și a evaluărilor și a promovărilor acestora. În lupta împotriva corupției, nu există încă o coordonare suficientă a diferitelor autorități, iar reformele necesită o orientare mai clară și un angajament mai ferm pentru obținerea rezultatelor. Nu s-au observat încă rezultate convingătoare în lupta împotriva corupției la nivel înalt și a criminalității organizate.

Pentru marea majoritate a cetățenilor bulgari, deficiențele în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției reprezintă motive serioase de îngrijorare. Potrivit unui sondaj Eurobarometru Flash efectuat de Comisie în luna mai, 78 % din cetățenii bulgari și-au exprimat dorința ca reformele din Bulgaria să fie susținute în continuare de către Comisie, până când această țară atinge standarde comparabile cu alte state membre.

La sfârșitul anului 2013, Comisia va prezenta următoarea sa evaluare a progreselor, pentru a permite autorităților bulgare să aibă suficient timp să demonstreze că se pot obține rezultate în ceea ce privește punerea în aplicare a legilor relevante. Pe parcursul acestei perioade, Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate, efectuând misiuni periodice și inițiind un dialog frecvent cu autoritățile bulgare și cu alte state membre.

Context

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un Mecanism de cooperare și de verificare în vederea evaluării angajamentelor asumate de Bulgaria în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției. Comisiei i s-a solicitat să prezinte în mod regulat un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Ea a prezentat primul său raport la 27 iunie 2007 și de atunci emite rapoarte semestriale. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire la fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.

Analiza Comisiei este bazată pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile bulgare și pe informațiile provenind din partea statelor membre, a organizațiilor internaționale, a experților independenți și din diverse alte surse. Comisia a efectuat mai multe misiuni în Bulgaria și rapoartele acesteia iau, de asemenea, în considerare răspunsurile Bulgariei la chestionarele detaliate elaborate de către Comisie.

Ultimul raport anual a fost publicat la 20 iulie 2011. Acesta a fost însoțit de un raport intermediar, publicat la 8 februarie 2012.

O prezentare mai detaliată a raportului privind Bulgaria poate fi găsită în MEMO/12/568.

Pentru o prezentare mai detaliată a Mecanismului de cooperare și de verificare, puteți consulta MEMO/07/260.

Informații mai detaliate cu privire la sondajul Eurobarometru Flash privind percepțiile referitoare la deficiențele legate de statul de drept în Bulgaria și la așteptările privind sprijinul din partea Comisiei în acest context sunt disponibile pe site-ul:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Rapoartele complete pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/cvm/index_ro.htm

Persoane de contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar