Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 18.

Bulgária: A jogállamisággal kapcsolatos célkitűzések eléréséhez el kell mélyíteni a reformokat

A Bizottság jelentést fogadott el az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében elért haladásról. A jelentés a Bulgária 2007-es uniós csatlakozása óta eltelt ötéves időszakra terjed ki, és az ebben az időszakban Bulgáriában – többek között az igazságügyi reform, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén – elért haladásról szóló bizottsági értékelést tartalmazza. A jelentés fő következtetése értelmében ahhoz, hogy a folyamat visszafordíthatatlan legyen, a reformok mélyrehatóbb végrehajtása szükséges.

„Bulgária hosszú utat tett meg a csatlakozás óta” – nyilatkozta Barroso elnök. – „Életbe léptek a törvények, immár a legfontosabb feladat azok végrehajtásának biztosítása. Bulgária megfelelő haladást ért el, és képes az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus célkitűzéseinek teljesítésére, de meg kell mutatnia, hogy jobban azonosul a reformokkal és hatékonyabb együttműködésre képes, mint a múltban. Továbbra is váratnak magukra a meggyőző eredmények a magas szinten elkövetett korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, amelyek eloszlatják a bolgár állampolgárok és Bulgária európai partnereinek aggodalmát.”

Ötéves távlatra visszatekintve a jelentés haladásról számol be, ám kitűnik belőle az is, hogy a reform egyelőre nem tekinthető fenntarthatónak és visszafordíthatatlannak. Az alapvető jogi keret elfogadásával és egyes fontos új intézmények létrehozásával Bulgáriának sikerült előrelépést elérnie. Ezzel összefüggésben független igazságszolgáltatási felügyeletet állított fel, valamint a rendőrség és az ügyészség szintjén speciális struktúrákat alakított ki a szervezett bűnözés üldözésére. Javította a vagyonelkobzásról szóló jogszabályokat, és testületet hozott létre az összeférhetetlenséggel kapcsolatos ügyek nyomon követésére.

A jelentés javasolja, hogy Bulgária a továbbiakban e jogi és intézményi keret még meglévő hiányosságainak pótlására és a közelmúltban elfogadott jogszabályok végrehajtására összpontosítsa a figyelmét. Előfordulnak még gyenge pontok, különösen az igazságügy sérthetetlensége terén, a bírák átlátható és elfogulatlan kinevezésével, értékelésével és előléptetésével kapcsolatos következetes fegyelmi gyakorlatot illetően. A korrupció elleni küzdelem tekintetében továbbra sem kielégítő a különböző hatóságok közötti együttműködés, a reformok végrehajtásához pedig jobb irányításra és az eredmények iránti nagyobb elkötelezettségre van szükség. A magas szintű korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyelőre nem volt képes meggyőző eredményeket felmutatni.

Az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén tapasztalt hiányosságokat a bolgár állampolgárok többsége igen aggályosnak tartja. A Bizottság májusban készített Eurobarométer gyorsfelmérése szerint a bolgárok 78%-a szeretné, hogy a Bizottság folytassa a bulgáriai reformok támogatását mindaddig, amíg az ország eléri a többi tagállam normáinak a szintjét.

A Bizottság legközelebb 2013 végén készít értékelést az előrehaladásról, ezáltal elegendő időt biztosítva a bolgár hatóságok számára ahhoz, hogy eredményeket mutassanak fel a vonatkozó törvények végrehajtása terén. A Bizottság ebben az időszakban szoros figyelemmel kíséri majd az elért haladást– ennek céljából képviselői rendszeresen ellátogatnak az országba, és gyakran folytatnak párbeszédet a bolgár hatóságokkal és más tagállamokkal.

Előzmények

A Bizottság 2007. január 1-jén együttműködési és ellenőrzési mechanizmust hozott létre azon kötelezettségvállalások teljesítésének értékelésére, amelyeket Bulgária az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem tekintetében tett. A Bizottságot felkérték, hogy rendszeresen tegyen jelentést a fenti területeken elért haladásról. A Bizottság első jelentését 2007. június 27-én tette közzé, és azóta félévenként készít újabb jelentést. A bizottsági jelentéseket szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusban meghatározott értékelési kritériumok mindegyikére vonatkozóan ismerteti a Bizottság részletes elemzését.

A bizottsági elemzés a bolgár hatóságok előrehaladásról készített értékelésén és a tagállamoktól, nemzetközi szervezetektől, független szakértőktől és számos egyéb forrásból származó információkon alapul. A Bizottság képviselői több látogatást tettek Bulgáriában, a jelentések pedig figyelembe veszik azokat a válaszokat is, amelyeket Bulgária a Bizottság részletes kérdőívén szereplő kérdésekre adott.

A legutóbbi éves jelentés 2011. július 20-án jelent meg. Ezt a 2012. február 8-án közzétett időközi jelentés egészítette ki.

A Bulgáriáról szóló jelentés részletesebb áttekintése itt érhető el: MEMO/12/568.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus részletesebb áttekintése a MEMO/07/260 sz. dokumentumban található.

A jogállamiság Bulgáriában tapasztalható hiányosságainak, valamint e tekintetben a Bizottság részéről várt támogatásnak a megítéléséről szóló Eurobarométer gyorsfelmérésről részletesebben az alábbi internetcímen olvashat:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

A jelentések teljes szövege a következő címen olvasható:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar