Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. julija 2012

Okolje: varnejša uredba o biocidnih pripravkih

Nova pravila o biocidih, ki veljajo od danes, bodo znatno izboljšala varstvo zdravja ljudi in okolja. Biocidni pripravki so potrebni za nadzor organizmov, ki so škodljivi za zdravje ljudi ali živali oziroma škodujejo materialom. Vendar njihove lastnosti lahko ljudem, živalim in okolju tudi škodujejo, zato jih je treba pazljivo regulirati. Nova uredba o biocidnih pripravkih bo izboljšala varnost teh kemičnih izdelkov in poenostavila izdajanje dovoljenja za uporabo na trgu Evropske unije ter tako izboljšala njihov prosti pretok na notranjem trgu.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „To je nov korak k zagotovitvi visoke stopnje varnosti zdravja državljanov in okolja. Zasnovan je tako, da bodo na voljo le varni izdelki ter da najnevarnejše snovi ne bodo prisotne na našem trgu. Nova uredba bo poenostavila izdajanje dovoljenj in tako gospodarsko znatno koristila evropskim podjetjem.“

Biocidni pripravki so del vsakdana. Med njih spadajo razkužila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali bolnišnicah, strup za podgane, sredstva za odganjanje mrčesa, razpršila in barve proti plesni, tablete za čiščenje vode in veliko drugih izdelkov. Za te izdelke pravo EU velja že od leta 1998 in od takrat je bila v okviru direktive o biocidnih pripravkih dovoljena uporaba že skoraj tisoč izdelkov.

Evropska komisija je pregledala direktivo o biocidnih pripravkih. Pri tem je ugotovila, da bi postopek izdajanja dovoljenj za aktivne snovi in izdelke lahko poenostavili in racionalizirali. Nova uredba zajema učinkovitejše določbe glede izdajanja dovoljenj izdelkom, zahtev in souporabe podatkov, ki so povezani z izdelki. Zato bo industrija v desetih letih prihranila približno 2,7 milijarde evrov.

Nove določbe tudi zmanjšujejo testiranje na živalih, saj je souporaba podatkov obvezna, ter spodbujajo bolj prilagodljiv in integriran pristop do testiranja. Predložitev vlog, beleženje odločitev in obveščanje javnosti bodo potekali preko temu namenjene platforme IT (registra biocidnih pripravkov).

Poleg tega bo tudi zaščita obširnejša, saj bo nova zakonodaja sedaj zajemala tudi varstvo blaga in materialov, ki so obdelani z biocidnimi pripravki, kot na primer pohištvo in embalažo živil.

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) bo imela ključno vlogo pri upravljanju te uredbe. Ena od prednosti je količina sredstev, ki jih bo zagotovila. Ta so trenutno namreč tako na nacionalni kot na evropski ravni zelo omejena, posledica tega pa so zamude pri izdaji dovoljenj in večji stroški za industrijo. Agenciji ECHA bo dodeljenih 100 uslužbencev, ki bodo sodelovali pri dejavnostih, povezanih z biocidi. Število mnenj, ki jih bo ECHA predložila, naj bi se zvišalo z 80 leta 2014 na 300 leta 2020.

Naslednji koraki

Uredba se bo začela uporabljati 1. septembra 2013. Od takrat bodo imela podjetja dve možnosti za pridobitev dovoljenja za dajanje svojih izdelkov na trg. Prva možnost, ki jo bodo verjetno izkoristila velika podjetja, predvideva predložitev vloge agenciji ECHA in, če bo izdelek varen, ga bodo podjetja lahko prodajala po EU. Drugo možnost bodo verjetno uporabila številna mala in srednje velika podjetja v tej panogi, saj bodo morala vlogo predložiti nacionalnim organom, če bodo želela izdelek prodajati v domači državi. Če bo dovoljenje izdano, bodo lahko izdelek dala na trg drugih držav članic v skladu z načelom medsebojnega priznavanja.

Več informacij:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar