Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. heinäkuuta 2012

Biosidituotteiden turvallisuutta parannetaan uusilla säännöksillä

Tänään tulevat voimaan biosidituotteita koskevat uudet säännöt, joilla ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua parannetaan huomattavasti. Biosidituotteita tarvitaan ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisten tai materiaaleja vahingoittavien eliöiden torjunnassa. Biosideilla on kuitenkin ominaisuuksia, jotka saattavat olla haitallisia ihmisille, eläimille tai ympäristölle, ja siksi niitä on tarpeen säännellä tarkasti. Uudella biosidituotteita koskevalla asetuksella parannetaan näiden kemikaalien turvallisuutta ja yksinkertaistetaan niiden lupamenettelyjä, mikä parantaa näiden tuotteiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan ”tämä on uusi askel kansalaisten terveyden ja ympäristön laadukkaan suojelun takaamisessa. Näin varmistetaan, että saatavilla on ainoastaan turvallisia tuotteita ja että vaarallisimmat tuotteet pysyvät poissa markkinoilta. Lupamenettelyjen yksinkertaistamisesta on hyvin paljon taloudellista hyötyä eurooppalaisille yrityksille.”

Biosidituotteita käytetään kaikkialla. Biosideja ovat esimerkiksi kotona ja sairaaloissa käytettävät desinfiointiaineet, rotanmyrkky, hyönteiskarkotteet, homeenestosuihkeet ja ‑maalit ja vedenpuhdistustabletit. Biosidituotteita on säännelty EU:ssa vuodesta 1998, ja tänä aikana melkein tuhannelle tuotteelle on myönnetty biosididirektiiviin perustuva lupa.

Tarkasteltuaan uudelleen biosididirektiiviä Euroopan komissio päätyi siihen, että vaikuttavia aineita ja tuotteita koskevaa lupamenettelyä olisi syytä yksinkertaistaa ja keventää. Uuden asetuksen ansiosta on helpompi hoitaa lupamenettelyjä sekä hallinnoida tuotteita koskevia tietoja ja tiedottaa niistä edelleen. Tämä tuottaa teollisuudelle kymmenessä vuodessa arviolta 2,7 miljardin euron säästöt.

Uusilla säännöksillä myös vähennetään eläinkokeita, kun tietojen jakaminen tehdään pakolliseksi ja joustavampaan ja kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan testauksessa kannustetaan. Hakemukset jätetään erityisellä verkkosovelluksella (biosidivalmisterekisteri), jota käytetään myös tuotteita koskevien päätösten tallettamiseen ja yleisölle tiedottamiseen.

Lainsäädännön tarjoama suoja ulottuu nyt entistä laajemmalle, koska säännöksiä on nyt annettu myös biosidituotteilla käsitellyistä tavaroista ja materiaaleista, kuten huonekaluista ja elintarvikepakkauksista.

Euroopan kemikaalivirastolla on keskeinen asema tämän asetuksen hallinnoinnissa. Kemikaaliviraston suuri etu on, että se saa käyttöönsä mittavat resurssit. Nykytilanteessa sekä jäsenvaltioiden että EU:n resurssit ovat äärimmäisen niukat, mikä johtaa lupien viivästymiseen ja teollisuuden kustannusten lisääntymiseen. Kemikaalivirasto ottaa palvelukseensa 100 uutta työntekijää, joiden tehtävänä on työskennellä biosidikysymysten parissa. Kemikaaliviraston antamien lausuntojen määrän odotetaan kasvavan 80 lausunnosta vuonna 2014 aina 300 lausuntoon vuonna 2020.

Tulevat toimet

Asetusta sovelletaan 1. syyskuuta 2013 alkaen. Siitä lähtien yrityksillä on kaksi vaihtoehtoa hakea lupaa tuotteidensa saattamiselle markkinoille. Ensimmäinen vaihtoehto, jota suuret yritykset todennäköisesti käyttävät, on hakemuksen toimittaminen kemikaalivirastolle. Jos tuote todetaan turvalliseksi, sitä voidaan myydä koko EU:ssa. Toinen vaihtoehto, johon monet alan pk-yritykset ehkä mieluummin turvautuvat, on hakemuksen toimittaminen kansallisille viranomaisille. Siinä tapauksessa lupa koskee vain tuotteen myymistä oman maan markkinoilla. Jos lupa myönnetään, yritykset voivat kuitenkin tämän jälkeen saattaa tuotteen muiden EU-maiden markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti.

Lisätietoja:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Katos myös:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar