Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 17. julija 2012

Znanstveni podatki: odprt dostop do rezultatov raziskav bo povečal inovacijsko zmogljivost Evrope

Evropska komisija je danes predstavila ukrepe za izboljšanje dostopa do znanstvenih informacij, dognanih v Evropi. S širšim in hitrejšim dostopom do znanstvenih razprav in podatkov bodo raziskovalci in podjetja lahko lažje uporabili izsledke raziskav, financiranih iz javnih sredstev. To bo povečalo inovacijsko zmogljivost Evrope in državljanom omogočilo hitrejši dostop do koristi znanstvenih odkritij. Povečala se bo tudi donosnost evropskih naložb v raziskave in razvoj, ki letno znašajo 87 milijard evrov. Ti ukrepi dopolnjujejo sporočilo Komisije o vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora, ki je bilo prav tako sprejeto danes.

Kot prvi korak bo Komisija odprt dostop do znanstvenih objav določila kot splošno načelo programa Obzorje 2020 (evropski program financiranja raziskav in inovacij za obdobje 2014–2020). Od leta 2014 naprej bodo morali biti dostopni vsi članki, financirani v okviru programa Obzorje 2020, in sicer:

  • založnik bo članke nemudoma objavil na spletu (t. i. zlati odprt dostop) – od Evropske komisije se lahko zahteva povrnitev stroškov objave; ali

  • raziskovalci bodo svoje članke dali na voljo prek odprtega arhiva najpozneje šest mesecev po objavi (12 mesecev pri člankih na področju družbenih ved in humanistike) (t. i. zeleni odprt dostop).

Komisija je državam članicam tudi priporočila, naj sprejmejo podoben pristop glede rezultatov raziskav, financiranih v okviru nacionalnih programov. Cilj je do leta 2016 omogočiti odprt dostop do 60 % evropskih znanstvenih člankov, financiranih iz javnih sredstev.

Komisija bo začela tudi s poskusnim odprtim dostopom do podatkov, zbranih v javno financiranih raziskavah (npr. numeričnih rezultatov eksperimentov), pri čemer bo upoštevala legitimne pomisleke v zvezi s poslovnimi interesi ali zasebnostjo prejemnika finančnih sredstev.

V javnem posvetovanju, ki je potekalo leta 2011, je 84 % sodelujočih izjavilo, da dostop do znanstvene literature ni optimalen. Raziskave kažejo, da mala in srednja podjetja brez hitrega dostopa do najnovejše znanstvene literature potrebujejo do dve leti več, da inovativne izdelke spravijo na trg. Raziskava, ki jo je financirala EU, je pokazala, da trenutno samo 25 % raziskovalcev odprto deli svoje podatke.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je dejala: „Davkoplačevalci ne bi smeli dvakrat plačati za znanstvene raziskave. Zato jim je treba zagotoviti neoviran dostop do neobdelanih podatkov. Pri razširjanju in uporabi rezultatov znanstvenih raziskav želimo narediti korak naprej. Podatki so nafta prihodnosti.“

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn pa je dejala: „Davkoplačevalcem moramo dati več za njihov denar. Odprt dostop do znanstvenih razprav in podatkov bo pospešil pomembna odkritja naših znanstvenikov in podjetij ter s tem povečal znanje in konkurenčnost v Evropi.“

Ozadje

Odprt dostop omogoča bralcem prost dostop do rezultatov raziskav na spletu. Komisija je danes sprejela sporočilo, ki določa cilje politike odprtega dostopa za raziskave, ki jih Komisija financira v okviru programa Obzorje 2020. Priporočilo Komisije, ki spremlja sporočilo, določa celovit okvir politike za izboljšanje dostopa do znanstvenih informacij in njihovega arhiviranja. Pobudi sta del vzpostavitve Evropskega raziskovalnega prostora (glej danes objavljena IP/12/788 in MEMO/12/564), ukrepi pa temeljijo na sporočilu o znanstvenih informacijah v digitalni dobi (glej IP/07/190) in sklepih Sveta iz leta 2007.

Komisija bo:

  • odprt dostop do strokovno pregledanih objav določila kot splošno načelo v programu Obzorje 2020, in sicer prek odprtega dostopa do objavljanja vsebin (t. i. zlati odprt dostop) ali prek samoarhiviranja (t. i. zeleni odprt dostop);

  • spodbujala odprt dostop do podatkov raziskav (tj. rezultatov poskusov, opazovanj, računalniško obdelanih podatkov itn.) ter določila pilotni program v okviru Obzorja 2020, ob upoštevanju legitimnih pomislekov v zvezi z zasebnostjo, poslovnimi interesi in vprašanji glede velikih količin podatkov;

  • razvila in podpirala e-infrastrukture, ki bodo interoperabilne na evropski in svetovni ravni, za gostitev in delitev znanstvenih informacij (objav in podatkov);

  • pomagala raziskovalcem pri izpolnjevanju obveznosti odprtega dostopa in spodbujala kulturo delitve podatkov.

Evropska digitalna agenda določa ambiciozno politiko odprtih podatkov, ki zajema celotni niz informacij, ki jih proizvedejo, zberejo ali financirajo javni organi v Evropski uniji. Unija inovacij, vodilna pobuda EU, prav tako izrecno spodbuja odprt dostop kot ključni element za vzpostavitev Evropskega raziskovalnega prostora. Sporočilo in priporočilo o znanstvenih informacijah dopolnjujeta prav tako danes sprejeto sporočilo o okrepitvi partnerstva Evropskega raziskovalnega prostora za odličnost in rast. V njem so določene ključne prednostne naloge za vzpostavitev Evropskega raziskovalnega prostora, med drugim optimalna izmenjava in dostop do znanstvenega znanja ter njegov prenos.

Evropska komisija bo še naprej financirala projekte, povezane z odprtim dostopom. V obdobju 2012–2013 bo namenila 45 milijonov evrov za podatkovne infrastrukture in raziskave na področju digitalnega arhiviranja. Financiranje se bo nadaljevalo tudi v okviru programa Obzorje 2020. V istem obdobju bo Komisija podpirala poskusno uvajanje novih načinov ravnanja z znanstvenimi podatki (npr. novih metod za strokovno pregledovanje in načinov merjenja učinka člankov).

Glej tudi MEMO/12/565.

Povezave

Ozadje: http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Strategija odprtih podatkov: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Povejte svoje mnenje: oznaka na Twitterju: #da12data

Spletišče komisarke Neelie Kroes

Spremljajte komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar