Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 juli 2012

Wetenschappelijke gegevens: open toegang tot onderzoeksresultaten zal innovatievermogen van Europa stimuleren

De Europese Commissie heeft vandaag maatregelen voorgesteld om de toegang tot in Europa geproduceerde wetenschappelijke informatie te verbeteren. Een bredere en snellere toegang tot wetenschappelijke papers en gegevens maakt het voor onderzoekers en ondernemingen eenvoudiger om de resultaten van met overheidsgeld gefinancierd onderzoek verder uit te werken. Dit stimuleert het innovatievermogen van Europa en zorgt ervoor dat burgers sneller van wetenschappelijke ontdekkingen kunnen profiteren. Zo krijgt Europa een beter rendement op de 87 miljard euro die jaarlijks in onderzoek en ontwikkeling (O&O) wordt geïnvesteerd. De maatregelen vormen een aanvulling op de vandaag eveneens aangenomen mededeling van de Commissie om een Europese onderzoeksruimte (EOR) te realiseren.

Als eerste stap zal de Commissie open toegang tot wetenschappelijke publicaties tot een algemeen beginsel maken van Horizon 2020, het financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014‑2020. Vanaf 2014 moeten alle artikelen die geproduceerd zijn met geld van het programma Horizon 2020 toegankelijk zijn:

  • de artikelen zullen of direct online toegankelijk worden gemaakt door de uitgever ("gouden" open toegang) ‑ hoge initiële publicatiekosten kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling door de Europese Commissie; of

  • onderzoekers zullen hun artikelen niet later dan zes maanden (twaalf maanden voor artikelen op het gebied van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen) na publicatie beschikbaar stellen via een vrij toegankelijke bewaarplaats ("groene" open toegang).

De Commissie heeft eveneens geadviseerd dat de lidstaten een soortgelijke aanpak hanteren bij de resultaten van onderzoeken die door hun eigen binnenlandse programma´s worden gefinancierd. Het doel is dat tegen 2016 60 % van de met Europees overheidsgeld gefinancierde artikelen openbaar toegankelijk is.

De Commissie zal ook een proef gaan doen met open toegang tot gegevens die zijn verzameld bij met overheidsgeld gefinancierd onderzoek (bijv. de numerieke resultaten van experimenten). Daarbij wordt rekening gehouden met de terechte zorgen wat de commerciële belangen van de begunstigde of de privacy betreft.

In een openbare raadpleging uit 2011 gaf 84 % van de respondenten aan dat de toegang tot wetenschappelijke literatuur momenteel niet optimaal is. Onderzoek toont aan dat kleine en middelgrote bedrijven tot twee jaar langer nodig hebben om innovatieve producten op de markt te brengen bij gebrek aan snelle toegang tot actuele wetenschappelijke literatuur. Door de EU gefinancierd onderzoek toonde aan dat slechts 25 % van de onderzoekers hun gegevens openlijk delen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda: "Belastingbetalers dienen geen twee keer te betalen voor wetenschappelijk onderzoek en zij hebben naadloze toegang tot ruwe gegevens nodig. We willen de verspreiding en exploitatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar een hoger plan brengen. Gegevens zijn de nieuwe olie."

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, verklaarde: "We moeten belastingbetalers meer waar voor hun geld bieden. Open toegang tot wetenschappelijke papers en gegevens zal belangrijke doorbraken voor onze onderzoekers en bedrijven versnellen en kennis en het concurrentievermogen in Europa stimuleren."

Achtergrond

Open toegang biedt lezers via internet vrije toegang tot onderzoeksresultaten. De Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen met beleidsdoelstellingen voor open toegang voor onderzoek dat op grond van "Horizon 2020" door de Commissie is gefinancierd. In een bijgevoegde aanbeveling van de Commissie wordt een volledig beleidskader gepresenteerd om wetenschappelijke informatie beter te bewaren en toegankelijker te maken. Deze twee initiatieven passen in een bredere context om de Europese onderzoeksruimte tot stand te brengen (zie IP/12/788 en MEMO/12/564 die vandaag eveneens zijn uitgebracht). De basis wordt gevormd door een mededeling uit 2007 over wetenschappelijke informatie in het digitale tijdperk (zie IP/07/190) en conclusies van de Raad uit datzelfde jaar.

De Commissie zal:

  • open toegang tot intercollegiaal getoetste publicaties tot het algemene beginsel maken in Horizon 2020 via open access publishing ("gouden" open toegang) of zelfarchivering ("groene" open toegang);

  • open toegang tot onderzoeksgegevens bevorderen (experimentele resultaten, observaties en door de computer gegenereerde informatie enz.) en een proefkader in Horizon 2020 neerzetten, met inachtneming van rechtmatige zorgen over privacy, commerciële belangen en vragen over grote hoeveelheden gegevens;

  • op Europees en mondiaal niveau interoperabele e-infrastructuren ontwikkelen en ondersteunen om wetenschappelijke informatie (publicatie en gegevens) te verstrekken en te delen;

  • onderzoekers bijstaan om te voldoen aan de opentoegangverplichtingen en een cultuur van uitwisseling bevorderen.

De Digitale agenda voor Europa schetst een "open gegevens"‑beleid dat betrekking heeft op het volledige scala aan informatie dat de overheidsinstanties in de gehele Europese Unie produceren, verzamelen of bekostigen. In de Innovatie-Unie, het vlaggenschip van de EU, wordt open toegang als een fundamenteel element gezien voor het verwezenlijken van de Europese onderzoeksruimte (EOR). De mededeling en aanbeveling over de wetenschappelijke informatie vormen een aanvulling op de mededeling "Een versterkte Europese onderzoeksruimte voor topkwaliteit en groei", die ook is goedgekeurd vandaag, en waarin de voornaamste prioriteiten zijn vastgesteld om de Europese onderzoeksruimte te voltooien, waaronder de optimale uitwisseling van, toegang tot en overdracht van wetenschappelijke kennis.

De Europese Commissie zal projecten in verband met open toegang blijven financieren. In 2012‑2013 zal de Commissie 45 miljoen euro besteden aan gegevensinfrastructuur en onderzoek naar digitale bewaring. De financiering in het kader van het programma Horizon 2020 zal worden voortgezet. In dezelfde periode zal de Commissie experimenten ondersteunen in verband met nieuwe methoden voor de behandeling van wetenschappelijke informatie (bv. nieuwe methoden voor intercollegiale toetsing en methoden voor het meten van het effect van een artikel).

Zie ook MEMO/12/565

Links

Beleidsachtergrond: http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Strategie voor open gegevens: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Uw inbreng: hashtag #da12data

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32‑2) 296.17.16, Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32‑2) 299.90 19.

Michael Jennings (+32‑2) 296.33.88

Monika Wcislo (+32‑2) 298.65.95


Side Bar