Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 17.

Az Európai Bizottság a kutatás és innováció egységes piacának útjában álló akadályok felszámolására készül

Az Európai Bizottság a mai napon meghatározta azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket a tagállamoknak az Európai Kutatási Térség (EKT, a kutatás és innováció egységes piaca) kiépítése érdekében meg kell hozniuk. Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a kutatók, a kutatóintézetek és a vállalkozások adott esetben könnyebben tudják más tagállamban folytatni kutatói tevékenységüket, határokon túli kollegáikkal is versenybe szállhassanak vagy együttműködhessenek. Ezzel megerősödnek, versenyképesebbé válnak a tagállamok kutatói bázisai, amelyek így hatékonyabban együtt tudnak működni a legégetőbb társadalmi kihívások, például az éghajlatváltozás, az élelmezés- és energiabiztonság, valamint a közegészség problémáinak kezelése terén. Az Európai Kutatási Térség megvalósítását elősegítendő a Bizottság ma közös nyilatkozatot és egyetértési megállapodásokat írt alá a főbb kutató- és kutatásfinanszírozási szervezeteket képviselő testületekkel. Az előterjesztett javaslatok az uniós állam- és kormányfők által az Európai Kutatási Térség megvalósítására előírt, 2014-es határidőre válaszul születtek.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős európai biztos a következőképpen nyilatkozott: „Tarthatatlan a jelenlegi helyzet, amelyben a kutatások finanszírozásáról nem mindig versenyfeltételek alapján születik döntés, ahol a posztokat esetenként nem az érdemek alapján töltik be, ahol a kutatók alig tudják ösztöndíjukat külföldön igénybe venni vagy bajosan férnek hozzá más tagállamok kutatási programjaihoz. Mindezeken felül Európa jelentős része aktív részvétel helyett csupán a partvonalról szemléli a történéseket. Abban kivétel nélkül minden üzleti vezető egyetért, hogy a kutatói bázis minősége meghatározó szerepet játszik a beruházási döntések meghozatalában. Napjaink gazdaságában egyetlen tagállam vagy régió sem engedheti meg magának, hogy mellőzze tudásbázisát.”

A kutatói társadalom megkérdezett tagjainak csaknem 80%-a véli úgy, hogy a nemzetközi mobilitást gátolja a nyílt és átlátható felvételi rendszer hiánya. Ezért a Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy számolják fel az országhatároktól független tudományos életpálya előtt álló akadályokat, szorgalmazzák a közös kutatási ütemterveket, növeljék az intézmények és projektek versenyalapú finanszírozását, és hatékony befektetésekkel segítsék a világszínvonalú létesítményeket.

A kutatásban érdekelt feleket tömörítő szervezeteket arra ösztönzi a Bizottság, hogy dolgozzák ki és érvényesítsék a nemzeti ösztöndíjak hozzáférhetőségének és hordozhatóságának alapelveit, az álláslehetőségeket tegyék közzé közös internetes portálon, a kutatói posztok betöltése átlátható, nyílt és érdemeken alapuló felvételi eljárás alapján történjen, valamint élénkítsék a gazdasági és a tudományos élet közötti kapcsolatokat.

Az Európai Kutatási Térségre vonatkozó, mai napon előterjesztett javaslatokat kiegészíti egy, a tudományos információk elérhetővé tételének és megőrzésének ösztönzését szolgáló kezdeményezés. A kezdeményezés célja az uniós finanszírozású projektek, illetve a nemzeti finanszírozású kutatások eredményeként készült tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés elősegítése (lásd: IP/12/790 és MEMO/12/565).

Háttér-információk

Az uniós vezetők több alkalommal hangsúlyozták az Európai Kutatási Térség létrehozásának fontosságát. Az Európai Tanács 2011. februári és 2012. márciusi következtetéseiben 2014-t tűzte ki a megvalósítás határidejeként. Az Európai Tanács június 28–29-i ülésén elfogadott Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum ugyancsak rámutat arra, hogy az Európai Kutatási Térség létrejötte a versenyképesség motorja lehet Európában.

Az Európai Kutatási Térség létrehozását célzó bizottsági javaslatok öt olyan kulcsfontosságú területet azonosítanak, ahol előrelépésre van szükség:

  • a nemzeti kutatási rendszerek hatékonyságának javítása

  • a nemzetközi együttműködés és verseny javítása, többek között a kulcsfontosságú kutatási infrastruktúrák létrehozása és hatékony működtetése révén

  • nyitottabb kutatói munkaerőpiac

  • nemek közötti egyenlőség és annak érvényesítése a kutatási projekteket kiválasztó és végrehajtó szervezeteknél, valamint

  • a tudományos információk optimális terjesztése és átadása, többek között digitális eszközök révén, és gyorsabb hozzáférés a tudományos publikációkhoz és adatokhoz.

Ezen öt terület mindegyike vonatkozásában a Bizottság konkrét lépéseket azonosított, amelyeket megerősített partnerségben, együtt kell végrehajtaniuk a tagállamoknak, az érdekelt szervezeteknek és az Európai Bizottságnak.

Az Európai Kutatási Térség szerves része azon törekvésnek, amely valódi Innovatív Unióvá kívánja tenni az Európai Uniót. A növekedés és munkahelyteremtés kulcsát jelentő, tudásintenzív új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez elengedhetetlen a kutatási célú beruházások, a tudományos minőség és a relevancia növelése.

Lásd: MEMO/12/564

Az Innovatív Unió: http://ec.europa.eu/innovation-union

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar