Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τυπου

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2012

Μεταφορές: Ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas θα συζητήσει με τους Υπουργούς πώς θα γίνουν πραγματικότητα τα ευφυή συστήματα μεταφορών

Στις 16 και 17 Ιουλίου 2012 θα συναντηθούν οι Υπουργοί Μεταφορών και τηλεπικοινωνιών σε άτυπο Συμβούλιο στη Λευκωσία για να συζητήσουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στις μεταφορές οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών. Οι Υπουργοί θα επανεξετάσουν με ποια μέσα θα αρθούν οι υπάρχοντες φραγμοί στην ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφοράς (ΕΣΜ) στην ΕΕ. Θα εστιάσουν την προσοχή τους στην πρόσβαση στα «ανοικτά δεδομένα» που σχετίζονται με τις μεταφορές, στα μέσα σχεδιασμού και την ενοποιημένη έκδοση εισιτηρίων για τις μετακινήσεις στην Ευρώπη με τη χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς, και στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων και υπηρεσιών στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas δήλωσε: «Χρειάζεται να αναπτύξουμε ευρωπαϊκούς προγραμματιστές πολυτροπικών ταξιδιών και άλλες εφαρμογές ΕΣΜ στην Ευρώπη. Για να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα όλοι οι υπάρχοντες τρόποι μεταφοράς και οι υποδομές τους, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τη διάθεση, την πρόσβαση και την ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών, όπως χρονοδιαγράμματα, χωρητικότητα και διαδρομές. Η Επιτροπή θα προωθήσει ιδέες στήριξης του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη υπηρεσιών σχεδιασμού και πληροφόρησης στις πολυτροπικές μεταφορές ανά την Ευρώπη. Έτσι θα καταστεί δυνατόν να διαδοθούν νέες υπηρεσίες όπως οι προγραμματιστές διαδρομών ή η ευφυής κράτηση θέσεων και πληρωμή για μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, οι οποίες θα υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και θα συνιστούν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.»

Ποιο είναι το θέμα;

Σήμερα, τα ευφυή συστήματα μεταφοράς (ΕΣΜ) – και ιδίως οι προγραμματιστές πολυτροπικών μετακινήσεων – είναι υπό δοκιμή και ανάπτυξη, αλλά η εγκατάστασή τους σπανίζει και γίνεται κατά τρόπο κατακερματισμένο. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η ανεπαρκής και δύσκολη πρόσβαση σε δεδομένα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις μεταφοράς.

Η Επιτροπή θα εκφράσει την πρόθεσή της να υποβάλει χρονοδιάγραμμα για τη στήριξη της εφαρμογής των «υπηρεσιών προγραμματισμού και ενημέρωσης για τις πολυτροπικές μεταφορές» και ευρύτερα ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των ΕΣΜ στο ΔΕΔ-Μ και στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σε συνεργασία με τον κλάδο, θα επισπευσθεί η εμπορία ευφυών υπηρεσιών στις μεταφορές. Η εξασφάλιση πρόσβασης σε δεδομένα μεταφορών εγγυάται σε φορείς ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών ότι μπορούν να παρέχουν σε επιβάτες ή μεταφορείς εμπορευμάτων τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να βελτιώσουν, σε πραγματικό χρόνο, μια μετακίνηση ή μια διαδρομή, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην κυκλοφορία ή ανάλογα με απρόβλεπτα συμβάντα, όπως η κρίση λόγω της ηφαιστειακής τέφρας το 2010.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Με βάση το νομικό πλαίσιο των ΕΣΜ οι προδιαγραφές για το eCall – το πανευρωπαϊκό σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης βάσει του αριθμού 112 – έως τα τέλη του έτους θα εγκριθούν υπηρεσίες καθολικών πληροφοριών και υπηρεσίες ενημέρωσης για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης. Η Επιτροπή τονίζει ότι η έγκριση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)» και του Ορίζοντα 2020 για τη στήριξη των υποδομών πληροφοριών και μεταφορών ήταν θεμελιώδεις για τη διαμόρφωση μελλοντικού χρηματοδοτικού πλαισίου για την εγκατάσταση των ΕΣΜ.

Ιστορικό

Στην άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών στη Λευκωσία παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών και κινητικότητας, οι υπουργοί μεταφορών και τηλεπικοινωνιών των 27 κρατών μελών [και της Κροατίας], καθώς και ο κ. Brian Simpson, πρόεδρος της επιτροπής TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής μεταφορών, όπως υπογραμμίσθηκε στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές του 2011 και επισημάνθηκε στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Η Επιτροπή εργάζεται πυρετωδώς για την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ΕΣΜ1, των προδιαγραφών που χρειάζονται για να αντιμετωπισθούν ορισμένα προβλήματα διαλειτουργικότητας, ώστε να καταστεί δυνατή ευρύτερη εφαρμογή των λύσεων ΕΣΜ. Οι προδιαγραφές για το eCall, το πανευρωπαϊκό σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης βάσει του αριθμού 112, τις ελάχιστες καθολικές πληροφορίες κυκλοφορίας που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης αναμένεται ότι θα εγκριθούν κατά τα τέλη του έτους.

Οι προγραμματιστές πολυτροπικών μεταφορών περιλαμβάνουν όλους τους τρόπους μεταφοράς και όλες τις επιλογές συγκοινωνιών. Δίνουν στους χρήστες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προγραμματίσουν την μετακίνησή τους από πόρτα σε πόρτα με λίγες απλές κινήσεις και επιτρέπουν στον κόσμο να ταξιδεύει όπως ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του: με την ταχύτερη επιλογή, τη φθηνότερη επιλογή ή με μια επιλογή με τη μικρότερη ζημία στο περιβάλλον. Στις μεγαλουπόλεις κυρίως αλλά και σε πολλά άλλα μέρη το σύστημα μεταφορών χαρακτηρίζεται από αύξηση της συμφόρησης. Ο καλύτερος προγραμματισμός των μετακινήσεων είναι ένα μέσο που μπορεί να προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς και να καταστήσει το όλο σύστημα πιο βιώσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/12/175

IP/12/233

Αρμόδιοι επαφής:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Οδηγία 2010/40/EΕ περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς


Side Bar