Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 juli 2012

Sysselsättning: kommissionen vill ge 4,3 miljoner euro från globaliseringsfonden till stöd för före detta anställda vid Astra Zeneca i Sverige

Europeiska kommissionen föreslår i dag att Sverige ska få 4,3 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa de 700 arbetstagare som sagts upp av läkemedelsföretaget Astra Zeneca att få nya jobb. Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet och ministerrådet som ska ta ställning till det.

– Läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att bevara sin konkurrenskraft i en kärv omvärld, och strävar därför allt mer efter samverkansfördelar för att hålla nere de ökande FoU-kostnaderna. Jag är övertygad om att det här förslaget på 4,3 miljoner euro från globaliseringsfonden kan bidra till att ge arbetstagarnas nya jobb enklare och snabbare, säger László Andor, ledamot av kommissionen med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Sverige ansökte om stöd från fonden för 987 uppsägningar från Astra Zeneca efter nedläggningen av FoU-anläggningarna i Lund och Umeå och neddragningarna av verksamheten i Mölndal och Södertälje. Av de sammanlagt 987 uppsagda arbetstagarna är det tänkt att 700 som har det svårast att hitta nya jobb ska få stöd från fonden. Paketet ska hjälpa arbetstagarna genom yrkesvägledning, jobbsökningsstöd, fortbildning, omskolning och starta eget-bidrag.

Paketet omfattar uppskattningsvis 6,6 miljoner euro, och fonden ska enligt förslaget bidra med 4,3 miljoner euro.

Bakgrund

Eftersom läkemedelsindustrin strävar efter samverkansfördelar för att hålla nere de stigande FoU-kostnaderna och bevara sin konkurrenskraft, pågår i många företag omställningar i form av omorganisationer, sammanslagningar, fusioner och förvärv. De globala investeringarna och bioteknikforskningen ökar, och de nya konkurrenterna i Kina, Brasilien och Indien blir allt starkare.

Många utomeuropeiska länder utformar strategier för biovetenskap och industri inom läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik. Astra Zeneca hade tre FoU-center i Sverige, men följde tendensen och lade fram en ny FoU-strategi 2010. Bland annat skulle man fokusera på färre sjukdomsområden, lägga ned anläggningar (däribland i Lund och Umeå) och lägga ut betydligt mer verksamhet på entreprenad.

Merparten av arbetstagarna sades upp i Lund, men uppsägningarna drabbade också Umeå, Södertälje och i mindre utsträckning Mölndal. Arbetslösheten ökade i alla drabbade kommuner från januari 2009 till november 2011.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har tagit emot 101 ansökningar sedan den inledde sin verksamhet 2007. Man har ansökt om stöd på ca 435,3 miljoner euro för att hjälpa 90 481 arbetstagare. Ansökningarna gäller allt fler branscher och lämnas in av allt fler EU-länder.

Friare handel med omvärlden leder generellt sett till ökad tillväxt och sysselsättning, men kan också kosta jobb och drabba sårbara branscher eller lågutbildade arbetstagare. Därför föreslog kommissionens ordförande José Manuel Barroso att en fond skulle inrättas för att hjälpa dem som behövde anpassa sig till globaliseringens effekter. Fonden inrättades i slutet av 2006 och skulle visa solidaritet mellan den majoritet som gynnas av frihandeln och den minoritet som blir av med jobbet. I juni 2009 ändrades fondens regler så att den inriktades mer på tidiga ingripanden som en del av EU:s svar på den ekonomiska krisen. Ändringarna av förordningen om fonden trädde i kraft den 2 juli 2009 och gäller för alla ansökningar som lämnats från och med den 1 maj 2009 till och med den 30 december 2011.

Med ledning av erfarenheterna av fonden sedan 2007 och dess värde för att hjälpa arbetstagare och drabbade regioner har kommissionen föreslagit att fonden ska fortsätta under budgetramen 2014–2020 med vissa förbättringar.

Mer information

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Fondens webbplats

Videoklipp:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Prenumerera på kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Nadège Defrère +32 2 296 45 44


Side Bar