Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 juli 2012

Werkgelegenheid: de Commissie stelt voor 2,9 miljoen euro uit het Globalisatiefonds beschikbaar te stellen voor werknemers in de bouwsector in de Nederlandse provincie Gelderland

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om voor Nederland 2,9 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar te stellen om 435 ontslagen werknemers in de bouwsector, die hard wordt getroffen door de economische en financiële crisis, te helpen zich op de arbeidsmarkt te re-integreren. Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU voorgelegd.

EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en inclusie, László Andor, merkte op: "De gevolgen van de crisis hebben de bouwsector in Gelderland bijzonder hard getroffen en de werkzoekenden hebben het er moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Dit voorstel om 2,9 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ter beschikking te stellen, zou bijdragen aan hun vlotte overstap naar een nieuwe baan."

Nederland heeft steun van het EFG aangevraagd voor 516 ontslagen bij 54 kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de bouwsector in Gelderland, de grootste provincie van Nederland met zo'n 2 miljoen inwoners, waar de bouwsector een belangrijke werkgever is.

Er wordt steun van het EFG aangevraagd voor de 435 (van de in totaal 516 ontslagen werknemers) die de grootste problemen ondervinden om een nieuwe baan te vinden. Het pakket maatregelen biedt werknemers hulp aan bij het zoeken van een baan, maar omvat ook beroepsopleiding, cursussen in ondernemerschap en flexpool - een flexibele pool voor werkzoekenden en werkgevers in de bouwsector, waar tijdelijke banen worden aangeboden zodat herschoolde werknemers nieuwe werkervaring kunnen verwerven.

De totale geraamde kosten van het maatregelenpakket bedragen ongeveer 4,5 miljoen euro, waarvan het EFG 2,9 miljoen euro voor zijn rekening zou nemen.

Achtergrond

De vraag in de bouwsector in de EU is ingestort als gevolg van de crisis. De jongste gegevens bevestigen de drastische neergang van de vraag in de bouwsector, die in de 27 lidstaten van de EU (EU‑27) in acht opeenvolgende kwartalen is gekrompen (Q1/2009 tot en met Q4/2010) in vergelijking met dezelfde periode van het voorafgaande jaar, voornamelijk als gevolg van de afname van de particuliere investeringen in de woonsector.

De Nederlandse bouwsector kende een sterke productiedaling, namelijk van 12,9 %, tussen 2008 en 2010. Hoewel het eerste kwartaal van 2011 een herstel van 9,3 % liet zien, vertraagde de trend opnieuw in het tweede en derde kwartaal van 2011, en de prognoses voor 2012 waren niet positief.

De economische en financiële crisis resulteerde in bezuinigingen om het tekort op de overheidsbegroting terug te dringen. De beperking van de overheidsuitgaven had een rechtstreeks negatief effect op de investeringen in infrastructuur en huisvestingsprogramma's. Aangezien de bouwsector sterk afhankelijk is van de plaatselijke regionale markt, komt hij door de beperking van de overheidsbegrotingen en ‑programma's in een kwetsbare positie terecht. De prijzen van de huizen daalden in 2011 bovendien met nog eens 3,6 % in vergelijking met 2010 en bereikten opnieuw het niveau van 2005; dat had eveneens negatieve gevolgen voor de bouwsector.

De werkloosheid bedroeg in Gelderland in 2011 5,9 %; dat is iets meer dan het Nederlandse gemiddelde. In 2010 vertegenwoordigde de werkgelegenheid in de bouwsector in Gelderland 6,5 % van de totale werkgelegenheid in de provincie, maar zo'n 4 100 banen gingen er verloren. In 2011 was er een licht herstel (500 banen), maar in het vierde kwartaal van 2011 vielen in de sector opnieuw veel ontslagen.

Sinds het EFG in 2007 operationeel werd, heeft het 101 aanvragen ontvangen. De aanvragen betroffen ongeveer 435,3 miljoen euro en waren bedoeld om zo'n 90 481 werknemers te helpen. Steeds meer lidstaten dienen EFG-aanvragen in voor een groeiend aantal sectoren.

Opener handel met de rest van de wereld houdt algemene voordelen in voor groei en werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, met name in kwetsbare sectoren en onder lagergeschoolde werknemers. Daarom heeft Commissievoorzitter Barroso voorgesteld om een fonds op te richten om hulp te bieden bij aanpassingen aan de gevolgen van globalisatie. Het EFG is eind 2006 opgericht; het is een teken van solidariteit van de velen die van de open handel profiteren met de weinigen die plots worden geconfronteerd met het verlies van hun baan. In juni 2009 zijn de EFG-regels herzien om de rol van het EFG te versterken als instrument voor vroegtijdige interventie dat deel uitmaakte van Europa's maatregelen ter bestrijding van de financiële en economische crisis. De herziene EFG-verordening is op 2 juli 2009 van kracht geworden en was van toepassing op aanvragen die de Commissie tussen 1 mei 2009 en 30 december 2011 heeft ontvangen.

Voortbouwend op de ervaring die zij sinds 2007 met het EFG heeft verworven en de toegevoegde waarde voor de ondersteunde werknemers en de getroffen regio's, heeft de Commissie voorgesteld om het fonds in het meerjarig financieel kader 2014‑2020 te behouden en de werking ervan ondertussen verder te verbeteren.

Further information

László Andor's website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

EGF website

Video News Releases:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Follow László Andor on Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar