Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 juli 2012

Antitrust: Commissie zendt mededeling punten van bezwaar aan ondernemingen verdacht van deelneming aan kartel voor noordzeegarnalen

De Europese Commissie heeft vier handelaren in noordzeegarnalen haar voorlopige standpunt meegedeeld dat deze handelaren misschien de EU-concurrentieregels hebben overtreden die kartels verbieden. De Commissie vreest dat deze ondernemingen misschien hebben samengespannen om prijzen af te spreken en om markten en afnemers onder elkaar te verdelen. Deze praktijken zouden minstens in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België spelen. Het feit dat een mededeling van punten van bezwaar uitgaat, zegt nog niets over de definitieve uitkomst van het onderzoek.

In maart 2009 heeft de Commissie onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij een aantal producenten van noordzeegarnalen (zie MEMO/09/142). In deze fase van de procedure geeft de Commissie de namen van de ondernemingen niet vrij, omdat zij de rechten van verdediging wil beschermen en het vermoeden van onschuld wil garanderen.

Het gaat hier om een onderzoek in de voedingsmiddelensector. De nationale mededingingsautoriteiten in Europa en de Europese Commissie hebben deze sector uitgekozen als een van de sectoren die voorrang moet krijgen in hun handhavingsbeleid. Zo willen zij ervoor zorgen dat de voedselmarkten functioneren voor zowel leveranciers als consumenten (zie IP/12/502).

Achtergrondinformatie over de procedure

Een mededeling van punten van bezwaar is een formele stap in onderzoeken van de Commissie van zaken waarin er verdenkingen bestaan dat de EU-regels inzake beperkende zakelijke praktijken zijn overtreden (artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). De Commissie deelt de betrokken partijen schriftelijk mee op welke punten zij bezwaren tegen hen heeft. De ondernemingen kunnen daarna de documenten in het onderzoeksdossier van de Commissie inzien en schriftelijk reageren. Ook kunnen zij om een hoorzitting vragen waar zij hun opmerkingen over de zaak kunnen uiteenzetten voor vertegenwoordigers van de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten.

Hoe lang een kartelonderzoek duurt, hangt af van de complexiteit van de zaak, het aantal markten en ondernemingen dat daarbij betrokken is, en de mate waarin ondernemingen met de Commissie willen samenwerken.

Nadat ondernemingen hun rechten van verdediging hebben kunnen uitoefenen, kan de Commissie, wanneer zij tot de conclusie komt dat er voldoende bewijsmateriaal is om een inbreuk hard te kunnen maken, een besluit vaststellen waarin de betrokken praktijken worden verboden en een geldboete wordt opgelegd. Deze geldboete mag maximaal 10% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming bedragen. Een onderneming kan echter ook boete-immuniteit krijgen omdat zij als eerste met informatie komt over een kartel. Zij kan haar boete ook verlaagd zien omdat zij bewijsmateriaal heeft geleverd met significant toegevoegde waarde. De regels voor deze boete-immuniteit of boetekorting zijn te vinden in de clementiemededeling van de Commissie.

Contact :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar