Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 juli 2012

Trafiksäkerhet: Tuffare regler för fordonskontroll ska rädda liv

Fordonskontroller är grundläggande för trafiksäkerheten. Varje dag dör fler än fem personer på Europas vägar i olyckor orsakade av tekniska fel. Europeiska kommissionen har därför i dag antagit nya regler för att skärpa systemet med fordonsprovning och bredda dess räckvidd.

Tekniska fel är en av de största orsakerna till olyckor. De orsakar 6 % av alla bilolyckor, vilket motsvarar 2 000 döda och många fler skadade varje år. 8 % av alla motorcykelolyckor beror på tekniska fel.

Det största problemet är att det helt enkelt finns för många fordon med tekniska fel på vägarna. Nya undersökningar från Storbritannien och Tyskland visar att upp till 10 % av bilarna vid någon tidpunkt har ett fel som skulle göra att de inte klarar provet. Dessutom är det många tekniska fel med allvarliga konsekvenser för säkerheten (t.ex. ABS och ESP) som inte ens kontrolleras med gällande regler.

De nuvarande EU-reglerna med minimikrav på standarder för fordon är från 1977, och det har bara gjorts smärre uppdateringar. Bilarna, förarbeteendet och tekniken har utvecklats mycket sedan dess.

De nya förslagen

De nya förslagen siktar på att rädda mer än 1 200 liv per år och att undvika mer än 36 000 olyckor kopplade till tekniska fel.

– Om du kör en bil som inte lämpar sig för att vara i trafik, är du en fara för dig själv och för alla andra i din bil – din familj, dina vänner, dina kollegor. Du är dessutom en fara för alla andra trafikanter. Det är inte så svårt – vi vill inte ha dessa potentiellt dödsbringande bilar på våra vägar, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transport.

De viktigaste inslagen i de nya förslagen är:

  • Obligatorisk trafiksäkerhetsprovning i hela EU för mopeder och motorcyklar. Motorcykel- och mopedåkare, särskilt unga förare, är de mest utsatta i trafiken.

Öka frekvensen av periodisk trafiksäkerhetsprovning för gamla fordon. Mellan 5 och 6 år ökar antalet allvarliga olyckor med koppling till tekniska fel dramatiskt (se diagram i bifogade MEMO/12/555).

  • Öka frekvensen av provningar för personbilar och skåpbilar med exceptionellt långa körsträckor. Därigenom harmoniseras de provningarna med dem som görs för andra fordon med långa körsträckor, t.ex. taxibilar, ambulanser osv.

  • Förbättra kvaliteten på fordonsprovningen genom att fastställa gemensamma minimistandarder för fel, utrustning och inspektörer.

  • Göra det obligatoriskt att kontrollera elektroniska säkerhetskomponenter.

  • Förhindra fusk med mätarställningen, genom kilometerräknare.

Förslagen innehåller i alla fall gemensamma minimikrav på EU-omfattande standarder för fordonskontroller, men medlemsstaterna kan ställa högre krav om så behövs.

Bakgrund

De nuvarande EU-reglerna om fordonskontroller är från 1977, de innehåller minimikrav på standarder för fordonskontroller och har endast uppdaterats marginellt sedan dess. Det finns tre huvudrättsakter:

  • Direktiv 2009/40/EG som fastställer minimikraven på standarder för periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon - detta är de regelbundna fordonskontroller som krävs enligt lag. Direktivet gäller för personbilar, bussar och tunga lastbilar och deras släpvagnar, men inte för mopeder och motorcyklar.

  • Direktiv 2009/40/EG kompletteras av direktiv 2000/30/EG, som innehåller kravet att kontrollera den tekniska standarden på nyttofordon mellan periodiska inspektioner (med tekniska vägkontroller). Dessa är ytterligare vägkontroller av nyttofordon.

  • Direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon som ställer upp kraven för utfärdande av registreringsbevis, deras ömsesidiga erkännande och harmoniserade minimikrav på innehållet i registreringsbevis för fordon.

För mer information

MEMO/12/555

För de senaste uppgifterna om dödsolyckor (2011) per medlemsstat, se IP/12/326.

Webbplatsen för EU-kommissionens generaldirektorat för rörlighet och transport

Webbplatsen för Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transporter Siim Kallas

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar