Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. julija 2012

Varnost v cestnem prometu: s strožjimi pravili pri tehničnih pregledih vozil do manj smrtnih žrtev

Tehnični pregledi vozil so bistvenega pomena za varnost v cestnem prometu. Na evropskih cestah vsak dan umre več kot 5 oseb v nesrečah, ki jim botrujejo tehnične okvare vozil. Zato je Evropska komisija danes sprejela nove predpise, v skladu s katerimi bodo tehnični pregledi strožji, njihov obseg pa razširjen.

Tehnične okvare so eden izmed pomembnih vzrokov nesreč. Povzročijo namreč 6 % vseh avtomobilskih nesreč, kar pomeni 2 000 smrtnih žrtev in še več poškodovanih vsako leto. 8 % vseh nesreč z motornimi kolesi je povezanih s tehničnimi okvarami.

Glavna težava je, da je na cestah preprosto preveč vozil s tehničnimi okvarami. Sodeč po nedavno opravljenih študijah v Združenem kraljestvu in Nemčiji je kar do 10 % avtomobilov vsaj enkrat imelo okvaro, zaradi katere tehničnega pregleda ne bi opravili. Poleg tega obstaja veliko tehničnih okvar, ki imajo lahko resne posledice za varnost (kot je ABS in elektronski nadzor stabilnosti), njihovo odkrivanje pa v okviru sedanjih pravil niti ni zajeto v tehničnem pregledu.

Sedanja pravila EU o minimalnih standardih za preglede vozil so bila uvedena že leta 1977, od takrat pa so z izjemo manjših posodobitev ostala enaka kljub temu, da so se od tistega časa avtomobili, obnašanje voznikov in tehnologija zelo spremenili.

Novi predlogi

Namen novih predlogov je rešiti več kot 1 200 življenj na leto in preprečiti več kot 36 000 nesreč, povezanih s tehničnimi okvarami.

Podpredsednik Siim Kallas, ki je odgovoren za promet, je dejal: „Če vozite avto, ki tehnično ni primeren za vožnjo, s tem ogrožate sebe in vse svoje sopotnike, na primer družino, prijatelje ali kolege. Poleg tega ogrožate tudi vse druge udeležence prometa okoli vas. Takih avtomobilov, ki bi lahko sejali smrt, enostavno nočemo imeti na naših cestah.“

Ključni elementi novih predlogov vključujejo naslednje:

  • obvezne preglede za skuterje in motorna kolesa po vsej EU; vozniki motornih koles in skuterjev, zlasti mladi, so namreč najbolj tvegana skupina med udeleženci cestnega prometa;

povečanje pogostosti rednih tehničnih pregledov za stara vozila; med 5. in 6. letom uporabe vozila se število hudih prometnih nesreč, povezanih s tehnično okvaro, močno poveča (glej graf v MEMO/12/555 v prilogi);

  • povečanje pogostosti pregledov za vozila in kombije z izjemno velikim številom prevoženih kilometrov; tako bodo pregledi teh vozil enako pogosti kot pri drugih vozilih z veliko kilometrino, kot so taksiji, rešilna vozila itd;

  • izboljšanje kakovosti pregledov vozil z vzpostavitvijo skupnih minimalnih standardov za pomanjkljivosti, opremo in inšpektorje;

  • uvedbo obveznega testiranja za elektronske varnostne sestavne dele;

  • zajezitev goljufij s prirejanjem števila prevoženih kilometrov, in sicer s pomočjo registriranih odčitkov prevoženih kilometrov.

Ti predlogi v vseh primerih določajo skupne minimalne standarde EU za preglede vozil, države članice pa imajo možnost, da pri teh ukrepih gredo še dlje, če je to ustrezno.

Ozadje

Sedanja pravila EU o pregledih vozil, ki izvirajo iz leta 1977, so minimalni standardi za preglede vozil in so bila od tistega časa komaj kaj posodobljena. Obstajajo trije glavni zakonodajni akti:

  • Direktiva 2009/40/ES določa minimalne standarde za redne tehnične preglede motornih vozil, pri čemer gre za redne preglede vozil, ki se zahtevajo z zakonom. Direktiva se uporablja za osebne avtomobile, mestne in potovalne avtobuse ter za težka tovorna vozila in njihove priklopnike, ne pa za skuterje in motorna kolesa.

  • Direktivo 2009/40/ES dopolnjuje Direktiva 2000/30/ES, ki določa zahtevo po kontroli tehničnega stanja gospodarskih vozil med rednimi inšpekcijskimi pregledi (s cestnimi pregledi tehnične brezhibnosti vozil). To so dodatni cestni pregledi na kraju samem za gospodarska vozila.

  • Direktiva 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil določa zahteve za izdajo potrdil o registraciji, njihovo medsebojno priznavanje in usklajene minimalne podatke, ki jih morajo vsebovati vsa potrdila o registraciji vozil.

Dodatne informacije

MEMO/12/555

Za najnovejše podatke o smrtnih žrtvah prometnih nesreč (2011) po državah članicah glej IP/12/326.

Spletna stran Generalnega direktorata za mobilnost in promet

Spletna stran Siima Kallasa, podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za promet

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar