Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. jūlijā

Ceļu satiksmes drošība: striktāki noteikumi transportlīdzekļu apskatēm — mazāk bojāgājušo

Transportlīdzekļu pārbaudes ir priekšnosacījums ceļu satiksmes drošībai. Uz Eiropas ceļiem ik dienas vairāk nekā 5 cilvēki iet bojā negadījumos, kuru cēloņi ir tehniskas kļūmes. Tāpēc Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi jaunu noteikumu kopumu nolūkā pastiprināt šo pārbaužu režīmu un paplašināt tā tvērumu.

Tehniskas kļūmes, diemžēl, ir viens no galvenajiem negadījumu cēloņiem. Tās izraisa 6 % visu ceļu satiksmes negadījumu, kas negadījumu statistikā atbilst 2000 bojāgājušo un vēl daudz lielākam skaitam cietušo. 8 % kopējā motociklu negadījumu skaita ir saistīti ar tehniskiem defektiem.

Pamata problēma ir tajā, ka uz ceļiem vienkārši ir pārāk daudz transportlīdzekļu, kuriem ir tehniski defekti. Apvienotajā Karalistē un Vācijā nesen veikti pētījumi liecina par to, ka pastāvīgā kārtā 10 % automašīnu ir kāds tāds tehnisks defekts, kura dēļ tām tehnisko apskati nokārtot neizdotos. Turklāt daudzi tehniski defekti, kam ir nopietna ietekme uz drošību (piemēram, ABS un elektroniskā stabilitātes kontrole), saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem nemaz netiek pārbaudīti.

Spēkā esošie ES noteikumi, ar ko paredz minimālās prasības transportlīdzekļu apskatēm, tika izstrādāti 1977. gadā, un kopš tā laika šie noteikumi ir atjaunināti tikai virspusēji. Automašīnas, vadītāju uzvedība un tehnoloģijas kopš tā laika ir būtiski mainījušas.

Jaunie priekšlikumi

Pieņemot šos jaunos priekšlikumus, ir paredzams ik gadus glābt vairāk nekā 1200 cilvēku dzīvību un novērst vairāk nekā 36 000 tehnisku kļūmju izraisītu negadījumu.

Priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: „Ja jūs vadāt auto, kas nav piemērots tam, lai piedalītos autosatiksmē, jūs apdraudat gan pats sevi, gan arī ikvienu citu personu jūsu automašīnā — jūsu ģimeni, jūsu draugus un darba kolēģus. Turklāt jūs esat apdraudējums arī visiem pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas atrodas jūsu tuvumā. Mūsu nostāja ir pavisam vienkārša: mēs nevēlamies, lai uz mūsu ceļiem būtu šādi, nāvi nesoši transportlīdzekļi."

Jauno priekšlikumu svarīgākie aspekti

  • Obligātas motorolleru un motociklu apskates Eiropas Savienībā. Motociklu un motorolleru vadītāji, jo īpaši gados jaunākie, ir visaugtākā riska grupa pārējo satiksmes dalībnieku vidū.

Biežākas vecu transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apskates. Automobiļiem sasniedzot 5 un 6 gadu vecumu, ar tehniskām kļūmēm saistīto nopietno negadījumu skaits krasi pieaug (sk. grafiku pievienotajāMEMO/12/555).

  • Biežākas apskates transportlīdzekļiem un mikroautobusiem ar ārkārtīgi lielu nobraukumu. Tādējādi tiks panākts, ka šiem transportlīdzekļiem veic tādas pašas apskates kā citiem transportlīdzekļiem ar lielu nobraukums, piemēram, taksometriem, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem u. c.

  • Uzlabojumi attiecībā uz transportlīdzekļu apskašu kvalitāti, nosakot vienotus minimālos standartus attiecībā uz trūkumiem, aprīkojumu, kā arī inspektoriem, kas attiecīgās pārbaudes veic.

  • Elektroniskā drošības aprīkojuma obligātas pārbaudes.

  • Cīņa pret krāpšanos ar nobraukuma rādījumiem, kilometrāžu reģistrējot.

Jebkurā gadījumā šajos priekšlikumos ir izklāstīti vienoti ES mēroga minimālie standarti transportlīdzekļu apskatēm, paredzot, ka dalībvalstis var pieņemt stingrākus noteikumus, ja to uzskata par nepieciešamu.

Priekšvēsture

Spēkā esošie ES noteikumi par transportlīdzekļu pārbaudēm tika izstrādāti 1977. gadā, nosakot minimālās prasības attiecībā un transportlīdzekļu pārbaudēm, un kopš tā laika ir atjaunināti tikai virspusēji. Ir trīs šādi svarīgākie tiesību akti:

  • Direktīva 2009/40/EK nosaka obligātās prasības mehānisko transportlīdzekļu periodiskajām tehniskajām apskatēm. Proti, šīs ir regulārās transportlīdzekļu pārbaudes, kas paredzētas likumā. Direktīvu piemēro vieglajiem automobiļiem, autobusiem un smagajiem kravas transportlīdzekļiem un to piekabēm, bet nevis motorolleriem un motocikliem.

  • Direktīvu 2009/40/EK papildina Direktīva 2000/30/EK, kurā ir noteikta prasība kontrolēt komerciālo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli arī laikā starp periodiskajām apskatēm (veicot tehniskās pārbaudes uz ceļiem). Šajā gadījumā ir runa par papildu pārbaudēm uz ceļa, ko veic komerciāliem transportlīdzekļiem.

  • Direktīvā 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem ir izklāstītas prasības, ko piemēro, izdodot reģistrācijas apliecības, prasības to savstarpējai atzīšanai, kā arī transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību saskaņots minimālais saturs.

Papildinformācija

MEMO/12/555

Lai iepazītos ar jaunākajiem datiem par ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu (2011. gadā) dalībvalstīs, sk. IP/12/326.

Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un atbildīgā transporta politikas jautājumos Sīma Kallasa tīmekļa vietne

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar