Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 13 d.

Kelių eismo sauga. Griežtesnėmis transporto priemonių apžiūros taisyklėmis norima išgelbėti gyvybes

Norint, kad keliuose būtų saugu, būtina tikrinti transporto priemones. Europos keliuose dėl techninių gedimų įvykstančiose avarijose kasdieną žūsta daugiau nei 5 žmonės. Todėl šiandien Europos Komisija priėmė naujas taisykles, kuriomis sugriežtinama tikrinimo tvarka ir jis pradedamas taikyti plačiau.

Labai daug avarijų kyla dėl techninių trūkumų. Dėl jų įvyksta 6 % visų automobilių avarijų, jose per metus žūsta 2 000 žmonių, o dar daugiau sužalojama. Be to, su techniniais trūkumais susiję 8 % visų motociklų avarijų.

Pagrindinė problema – keliuose važinėja per daug techniškai netvarkingų transporto priemonių. Neseniai Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje atlikti tyrimai rodo, kad bet kuriuo metu keliuose važinėja iki 10 % automobilių, kurių techninė būklė neatitiktų techninės apžiūros reikalavimų. Be to, pagal dabartines taisykles daugelis techninių aspektų, kurie turėtų rimtų pasekmių saugai (pavyzdžiui, stabdžių antiblokavimo sistema ir elektroninė stabilumo kontrolė), net netikrinami.

Šiuo metu galiojančios ES taisyklės, kuriose nustatomi minimalūs transporto priemonių tikrinimo standartai, buvo parengtos 1977 m., o vėliau tik nežymiai atnaujintos. Nuo tada automobiliai, vairuotojų elgesys ir technologijos labai pasikeitė.

Nauji pasiūlymai

Naujais pasiūlymais norima per metus išgelbėti daugiau kaip 1 200 gyvybių ir išvengti daugiau kaip 36 000 su techniniais gedimais susijusių avarijų.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Vairuodami automobilį, kuris nėra tinkamas naudoti kelyje, jūs keliate pavojų sau ir kiekvienam jūsų automobilyje esančiam žmogui – savo šeimai, draugams, kolegoms. Dar daugiau – jūs keliate pavojų visiems šalia jūsų esantiems kelyje. Tai savaime suprantama: mes nenorime, kad mūsų keliuose važinėtų tokie mirtiną pavojų keliantys automobiliai.“

Pagrindiniai naujų pasiūlymų elementai

  • Visoje ES privaloma motorolerių ir motociklų techninė apžiūra. Motorolerių ir motociklų vairuotojai, ypač jaunieji vairuotojai, priskiriami prie didžiausios kelių naudotojų rizikos grupės.

Dažnesnė senų transporto priemonių periodinė techninė apžiūra. 5–6 transporto priemonės naudojimo metais labai išauga dėl techninių gedimų įvykstančių didelių avarijų skaičius (žr. pridedame MEMO/12/555 pateiktą diagramą).

  • Dažnesnė itin didelės ridos automobilių ir furgonų techninė apžiūra. Jie būtų tikrinami kaip ir kitos daug kilometrų nuvažiuojančios transporto priemonės, pavyzdžiui, taksi, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.

  • Pagerinama transporto priemonių apžiūros kokybė – nustatomi bendri trūkumų vertinimo, įrangos ir inspektoriams taikytini minimalūs standartai.

  • Privaloma elektroninių saugos komponentų patikra.

  • Imamasi griežtų priemonių prieš ridos klastojimą ir registruojami ridos skaitiklio rodmenys.

Visais atvejais nustatomi visoje ES bendri minimalūs transporto priemonių tikrinimo standartai, o valstybėms narėms paliekama laisvė prireikus imtis griežtesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu taikomos ES transporto priemonių tikrinimo taisyklės, kuriomis nustatomi minimalūs transporto priemonių tikrinimo standartai, buvo parengtos 1977 m., o nuo tada tik nežymiai atnaujintos. Yra trys pagrindiniai šios srities teisės aktai:

  • Direktyva 2009/40/EB, kuria nustatomi minimalūs motorinių transporto priemonių periodinės techninės apžiūros – įprastinio, įstatymais reikalaujamo transporto priemonių patikrinimo – standartai. Ši direktyva taikoma keleiviniams automobiliams, autobusams, sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, bet netaikoma motoroleriams ir motociklams.

  • Direktyva 2000/30/EB, kuri papildo Direktyvą 2009/40/EB, nes joje nustatomas reikalavimas tarp periodinių patikrinimų vykdyti komercinių transporto priemonių techninės būklės kontrolę keliuose. Tai papildomi komercinių transporto priemonių patikrinimai keliuose.

  • Direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, kuria nustatomi reikalavimai, susiję su registracijos liudijimų išdavimu, jų apibusiu pripažinimu ir minimalaus turinio suvienodinimu.

Daugiau informacijos

MEMO/12/555

Naujausius valstybių narių duomenis apie žūtis keliuose 2011 m. galite rasti IP/12/326.

Mobilumo ir transporto generalinio direktorato interneto svetainė

Už transportą atsakingo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar