Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. heinäkuuta 2012

Ajoneuvojen tarkastusten tiukentaminen vähentää tieliikennekuolemia

Ajoneuvojen tarkastukset ovat äärimmäisen tärkeitä tieliikenneturvallisuudelle. Keskimäärin yli viisi henkilöä kuolee päivittäin Euroopan teillä teknisistä vioista johtuvissa onnettomuuksissa. Tämän vuoksi Euroopan komissio hyväksyi tänään uudet säännöt, joilla tiukennetaan ja laajennetaan testausjärjestelmää.

Tekniset viat ovat erittäin merkittävä onnettomuuksien syy. Ne aiheuttavat kuusi prosenttia kaikista auto-onnettomuuksista eli niiden vuoksi tieliikenteessä kuolee 2 000 ihmistä vuosittain ja loukkaantuu vieläkin useampi. Lisäksi tekniset viat ovat syynä kahdeksaan prosenttiin kaikista moottoripyöräonnettomuuksista.

Suurimpana ongelmana on se, että maanteillä on yksinkertaisesti liikaa ajoneuvoja, joissa on teknisiä vikoja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa hiljattain tehdyt tutkimukset osoittavat, että jopa 10 prosentissa autoista on jossakin vaiheessa vika, jonka vuoksi ne eivät läpäisisi tarkastuksia. Lisäksi monia teknisiä vikoja, joilla on merkittävä vaikutus turvallisuuteen (kuten viat ABS:ssä ja ajonvakautusjärjestelmässä), ei edes tarvitse tarkastaa nykyisten sääntöjen mukaan.

Ajoneuvotarkastusten vähimmäisvaatimuksia koskevat EU:n säännöt vahvistettiin jo vuonna 1977, jonka jälkeen niihin on tehty vain vähäisiä muutoksia. Autot, ajokäyttäytyminen ja teknologia ovat kuitenkin kehittyneet huomattavasti tämän jälkeen.

Uudet ehdotukset

Uusien ehdotusten tavoitteena on säästää yli 1 200 ihmishenkeä ja välttää yli 36 000 onnettomuutta, jotka johtuvat teknisestä viasta.

Liikenteestä vastaava varapuheenjohtaja Siim Kallas korostaa, että ajokunnottomalla autolla ajaminen vaarantaa kuljettajan hengen lisäksi kaikkien muiden autossa matkustavien hengen. ”Kaiken tämän lisäksi myös muut tienkäyttäjät asetetaan vaaraan. Ongelmaan on kuitenkin helppo ratkaisu: tällaiset ajoneuvot on saatava pois maanteiltämme”, Kallas totesi.

Uusien ehdotusten tärkeimpiä kohtia ovat mm. seuraavat:

  • Skoottereille ja moottoripyörille otetaan käyttöön pakolliset EU:n laajuiset tarkastukset. Skootterien ja moottoripyörien kuljettajat, erityisesti nuoret kuljettajat, ovat tienkäyttäjien suurin riskiryhmä.

Vanhoille ajoneuvoille tehdään määräaikaiset katsastukset aiempaa useammin. Kun ajoneuvoa on käytetty 5–6 vuotta, teknisistä vioista johtuvien vakavien onnettomuuksien määrä nousee dramaattisesti (ks. liitteenä oleva kaavio MEMO/12/555).

  • Sellaisten henkilö- ja pakettiautojen tarkastuksia lisätään, joiden matkamittarin lukema on poikkeuksellisen korkea. Niiden tarkastukset olisivat vastedes samanlaiset kuin taksien, ambulanssien jne. kaltaisilla ajoneuvoilla, joilla ajokilometrejä kertyy runsaasti.

  • Ajoneuvotarkastusten laatua parannetaan vahvistamalla EU:n yhteiset vähimmäisvaatimukset vioille, laitteille ja tarkastajille.

  • Sähköisten turvakomponenttien tarkastuksesta tehdään pakollinen.

  • Matkamittarin lukema on kirjattava ylös, mikä vähentää petosten mahdollisuutta.

Kaikissa tapauksissa ehdotuksissa vahvistetaan yhteiset EU:n laajuiset ajoneuvotarkastusten vähimmäisvaatimukset, joita jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vapaasti kehittää edelleen.

Tausta

Voimassa olevat ajoneuvotarkastusten vähimmäisvaatimuksia koskevat EU-säännöt annettiin jo vuonna 1977 eikä niitä ole sen jälkeen juurikaan muutettu. Keskeisiä säädöksiä on kolme

  • Direktiivissä 2009/40/EY säädetään vähimmäisvaatimukset moottoriajoneuvojen määräaikaisille katsastuksille. Nämä ovat lainsäädännössä vaadittavia tarkastuksia, jotka on tehtävä ajoneuvoille säännöllisesti. Tätä direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin, busseihin, linja-autoihin, raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin, mutta ei skoottereihin eikä moottoripyöriin.

  • Direktiiviä 2009/40/EY täydentää direktiivi 2000/30/EY, jossa säädetään vaatimuksesta valvoa hyötyajoneuvojen teknistä kuntoa määräaikaisten katsastusten välisenä aikana (tekniset tienvarsitarkastukset). Nämä ovat paikan päällä tehtäviä hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksia.

  • Rekisteröintiasiakirjoja koskevassa direktiivissä 1999/37/EY säädetään vaatimukset rekisteröintitodistusten myöntämiselle, niiden vastavuoroiselle tunnustamiselle ja niiden yhdenmukaiselle vähimmäissisällölle.

Lisätietoja

MEMO/12/555

Viimeisimmät tiedot tieliikenteen kuolonuhrien määrästä (2011) jäsenvaltioittain jaoteltuna on asiakirjassa IP/12/326.

Liikenteen ja liikkumisen pääosaston verkkosivu

Liikenteestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin verkkosivu

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar