Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τυπου

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2012

Οδική ασφάλεια: αυστηρότεροι κανόνες τεχνικού ελέγχου των οχημάτων για να σώζονται ζωές

Ο έλεγχος των οχημάτων είναι θεμελιώδης για την οδική ασφάλεια. Περισσότερα από 5 άτομα πεθαίνουν κάθε μέρα σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη λόγω τεχνικών αστοχιών. Σήμερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για να καταστεί αυστηρότερο το καθεστώς ελέγχου και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του.

Τα τεχνικά ελαττώματα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στα ατυχήματα. Ευθύνονται για το 6% των ατυχημάτων με παντός είδους αυτοκίνητα, το οποίο μεθερμηνεύεται σε 2.000 νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες κάθε χρόνο. Το 8 % των ατυχημάτων με παντός είδους δίκυκλα συνδέεται επίσης με τεχνικά ελαττώματα.

Το κύριο πρόβλημα είναι ότι απλούστατα κυκλοφορούν πάρα πολλά οχήματα με τεχνικά ελαττώματα. Πρόσφατες μελέτες στο ΗΒ και τη Γερμανία δείχνουν ότι έως και το 10% των αυτοκινήτων κάποια στιγμή παρουσιάζουν ελάττωμα, λόγω του οποίου ενδέχεται να μην περάσουν με επιτυχία τον τεχνικό έλεγχο. Επίσης, πολλά τεχνικά ελαττώματα με σοβαρές συνέπειες στην ασφάλεια (όπως το σύστημα ABS και ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας) δεν ελέγχονται σήμερα με τους ισχύοντες κανόνες.

Οι υφιστάμενοι κανόνες στην ΕΕ καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για τους τεχνικούς ελέγχους και χρονολογούνται από το 1977, με ελάσσονες απλώς επικαιροποιήσεις. Έκτοτε, τα αυτοκίνητα, η συμπεριφορά των οδηγών και η τεχνολογία έχουν εξελιχθεί πολύ.

Οι νέες προτάσεις

Οι νέες προτάσεις σκοπό έχουν να σώζονται περισσότερες από 1.200 ζωές κάθε χρόνο και να αποφεύγονται περισσότερα από 36.000 ατυχήματα λόγω τεχνικής αστοχίας.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών, δήλωσε: «Όταν οδηγείτε εάν αυτοκίνητο που δεν πρέπει να κυκλοφορεί, κινδυνεύετε εσείς ο ίδιος και όλοι οι συνεπιβάτες σας – η οικογένειά σας, οι φίλοι σας, οι συνεργάτες σας. Το κυριότερο, βάζετε σε κίνδυνο όλους τους άλλους χρήστες γύρω σας. Είναι απλό: δεν θέλουμε να κυκλοφορούν στους δρόμους τέτοια επικίνδυνα αυτοκίνητα

Στα κύρια στοιχεία των νέων προτάσεων περιλαμβάνονται τα εξής

  • Τεχνικός έλεγχος υποχρεωτικός σε κλίμακα ΕΕ για δίκυκλα και μοτοποδήλατα. Οι οδηγοί δίκυκλων και μοτοποδηλάτων, ιδίως οι νέοι, είναι η ομάδα υψηλότερου κινδύνου χρηστών.

  • Αύξηση της συχνότητας των περιοδικών τεχνικών ελέγχων των παλαιών οχημάτων. Στο πέμπτο και το έκτο έτος της ηλικίας τους, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων που οφείλονται σε τεχνική αστοχία (βλ. γράφημα στο συνημμένο MEMO/12/555).

  • Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων αυτοκινήτων και ημιφορτηγών με εξαιρετικά πολλά χιλιόμετρα. Έτσι θα ευθυγραμμισθούν οι έλεγχοί τους με άλλα οχήματα με πολλά χιλιόμετρα, όπως τα ταξί, τα ασθενοφόρα κλπ.

  • Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων των οχημάτων με τον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων για αστοχίες, εξοπλισμό και ελεγκτές.

  • Υποχρεωτικός έλεγχος των ηλεκτρονικών στοιχείων ασφαλείας.

  • Καταπολέμηση της παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, με ηλεκτρονική ένδειξη των διανυθέντων χιλιομέτρων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προτάσεις καθορίζουν για τους ελέγχους οχημάτων κοινά ελάχιστα πρότυπα σε κλίμακα ΕΕ, τα δε κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν αυστηρότερα πρότυπα.

Ιστορικό

Οι υπάρχοντες κανόνες της ΕΕ χρονολογούνται από το 1977, καθορίζουν κοινά ελάχιστα πρότυπα και έκτοτε επικαιροποιήθηκαν ελάχιστα. Υπάρχουν τρία κύρια νομοθετήματα:

  • Η οδηγία 2009/40/EΚ καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των μηχανοκίνητων οχημάτων – πρόκειται για τον τακτικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων βάσει του νόμου. Η οδηγία εφαρμόζεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα πούλμαν και τα βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και τα ρυμουλκούμενά τους, όχι όμως για τα δίκυκλα και τα μοτοποδήλατα.

  • Η οδηγία 2009/40/EΚ συμπληρώνεται με την οδηγία 2000/30/EΚ, η οποία προβλέπει την απαίτηση να ελέγχεται η τεχνική κατάσταση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης στο μεσοδιάστημα των τεχνικών ελέγχων (με τεχνικούς οδικούς ελέγχους). Πρόκειται για πρόσθετους επιτόπιους οδικούς ελέγχους των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης.

  • Η οδηγία 1999/37/EΚ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων καθορίζει τις απαιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης, την αμοιβαία αναγνώρισή τους και το εναρμονισμένο ελάχιστο περιεχόμενο των πιστοποιητικών ταξινόμησης των οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/555

Για τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα (2011) από τα κράτη μέλη βλ. IP/12/326.

Ιστοσελίδες της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών

Ιστοσελίδες του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Siim Kallas

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar