Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juli 2012

Trafiksikkerhed: Strengere regler for kontrol med køretøjer skal redde liv

Kontrol med motorkøretøjer har fundamental betydning for trafiksikkerheden. Hver dag dør mere end 5 personer i ulykker, der skyldes tekniske defekter. Derfor har Europa-Kommissionen i dag vedtaget nye regler for at styrke ordningen for kontrol med køretøjer og udvide dens anvendelsesområde.

Tekniske defekter bidrager i høj grad til ulykker. De er skyld i 6 % af alle bilulykker svarende til 2 000 trafikdræbte og endnu flere personskader hvert år. 8 % af alle motorcykelulykker skyldes tekniske defekter.

Det største problem er, at der ganske enkelt er for mange køretøjer med tekniske defekter på vejene. Nylige undersøgelser fra Storbritannien og Tyskland viser, at op til 10 % af bilerne på et hvilket som helst tidspunkt har en defekt, der gør, at de ikke ville blive godkendt ved en teknisk kontrol. Desuden bliver der med de nuværende regler ikke kontrolleret for mange tekniske defekter, der kan have alvorlige sikkerhedsmæssige følger (f.eks. ABS og elektronisk stabilitetskontrol).

De nuværende EU-regler for minimumsstandarder for kontrol med køretøjer går helt tilbage til 1977 og er kun blevet ændret meget lidt. Bilerne, kørselsadfærden og teknologien har udviklet sig meget siden da.

Nye forslag

De nye forslag sigter mod at redde mere end 1 200 liv om året og undgå mere end 36 000 ulykker, der skyldes tekniske defekter.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "Hvis man kører en bil, der ikke er egnet til at være på vejen, er man til fare for sig selv og alle andre i bilen - ens familie, ens venner, ens kolleger. Hvad værre er, man er til fare for alle de andre trafikanter. Det er ganske enkelt - vi ønsker ikke disse potentielt dødbringende biler på vores veje".

Hovedelementerne i de nye forslag er bl.a.

  • Obligatorisk kontrol i hele EU med scootere og motorcykler. Motorcyklister og scooterkørere, især de unge, er den mest udsatte gruppe trafikanter

At øge hyppigheden af periodisk teknisk kontrol med ældre køretøjer. Efter 5 - 6 år stiger antallet af alvorlige ulykker, der skyldes tekniske defekter, dramatisk (se grafen i vedhæftede MEMO/12/555)

  • At øge hyppigheden af kontrol med biler og varevogne med et exceptionelt højt kilometertal. Det vil bringe kontrollen af dem på linje med andre køretøjer med højt kilometertal, såsom taxaer, ambulancer osv

  • At forbedre kvaliteten af køretøjskontrollen ved at fastsætte fælles minimumsstandarder for mangler, udstyr og inspektører

  • At gøre det obligatorisk at kontrollere de elektroniske sikkerhedskomponenter

  • At sætte stærkt ind mod svig med kilometertællere ved aflæsning og registrering af kilometertallet

Under alle omstændigheder fastsætter forslagene minimumsstandarder for kontrol med køretøjer, mens medlemsstaterne i givet fald selv kan fastsætte strengere krav.

Baggrund

De nuværende EU-regler for køretøjskontrol stammer tilbage fra 1977, de fastsætter minimumsstandarder for køretøjskontrol og er kun blevet ændret ganske lidt siden da. Der findes tre hovedretsakter:

  • Direktiv 2009/40/EC sætter minimumsstandarder for periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer - den almindelige lovpligtige køretøjskontrol. Direktivet gælder for personbiler, busser og tunge godskøretøjer og påhængskøretøjer dertil, men ikke for scootere og motorcykler

  • Direktiv 2009/40/EC suppleres med direktiv 2000/30/EC, som kræver, at der skal føres kontrol med erhvervskøretøjers tekniske tilstand i tiden mellem de periodiske syn (ved tekniske syn ved vejsiden). Disse er ekstra, uvarslede syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

  • Direktiv 1999/37/EC om registreringsdokumenter for motorkøretøjer fastsætter kravene til udstedelse af registreringsattester, gensidig anerkendelse heraf og en harmonisering af mindstekravene til registreringsattesternes indhold

Yderligere oplysninger

MEMO/12/555

De nyeste data om trafikdræbte (2011) pr. medlemsstat findes i: IP/12/326.

Websted for generaldirektoratet for mobilitet og transport

Websted for Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport Siim Kallas

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar