Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 юли 2012 г.

Пътна безопасност: по-строги правила за изпитване на превозните средства за намаляване на жертвите по пътищата

Проверките на превозните средства са от основно значение за пътната безопасност. Над пет човека загиват всеки ден по европейските пътища в произшествия, свързани с техническa неизправност. Затова Европейската комисия прие днес нови правила за по-строг и по-обхватен режим на изпитване.

Техническите дефекти са честа причина за пътно-транспортните произшествия. 6 % от всички произшествия, които всяка година отнемат живота на 2000 души и раняват много повече, се дължат на технически дефект. От произшествията с мотоциклети 8 % се дължат на технически дефекти.

Основният проблем е свързан с прекалено големия брой дефектни превозни средства в движение. Последните проучвания, проведени в Обединеното кралство и Германия показват, че до 10 % от автомобилите дават дефект в даден момент, поради което не могат да преминат изпитанията. Освен това много технически дефекти със сериозни последствия за безопасността (свързани с антиблокиращата система /ABS/ и електронното регулиране на устойчивостта) дори не са обект на проверка съгласно действащите правила.

Действащите правила на ЕС от 1977 г., които определят минимума от изисквания за проверки на превозните средства, почти не са били актуализирани. Междувременно автомобилите, поведението на шофьорите и технологиите са се развили значително.

Новите предложения

Целта на новите предложения е да се спасяват над 1200 човешки живота годишно и да се предотвратяват над 36 000 произшествия, свързани с техническа неизправност.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „Ако шофирате автомобил, който не е пригоден за движение по пътя, представлявате опасност за себе си и всички останали в колата ви — вашето семейство, приятели, колеги. Освен това представлявате заплаха за всички останали участници в движението около вас. Ясно е каква е целта ни; не искаме тези автомобили, които представляват потенциална смъртоносна заплаха, по пътищата на Европа.“

Основните елементи на новите предложения са следните:

  • Задължителна проверка на скутери и мотоциклети в ЕС. Шофьорите на мотоциклети и скутери, особено младите сред тях, са най-рисковата група участници в движението.

Увеличаване на честотата на редовните проверки на техническата изправност за стари превозни средства. При автомобили на 5 и 6 години, броят на сериозните произшествия, свързани с техническата неизправност се увеличава драстично (вж. приложената графика в MEMO/12/555).

  • Увеличаване на честотата на проверките на автомобили и микробуси с изключително голям пробег. По този начин резултатите от проверките им ще съответстват на тези на други превозни средства с голям пробег, като таксита, линейки и др.

  • Повишаване на качеството на проверките на превозните средства чрез определяне на общи минимални стандарти за неизправност, оборудване и инспекция.

  • Подлагане на електронните компоненти за безопасност на задължителна проверка.

  • Рязко ограничаване на измамите при отчитане на пробега с помощта на регистриране на изминатите километри.

Предложенията определят минимални стандарти на ниво ЕС за проверките на превозните средства, а държавите членки разполагат със свободата да ги разширяват, когато е необходимо.

Контекст

Действащите правила на ЕС от 1977 г. определят минимума от изисквания за проверки на превозните средства и междувременно почти не са били актуализирани. Съществуват три основни законодателни документа:

  • Директива 2009/40/ЕО определя минимални стандарти относно периодични проверки на техническата изправност на моторните превозни средства — това са редовни проверки на превозните средства, които са задължителни по закон. Директивата се прилага за леки автомобили, автобуси в градския и междуградския транспорт, както и тежкотоварни автомобили с ремаркета, но не и за скутери и мотоциклети.

  • Директива 2009/40/ЕО се допълва от Директива 2000/30/ЕО, която предвижда изискването за контрол на техническата изправност на търговските превозни средства между периодичните прегледи (чрез крайпътни технически проверки). Това са допълнителни крайпътни проверки на място на търговските превозни средства.

  • Директива 1999/37/ЕО относно документите за регистрация на превозни средства, която определя изискванията за издаването на сертификати за регистрация, тяхното взаимно признаване и хармонизираното минимално съдържание на сертификатите за регистрация на превозните средства.

За повече информация:

MEMO/12/555

За актуална информация относно смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия (2011 г.) от страна на държавите членки вж. IP/12/326.

Уебсайт на ГД „Мобилност и транспорт“

Уебсайт на заместник-председателя на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас

За контакти

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar