Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Valsts atbalsts: Komisija piešķir pagaidu apstiprinājumu atbalstam, ko Latvija sniedz Latvijas Hipotēku un zemes bankai, un uzsāk bankas pārveides pasākumu padziļinātu izpēti

Briselē, 2012. gada 26. janvārī. Eiropas Komisija ir piešķīrusi pagaidu apstiprinājumu Latvijas veiktajiem atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami, lai pakāpeniski izbeigtu Latvijas Hipotēku un zemes bankas (LHZB) komercdarbību, vienlaikus uzsākot padziļinātu izmeklēšanu nolūkā izvērtēt, vai atbalsts LHZB ir saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem.

Komisija pagaidu kārtībā ir apstiprinājusi atbalstu LHZB, kas iekļauj 2010. gada martā veiktu rekapitalizāciju 70,2 miljonu latu apmērā, papildus rekapitalizācijas pasākumu, rezerves likviditātes instrumentu, garantijas LHZB komercdaļas starptautiskajiem kreditoriem un likviditātes atbalstu "slikto" aktīvu maksātspējīgai likvidācijai.

"LHZB no jauktas attīstības bankas un komercbankas tiek pārveidota par attīstības banku, vienlaikus pakāpeniski nodalot tās atlikušo komercdarbību. Komisija atbalsta banku šajā procesā, jo tas uzlabos bankas darbību attīstības atbalsta jomā. Komisijai vēl ir nepieciešams savākt visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu, ka LHZB komercdarbībai piešķirtais atbalsts ir saskaņā ar Komisijas valsts atbalsta noteikumiem par restrukturizācijas atbalstu. Mēs turpinām mūsu konstruktīvo dialogu ar Latvijas iestādēm, un es esmu pārliecināts, ka mēs panāksim apmierinošu iznākumu," sacīja par konkurences politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja.

Komisijai jo īpaši ir nepieciešams vairāk skaidrības par atskaites punktiem, kas paredzēti komercdaļas pārdošanai, kā arī turpmāka informācija par to darbību likvidāciju, kuras īstermiņā nav iespējams pārdot. Atbalstam, kas tiek sniegts bankai, ir jābūt ierobežotam līdz minimumam, ir jāveic pienācīgi pasākumi, lai ierobežotu konkurences kropļošanu, un LHZB saimnieciskajai darbībai, ja tā tiek turpināta pēc pārdošanas, ir jābūt dzīvotspējīgai.

Attiecībā uz bankas darbību attīstības jomā Komisija turpinās pārbaudīt, kā praksē tiek garantēta LHZB darbības atbilstība valsts atbalsta noteikumiem. Savā izvērtējumā tā centīsies nodrošināt, ka banka nesniedz aizdevumus, kurus varētu iegūt arī no komercbankām.

Padziļinātas izmeklēšanas uzsākšana ir ierasta prakse sarežģītās lietās banku nozarē, un šis fakts neļauj izdarīt nekādus secinājumus par izmeklēšanas galīgo rezultātu. Tā sniegs iespēju Komisijai uzklausīt ieinteresēto personu viedokļus un novērtēt, vai LHZB pārveides process par attīstības banku, tai skaitā tās komercaktīvu pārdošana, atbilst Komisijas norādījumiem par valsts atbalstu finanšu iestādēm (skat. IP/08/1901, IP/09/322, IP/09/1180).

Pamatinformācija

LHZB kā valsts banku 1993. gada 19. martā izveidoja Latvijas valdība. Tās tirgus daļa 2011. gada 30. jūnijā, rēķinot pēc kopējiem aktīviem, bija aptuveni 3,6 %, un tā ir astotā lielākā banka, kas darbojas Latvijā. LHZB darbojas gan kā attīstības banka, gan kā komercbanka. Pēdējo gadu laikā šī banka ir kļuvusi par galveno institūciju, ar kuras starpniecību tiek īstenotas valsts atbalstītas aizdevumu programmas, piemēram, atbalsts MVU, atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, atbalsts lauksaimniecībai un lauku apvidiem un atbalsts sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai. Pašlaik banka pakāpeniski nodala atlikušo komercdarbību, lai kļūtu par attīstības banku.

LHZB par labu 2009. gadā tika veikti divi rekapitalizācijas pasākumi, kuru kopējais apjoms bija 102,48 miljoni eiro un kurus Komisija apstiprināja 2009. gada 19. novembrī (skat. IP 09/1742). Banka 2010. gadā tika rekapitalizēta trešo reizi 100 miljonu eiro apmērā; šī rekapitalizācija pašlaik tiek izvērtēta.

2010. gada 20. jūlijā tika parakstīts Saprašanās memoranda starp ES un Latvijas Republiku trešais papildinājums, lai Latvijai piešķirtu vidējā termiņa finanšu palīdzību (skat. IP/10/991). Līdzās citiem jautājumiem LHZB restrukturizācijas un bankas komercaktīvu pārdošanas process tika iekļauts kā šīs programmas īpašais nosacījums.

Šodien pieņemtā lēmuma kopsavilkums tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī, aicinot trešās personas iesniegt savus komentārus mēneša laikā.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Valsts atbalsta reģistra Konkurences ģenerāldirektorāta vietnē ar numuru SA 30704, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News

Kontaktpersonas:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar