Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 13. jūlijā

Pārtikas nodrošinājums: ES sniedz atbalstu vairāk nekā 310 000 cilvēku Senegālā

Atbildot uz pārtikas krīzi, kas smagi skar Sāhelas reģionu, ES nolēma sadarbībā ar Pasaules Pārtikas programmu sniegt Senegālai pārtikas palīdzību, kas paredzēta 314 000 visneaizsargāto cilvēku visapdraudētākajos apgabalos, proti, Kazamansā (Ziginsora, Sedhio un Kolda), Tambakundā, Keduku un Matamā.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Pārtikas krīze Senegālā apdraud simtiem tūkstošu dzīvību. Mūsu pienākums ir apliecināt solidaritāti un sniegt gan īstermiņa, gan vidēja termiņa atbalstu Senegālas valdībai šajā grūtajā laikā. Šodien sniegtais atbalsts papildina mūsu centienus nostiprināt lauksaimniecības sistēmas un nodrošināt, ka Sāhelas reģiona valstis spēj labāk pretoties ārējiem triecieniem".

Programma 5 miljonu eiro apmērā papildina Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta humānās palīdzības programmas; tā tiks īstenota līdz 2013. gada martam un ietvers šādus trīs darbības veidus:

• mērķorientēta pārtikas izplatīšana: tā kā ir pāragri sācies pārtikas trūkuma posms, t.i., laikposms pirms pirmās ražas ievākšanas, kad var trūkt iepriekšējā ražā gūtās labības, 58 000 cilvēku saņems pilnīgas pārtikas devas;

• kuponu izdalīšana: 70 000 cilvēku saņems kuponus, ko var apmainīt pret pārtikas pamatproduktiem; 180 000 bērnu un pieaugušo saņems pārtiku, kas paredzēta 30 000 grūtnieču un māšu ar bērniem līdz 5 gadu vecumam. Šīs sievietes saņems arī piemērotu apmācību par uzturvielām un pārtikas higiēnu;

• "pārtika apmaiņā pret darbu": 34 000 cilvēku saņems pārtikas palīdzību apmaiņā pret darbu lauksaimniecības ražošanai un pārtikas uzglabāšanai paredzētās infrastruktūras celtniecībā vai atjaunošanā.

Pamatinformācija

Senegāla 2011. gadā cieta no lietus trūkuma un neregularitātes, kā rezultātā 2011.-2012. gadā raža bija niecīga. Graudaugu ražošanas apjoms bija par 36 % mazāks nekā iepriekšējā gadā un par 20 % zemāks nekā pēdējo piecu gadu vidējais rādītājs. Valstī visvairāk audzēto pākšaugu, proti, zemesriekstu, ražošanas apjoma atšķirības bija attiecīgi 59 % un 31 %.

Visvairāk skarto kopienu pārtikas krājumi ir gandrīz beigušies. Sešos no četrpadsmit reģioniem, proti, Ziginsorā, Koldā, Sedhio, Keduku, Fatikā un Kaolakā, vairāk nekā pusei iedzīvotāju nepietiek pārtikas (pārtikas nepietiekamības līmenis pārsniedz 50 %). Paredzams, ka šis rādītājs palielināsies, jo pārtikas trūkuma periods šogad sākās jau martā, nevis jūlijā.

Kopumā 739 000 lauku apvidu iedzīvotāju nav nodrošināti ar pārtiku, un laikposmā līdz nākamajai ražai, kas paredzēta oktobrī, tiem ir nepieciešama palīdzība. Tiek lēsts, ka krīze ietekmēs arī 67 000 pilsētu iedzīvotāju, kuriem būs nepieciešams ārkārtas pārtikas atbalsts.

ES Sāhelas reģionā

Eiropas Komisija, kas ir lielākā līdzekļu devēja krīzes pārvarēšanai, bija pirmā iestāde, kura 2011. gada beigās reaģēja uz šo krīzi. Ātri reaģējot uz agrīno brīdinājumu, tā jau ir glābusi tūkstošiem dzīvību, bet pārtikas krīze, kas pašreiz ietekmē astoņas Sāhelas reģiona valstis, skar kopumā astoņpadsmit miljonus cilvēku. Komisijas atbalsts aktīvi palīdz visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem: vienam miljonam bērnu, kas jaunāki par diviem gadiem, un 500 000 grūtnieču un māšu, kuras bērnu baro ar krūti.

Lai risinātu hronisko pārtikas nepietiekamības problēmu Sāhelas reģionā, papildus 337 miljoniem eiro, kas piešķirti pašreizējās pārtikas krīzes un konflikta Mali risināšanai, jau ir paredzēti 208 miljoni eiro, lai finansētu pašreiz īstenotos projektus pārtikas nodrošinātības jomā. Rezultātā Komisijas kopējās saistības, lai uzlabotu pārtikas nodrošinātību Sāhelas reģionā, pārsniedz 500 miljonus eiro.

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar