Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 12. julija 2012

Komisija, Parlament in Evropski svet povabili verske voditelje k razpravi o medgeneracijski solidarnosti in demografskih izzivih v Evropi

Bruselj, 12. julija 2012 – Danes se je v Bruslju pod geslom „Medgeneracijska solidarnost: določanje meril za jutrišnjo evropsko družbo“ sestalo več kot dvajset visokih predstavnikov krščanske, muslimanske in judovske vere ter hindujske skupnosti in skupnosti Baha'i iz vse Evrope. Srečanje na visoki ravni je gostil predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso, sopredsedovala pa sta mu predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy in podpredsednik Evropskega parlamenta László Surján, ki je zastopal predsednika Martina Schulza. Voditelji so odkrito in odprto razpravljali o medgeneracijski solidarnosti in drugih pomembnih demografskih izzivih Evrope, kot so spopadanje z brezposelnostjo, spodbujanje aktivnega staranja ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Predsednik Barroso je verske voditelje spodbudil, naj se vključijo v javno razpravo in pokažejo, kako lahko cerkve in verske skupnosti prispevajo k razlagi pomena solidarnosti.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Pri reševanju gospodarske krize si zelo prizadevamo, da bi našli pravo ravnotežje med solidarnostjo in odgovornostjo držav članic. Vsaj toliko pozornosti pa moramo nameniti tudi solidarnosti in odgovornosti med mladimi in starejšimi. Iz te krize se bomo izkopali in postavili temelje za uspešno prihodnost samo, če v središču naših ukrepov ohranimo solidarnost med ljudmi in generacijami. To je vez, ki povezuje naše skupnosti. Cerkve in verske skupnosti so zelo primerne za gradnjo mostov v družbi.“

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je dodal: „Z družbenega, gospodarskega in zlasti človeškega vidika si v Evropi ne moremo privoščiti ,izgubljene generacije‘. Prav tako si ne moremo privoščiti, da bi starejše potisnili na rob zaradi ,zmanjšane produktivnosti‘. Seveda produktivnosti modrosti in znanja ni tako enostavno meriti kot produktivnosti proizvodnje potrošniškega blaga, vendar nas afriški pregovor opominja, da ko umre star človek, izgine knjižnica. Cerkve, sinagoge, mošeje, templji ter njihove nevladne organizacije, šole in združenja združujejo ljudi na lokalni ravni. Zato imajo lahko tudi pomembno vlogo pri izboljšanju medgeneracijskega razumevanja in učenja.“

Podpredsednik Evropskega parlamenta László Surján je poudaril: „Medgeneracijska solidarnost je obveza v judovsko-krščanskem izročilu, kot tudi v drugih verah. Vendar danes ne gre več samo za versko vprašanje; medgeneracijska solidarnost ima tudi velike finančne posledice: današnji dolg lahko razumemo kot morebitni jutrišnji davek. Zmanjšanje dolga je zato vprašanje medgeneracijske pravičnosti. Dolg ni samo breme za nove generacije, ampak se z obrestno mero tudi množi. Evropejci morda zavidajo srednjemu veku, ko obresti niso obstajale, ali drugim kulturam, ki obresti ne poznajo. Čeprav si je nerealno zamisliti finančni sistem brez obresti, pa so nedavne zaskrbljujoče novice iz finančnega središča City of London vzbudile močno željo po nečem popolnoma novem.“

Na srečanju so se udeleženci strinjali o potrebi po povečanju ozaveščenosti o velikih družbenih izzivih, prevzemu odgovornosti na pomembnih področjih, kot so okrepitev solidarnosti med mladimi in starejšimi in boj proti diskriminaciji, ter po učinkovitem prispevku k splošni strategiji Komisije za rast v Evropi s prizadevanjem za izboljšanje izobraževanja, zmanjšanje revščine in pravičnejšo družbo.

Ozadje

Tema srečanja „Medgeneracijska solidarnost: določanje meril za jutrišnjo evropsko družbo“ udejanja nekatere cilje strategije Evropske komisije za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020, in sicer osredotočenost na ambiciozne cilje na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, zmanjšanja revščine in podnebja/energije. Poleg tega je Evropska unija leto 2012 razglasila za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Starostna diskriminacija ni samo vprašanje temeljnih pravic, ampak je povezana tudi z gospodarstvom, saj sposobnim in usposobljenim posameznikom onemogoča zaposlitev. Evropsko leto ponuja številnim zainteresiranim stranem, vključno z verskimi skupnostmi, okvir za oblikovanje novih pobud.

Današnje srečanje verskih voditeljev na visoki ravni je osmo v vrsti srečanj, ki so se začela leta 2005 na pobudo predsednika Evropske komisije Barrosa. Lizbonska pogodba (2009) je odprt, pregleden in reden dialog s cerkvami, verskimi skupnostmi ter svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami zapisala v primarno zakonodajo (člen 17 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Poleg rednih seminarjev z različnimi sogovorniki je enkrat letno organizirano srečanje na visoki ravni z verskimi voditelji in enkrat letno s predstavniki svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij.

Srečanje je potekalo na sedežu Evropske komisije v Bruslju. Udeležila sta se ga tudi podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič in komisarka Connie Hedegaard.

Seznam udeležencev: glej MEMO/12/546

Evropa 2020: nova evropska strategija za delovna mesta in rast

Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti

Več o dialogu Evropske komisije s cerkvami, verskimi skupnostmi ter svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami

Spletišče predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barrosa

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Dirk Volckaerts (+32 22993944)


Side Bar