Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 12 d.

Komisijos, Parlamento ir Europos Vadovų Tarybos atstovai susitiko su religiniais vadovais kartų solidarumo klausimams ir demografinėms problemoms visoje Europoje aptarti

Briuselis, 2012 m. liepos 12 d. Daugiau kaip dvidešimt aukšto rango krikščionių, musulmonų ir žydų tikėjimo ir hinduistų bei bahaistų bendrijų atstovai iš visos Europoje šiandien rinkosi Briuselyje vykstančiame renginyje, kurio šūkis – „Kartų solidarumas. Europos ateities visuomenės kūrimo pagrindai“. Šis aukšto lygio susitikimas rengiamas Europos Komisijos Pirmininko J. M. Barroso iniciatyva, jam bendrai pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy ir Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas László Surján, atstovaujantis Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui. Atvirose ir tolerantiškose diskusijose aptarti kartų solidarumo ir kiti svarbūs demografiniai Europai aktualūs klausimai, pvz., kaip kovoti su nedarbu, užtikrinti aktyvų senėjimą, suderinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą. Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso paragino religinius vadovus dalyvauti viešame dialoge ir pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip bažnyčia ir religinės bendrijos gali padėti piliečiams geriau suprasti, kad solidarumas yra būtinas.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Siekdami įveikti ekonomikos krizę, dedame visas pastangas, kad būtų užtikrinta tinkama valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pusiausvyra. Tačiau taip pat turime siekti, kad ne mažiau dėmesio būtų skiriama jaunimo ir vyresnio amžiaus gyventojų tarpusavio solidarumui ir atsakomybei. Galiausiai šią krizę pajėgsime įveikti ir klestinčios ateities pagrindus padėsime tik tada, kai imdamiesi veiksmų daugiausia dėmesio skirsime žmonių ir kartų solidarumui. Taip užtikrinsime mūsų bendruomenių sanglaudą. Bažnyčia ir religinės bendrijos gali daug nuveikti stiprindamos žmonių tarpusavio ryšius.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy sakė: „Socialiniu, ekonominiu ir visų pirma humanišku požiūriu nepriimtina, kad Europoje būtų „prarastoji karta“. Lygiai taip pat negalime leisti, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų nustumti į šalį dėl tariamo mažesnio darbo našumo. Žinoma, išmintį ir žinias įvertinti daug sunkiau, nei našumą gaminant vartojimo prekes, tačiau afrikiečių liaudies išmintis byloja, kad mirdamas senas žmogus kartu išsineša išminties lobynus. Bažnyčios, sinagogos, mečetės, šventyklos ir prie jų veikiančios mokyklos ir asociacijos suburia žmones. Todėl jos gali labai padėti gerinti kartų tarpusavio supratimą ir skatinti mokytis vieniems iš kitų.“

Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojas László Surján sakė: „Kartų solidarumas pagal judėjų-krikščionių paveldą ir kitus tikėjimus yra pareiga. Šiandien tai ne tik tikėjimo klausimas – kartų solidarumas reiškia dideles finansines pasekmes, nes nūdienos skolos gali būti laikomos ateityje mokėsimais mokesčiais. Todėl skolos mažinimo klausimas yra susijęs su vienos kartos teisingumu kitai kartai. Skola nėra vien tik naujoms kartoms tenkanti našta; dėl palūkanų ji dar labiau didėja. Europiečiai galbūt su nostalgija galvoja apie viduramžius, kai palūkanos nebuvo mokamos, arba pavydi kitų kultūrų atstovams, kuriems palūkanų sąvoka svetima. Nerealu įsivaizduoti finansų sistemą be palūkanų, tačiau neseniai iš Londono finansų sektoriaus gavus nerimą keliančių naujienų norisi drastiškų naujovių.“

Per susitikimą dalyviai sutarė, kad reikia didinti informuotumą apie svarbias visuomenės problemas, imtis atsakomybės tokiose svarbiose srityse kaip jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių solidarumo stiprinimas ir kova su diskriminacija, taip pat veiksmingai prisidėti įgyvendinant Komisijos bendrąją Europos augimo strategiją siekiant tobulinti švietimą, mažinti skurdą ir kurti teisingesnę visuomenę.

Pagrindiniai faktai

Susitikimo, kurio šūkis – „Kartų solidarumas. Europos ateities visuomenės kūrimo pagrindai“, tikslas – aptarti, kaip praktiškai įgyvendinti Europos Komisijos strategijoje „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, nustatytus plačių užmojų tikslus užimtumo, inovacijų, švietimo, skurdo mažinimo ir kovos su klimato kaita bei energetikos srityse. Be to, 2012-ieji metai Europos Sąjungoje paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Diskriminacija dėl amžiaus yra ne tik pagrindinių teisių pažeidimas. Tai taip pat yra ekonominis klausimas, nes dėl jos galintys dirbti ir kvalifikuoti žmonės lieka be darbo. Europos metai suteikia galimybių įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant religines organizacijas, pradėti naujas iniciatyvas.

Šiandien surengtas aukšto lygio religinių vadovų susitikimas buvo jau aštuntas nuo 2005 m. Komisijos pirmininko J. M. Barroso iniciatyva rengiamas tokio pobūdžio susitikimas. 2009 m. priimta Lisabonos sutartimi pirminėje teisėje ((SESV 17 straipsnis) įtvirtintas atviras, skaidrus ir nuolatinis dialogas su bažnyčia ir religinėmis bendrijomis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis. Be reguliariai rengiamų seminarų su skirtingais dalyviais, kasmet vyksta vienas aukšto lygio susitikimas su religiniais vadovais ir vienas susitikimas su filosofinių ir nereliginių organizacijų atstovais.

Susitikimas vyko Europos Komisijos būstinėje Briuselyje. Susitikime taip pat dalyvavo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius ir Komisijos narė Connie Hedegaard.

Dalyvių sąrašas pateiktas MEMO/12/546

Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“

Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai, 2012

Išsamesnė informacija apie Europos Komisijos dialogą su bažnyčia, religinėmis bendrijomis ir filosofinėmis bei nereliginėmis organizacijomis

Europos Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Jens Mester, tel. +32 2 296 39 73

Dirk Volckaerts, tel. +32 2 299 39 44


Side Bar