Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 12.

A Bizottság, a Parlament és az Európai Tanács összehívta a vallási vezetőket a nemzedékek közötti szolidaritás és az európai demográfiai kihívások megvitatására

Brüsszel, 2012. július 12. – A mai napon a keresztény, muzulmán és zsidó vallás, valamint a hindu és bahá'i közösség több mint húsz európai vezető képviselője gyűlt össze Brüsszelben a „Nemzedékek közötti szolidaritás: a holnap európai társadalmának paraméterei” témájának megtárgyalására. A magas szintű ülést José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke hívta össze. A rendezvény társelnöki tisztét Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, valamint – Martin Schulz az Európai Parlament elnöke képviseletében – Surján László alelnök töltötte be. A vezetők őszinte és nyitott hangvételben vitatták meg a nemzedékek közötti szolidaritás és az Európa előtt álló egyéb jelentős demográfiai kihívások kérdését, így kitértek többek között a munkanélküliség problémájára, az aktív idősödés támogatására, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetésére is. Barroso elnök arra biztatta a vallási vezetőket, hogy tanúsítsanak elkötelezettséget a nyilvános párbeszéd iránt, és mutassák meg, milyen egyedülálló szerepet töltenek be az egyházak és a vallási közösségek a szolidaritás jelentőségének hangsúlyozásában.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke leszögezte: „A gazdasági válság kezelése kapcsán sokat teszünk a tagállamok közötti szolidaritás és felelősség megfelelő egyensúlyának megteremtéséért. Legalább ugyanennyi figyelmet igényel azonban a fiatalok és idősek közötti szolidaritás és felelősségvállalás kérdése is. A válságból csak akkor leszünk képesek egyszer kilábalni, és csak akkor tudjuk lefektetni a virágzó jövő alapjait, ha fellépéseink során mindig szem előtt tartjuk az emberek és a nemzedékek közötti szolidaritást. Ez az az erő, amely közösségeinket összetartja. Az egyházak és vallási közösségek kiválóan alkalmasak arra, hogy hidakat építsenek társadalmainkban.”

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a következőket hangsúlyozta: „Sem szociális, sem gazdasági, de mindenekelőtt emberi szempontból sem engedhetünk meg magunknak Európában egy „elveszett generációt”. Ugyanakkor nem szoríthatjuk a partvonalon kívülre a „kevésbé termelőképes” idősebbeket sem. A bölcsesség és a tudás hozzájárulása a termelékenységhez ugyan nem mérhető olyan pontosan, mint a fogyasztási cikkek előállítása esetében, de emlékszünk az afrikai bölcsességre, amely szerint minden idősebb ember halálával egy egész könyvtárnyi tudás tűnik el. A templomok, zsinagógák, mecsetek és az azokhoz tartozó nem kormányzati szervezetek, iskolák és szövetségek helyi szinten fogják össze az embereket. Fontos szerepet játszhatnak tehát a nemzedékek közötti megértés fejlesztése és a kölcsönös tanulás terén”.

Surján László, az Európai Parlament alelnöke hozzáfűzte: „A nemzedékek közötti szolidaritás a zsidó-keresztény örökség által ránk hagyományozott és sok más vallásban is jelen lévő kötelesség. Manapság ez nemcsak vallási kérdés, hiszen a nemzedékek közötti szolidaritás erős pénzügyi vonatkozásokkal is bír: a ma felhalmozott adósság ugyanis holnap kivetett adókban nyilvánulhat meg. Az adósság csökkentése tehát a nemzedékek közötti igazságosság kérdése is. Az adósság nemcsak az új generációkat terheli, de a kamatokkal egyre csak halmozódik. Az európaiak irigy szemekkel tekinthetnek a középkorra vagy az olyan kultúrákra, amelyekben ismeretlen (volt) a kamat fogalma. Bár irrealitásnak tűnhet a kamatmentes pénzügyi rendszer, ugyanakkor a riasztó londoni hírek nyomán egyre erősebb a vágy valami teljesen új iránt.”

A találkozó résztvevői megállapodtak abban, hogy fel kell hívni a figyelmet a hatalmas társadalmi kihívásokra, felelősséget kell vállalni olyan fontos területeken, mint a fiatalok és az idősek közötti szolidaritás megerősítése és a megkülönböztetés elleni küzdelem, és hatékonyan hozzá kell járulni a Bizottság átfogó európai növekedési stratégiájához, amelynek részét képezi az oktatás javítása, a szegénység csökkentése és az igazságosabb társadalomra való törekvés.

Előzmények

A „Nemzedékek közötti szolidaritás: a holnap európai társadalmának paraméterei” című ülés témája az Európai Bizottság által meghirdetett, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia bizonyos céljait ülteti át a gyakorlatba: ez pedig a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a szegénység csökkentése és az éghajlat/energiapolitika terén megfogalmazott nagyratörő célok előtérbe helyezése. Emellett az Európai Unió 2012-ben meghirdette a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évét. Az életkor alapján történő megkülönböztetés nemcsak alapvető jogi kérdés, hanem gazdasági probléma is, hiszen sok rátermett és képzett ember nem jut munkához. Az európai év számos érdekelt – például a vallási szervezetek – új kezdeményezéseinek elindítását fogja keretbe.

A vallási vezetők mai magas szintű találkozója a nyolcadik alkalom a Barroso elnök által 2005-ben elindított sorozatban. A Lisszaboni Szerződés (2009) az elsődleges jog szintjén is kimondja, hogy az EU nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn az egyházakkal, vallási közösségekkel, valamint a világnézeti szervezetekkel (az EUMSZ 17. cikke). A különböző partnerekkel tartott rendszeres szemináriumokon túl évente megrendezésre kerül egy magas szintű találkozó a vallási vezetőkkel, egy pedig a világnézeti szervezetek képviselőivel.

Az ülésre az Európai Bizottság brüsszeli központjában került sor. A találkozón részt vett Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke és Connie Hedegaard biztos is.

A résztvevők listáját lásd itt: MEMO/12/546

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve – 2012

Az Európai Bizottság egyházakkal, vallási közösségekkel és világnézeti szervezetekkel folytatott párbeszédéről bővebben

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnökének honlapja

Kapcsolatfelvétel:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar