Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. heinäkuuta 2012

EU kutsui uskonnolliset johtajat keskustelemaan väestön vanhenemisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta

Bryssel 12. heinäkuuta 2012 – Yli 20 korkeassa asemassa olevaa kristinuskon, islamilaisuuden, juutalaisuuden, hindulaisuuden ja Bahá'í-uskonnon edustajaa eri puolilta Eurooppaa kokoontui tänään Brysselissä. Kokouksen teemana oli ”Sukupolvien välinen solidaarisuus: yhteiskunnallisten tavoitteiden määrittäminen huomisen Euroopalle”. Kokouksen kutsui koolle Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, ja sen puheenjohtajina toimivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan parlamentin varapuhemies László Surján, joka edusti puhemies Martin Schulzia. Johtajat keskustelivat rehellisessä ja avoimessa hengessä sukupolvien välisestä solidaarisuudesta ja muista Euroopan väestökehityksen suurista haasteista, kuten työttömyysongelman ratkaisemisesta, aktiivisen ikääntymisen tukemisesta sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta. Puheenjohtaja Barroso kannusti uskonnollisia johtajia osallistumaan julkiseen keskusteluun ja tarttumaan konkreettisesti siihen tehtävään, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä voi olla solidaarisuuden tarpeen perustelemisessa.

José Manuel Barroso sanoi: ”Kriisin ratkaisemiseksi teemme paljon töitä hyvän tasapainon löytämiseksi jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden välille. Nyt meidän on kuitenkin kiinnitettävä vähintään yhtä paljon huomiota nuorten ja vanhojen ihmisten väliseen solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen. Pääsemme onnistuneesti yli kriisistä ja saamme luotua pohjan vauraalle tulevaisuudelle ainoastaan, jos toimintamme perustuu ihmisten ja ikäpolvien väliseen solidaarisuuteen, joka on yhteisöjemme koossapitävä voima. Asemansa puolesta kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on hyvät mahdollisuudet siltojen rakentamisen yhteiskunnassamme.”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy sanoi: ”Meillä ei ole sosiaalisesti, taloudellisesti eikä varsinkaan inhimillisesti varaa ”kadotettuun sukupolveen” Euroopassa. Meillä ei myöskään ole varaa syrjäyttää vanhempia ihmisiä ”heikomman tuottavuuden” perusteella. Viisaus ja tieto ei luonnollisestikaan ole samalla tavoin mitattavaa kuin tuottavuus kulutushyödykkeiden valmistuksessa. Kuitenkin afrikkalainen sanonta muistuttaa meitä siitä, että kun vanha mies kuolee, kirjasto katoaa. Kirkot, synagogat, moskeijat, temppelit ja niiden ylläpitämät kansalaisjärjestöt, koulut ja yhdistykset yhdistävät ihmisiä paikallistasolla. Näin ollen niillä voi myös olla tärkeä asema sukupolvien välisen yhteisymmärryksen ja vastavuoroisen oppimisen parantamisessa.”

Euroopan parlamentin varapuhemies László Surján sanoi: ”Sukupolvien välinen solidaarisuus on velvoite sekä juutalais-kristillisessä perinteessä että muissa uskonnoissa. Nykyään se ei enää ole pelkästään uskonnollinen velvoite, vaan sukupolvien välisellä solidaarisuudella on myös voimakas taloudellinen ulottuvuus: nykyiset velat voidaan nähdä huomenna maksettavina veroina. Velan vähentämisessä on kyse sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Velka on uusille sukupolville taakka, jonka korot vielä moninkertaistavat. Eurooppalaiset saattavat hyvinkin haikailla keskiaikaa, jolloin korkoa ei peritty, tai katsoa ylöspäin muita kulttuureja, joissa korot eivät ole käytössä. On ehkä epärealistista ajatella korotonta talousjärjestelmää, mutta London Citystä viime aikoina kantautuneet hälyttävät uutiset todellakin saavat meidät toivomaan aivan uudenlaista järjestelmää.”

Kokouksen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että ihmiset on saatava paremmin tietoisiksi asiaan liittyvistä valtavista yhteiskunnallisista haasteista. Osallistujat katsoivat, että tärkeillä aloilla, kuten sukupolvien välisen solidaarisuuden vahvistamisessa ja syrjinnän torjumisessa, on otettava enemmän vastuuta. Lisäksi on panostettava vahvemmin komission kokonaisstrategiaan kasvun edistämiseksi Euroopassa parantamalla koulutusta, vähentämällä köyhyyttä ja pyrkimällä kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Tausta

Kokouksen teema, ”Sukupolvien välinen solidaarisuus: yhteiskunnallisten tavoitteiden määrittäminen huomisen Euroopalle” ilmentää käytännössä joitakin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomiseen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista. Niitä ovat kunnianhimoinen keskittyminen työllisyyteen, innovointiin, koulutukseen, köyhyyden vähentämiseen sekä ilmasto- ja energiakysymyksiin. Lisäksi EU on nimennyt vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Ikäsyrjinnässä ei ole kysymys vain perusoikeuksista, vaan sillä on myös taloudellinen ulottuvuus, koska syrjintä estää päteviä ja taitavia ihmisiä työllistymästä. Eurooppalainen teemavuosi tarjoaa sidosryhmille, kuten uskonnollisille järjestöille, mahdollisuuksia uusien aloitteiden käynnistämiseen.

Tänään pidetty uskonnollisten johtajien korkean tason kokous oli kahdeksas puheenjohtaja Barroson vuonna 2005 käynnistämässä kokousten sarjassa. Lissabonin sopimuksella (2009) primaarilainsäädäntöön (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artikla) kirjattiin kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen sekä elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa käytävä avoin ja säännöllinen vuoropuhelu. Sen lisäksi, että eri tahojen kanssa järjestetään säännöllisesti seminaareja, uskonnollisten johtajien kanssa pidetään vuosittain yksi korkean tason kokous ja elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen edustajien kanssa toinen vastaava kokous.

Uskonnolliset johtajat kokoontuivat Euroopan komission päätoimipaikassa Brysselissä, ja kokoukseen osallistuivat lisäksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič sekä komission jäsen Connie Hedegaard.

Osallistujaluettelo: MEMO/12/546

Työllisyyttä ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeva Eurooppa 2020 -strategia

Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi

Lisätietoja Euroopan komission vuoropuhelusta kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson verkkosivut

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Jens Mester +32 2 296 39 73

Dirk Volckaerts +32 2 299 39 44


Side Bar