Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2012

Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλούν τους θρησκευτικούς ηγέτες να συζητήσουν για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και για τις δημογραφικές προκλήσεις στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2012 – Πάνω από είκοσι ανώτεροι εκπρόσωποι της χριστιανικής, μουσουλμανικής και ιουδαϊκής θρησκείας, καθώς και της ινδουιστικής κοινότητας και της κοινότητας Μπαχάι από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες, με το σύνθημα «Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών: Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για την κοινωνία του αύριο στην Ευρώπη». Σε αυτή την υψηλού επιπέδου συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του José Manuel Barroso, Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπροέδρευσαν ο Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο László Surján, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωπος του Προέδρου Martin Schulz. Με ειλικρινές και ανοικτό πνεύμα, οι ηγέτες συζήτησαν για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και άλλες σημαντικές δημογραφικές προκλήσεις για την Ευρώπη, όπως η αντιμετώπιση της ανεργίας, η παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου, και ο συγκερασμός μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Ο Πρόεδρος Barroso παρότρυνε τους θρησκευτικούς ηγέτες να συμμετάσχουν σε δημόσιο διάλογο και να εξηγήσουν με ποιο τρόπο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να συμβάλουν για να αιτιολογήσουν την ανάγκη για αλληλεγγύη.

Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ισορροπία αλληλεγγύης και ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά πρέπει να αφιερώσουμε τουλάχιστον την ίδια προσοχή στην αλληλεγγύη και την ευθύνη μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων. Σε τελική ανάλυση, θα είμαστε σε θέση να εξέλθουμε από την κρίση και να θέσουμε τις βάσεις της μελλοντικής ευημερίας μόνον όταν θέσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των γενεών στο επίκεντρο των ενεργειών μας. Η αλληλεγγύη είναι ο σύνδεσμος που κρατάει τις κοινότητές μας ενωμένες. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες είναι στην κατάλληλη θέση ώστε να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας στις κοινωνίες μας».

Ο Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε τα εξής:

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας την πολυτέλεια, από κοινωνική, οικονομική και πάνω απ' όλα ανθρώπινη άποψη, μιας «χαμένης γενιάς» στην Ευρώπη. Ούτε και την πολυτέλεια να αφήσουμε κατά μέρος τους ηλικιωμένους λόγω μικρότερης παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της σοφίας και της γνώσης ασφαλώς δεν μετράται όπως η παραγωγικότητα στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, αλλά η αφρικανική σοφία μας υπενθυμίζει ότι όταν πεθαίνει ένας ηλικιωμένος χάνεται μια βιβλιοθήκη. Οι εκκλησίες, οι συναγωγές, τα τζαμιά, οι ναοί και οι ΜΚΟ τους, τα σχολεία και οι ενώσεις φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ως εκ τούτου, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κατανόησης και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των γενεών».

Ο László Surján, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την ιουδαϊκή-χριστιανική κληρονομιά, καθώς και από άλλες θρησκείες. Σήμερα, δεν είναι μόνον ζήτημα θρησκείας· η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών έχει επίσης ισχυρές οικονομικές επιπτώσεις· το σημερινό χρέος μπορεί να αποτελέσει ενδεχομένως τους αυριανούς φόρους. Το χρέος δεν είναι απλά ένα βάρος για τις νέες γενιές· πολλαπλασιάζεται επί ένα επιτόκιο. Οι ευρωπαίοι μπορεί να νοσταλγούν τον χωρίς τόκους μεσαίωνα, ή να τείνουν ευήκοον ους σε άλλες κοινωνίες στις οποίες δεν υπάρχουν τόκοι. Μπορεί μεν να μην είναι ρεαλιστικό να σκεφτόμαστε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίς τόκους, αλλά τα τελευταία ανησυχητικά νέα από το Σίτυ του Λονδίνου, δημιουργούν έντονη επιθυμία για κάτι εντελώς καινούργιο».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη ανάπτυξης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις τεράστιες κοινωνικές προκλήσεις, να αναλάβουν ευθύνες σε σημαντικούς τομείς όπως η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, και η καταπολέμηση των διακρίσεων, και να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη συνολική στρατηγική της Επιτροπής για την ανάπτυξη της Ευρώπης, επιδιώκοντας τη βελτίωση της εκπαίδευσης, τη μείωση της φτώχειας, και μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Ιστορικό

Το θέμα της συνάντησης, «Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών: διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για την κοινωνία του αύριο στην Ευρώπη» μετατρέπει σε πράξη ορισμένους από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, επικεντρώνοντας συγκεκριμένα σε φιλόδοξους στόχους στους τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε το 2012 ως το Ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Οι διακρίσεις λόγω ηλικίας δεν είναι μόνο θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι επίσης οικονομικό πρόβλημα, δεδομένου ότι εμποδίζουν ικανά και εξειδικευμένα άτομα να βρουν εργασία. Το Ευρωπαϊκό έτος προσφέρει ένα πλαίσιο για ανάληψη νέων πρωτοβουλιών από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών οργανώσεων.

Η σημερινή υψηλού επιπέδου συνάντηση των θρησκευτικών ηγετών ήταν η όγδοη μιας σειράς που εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso το 2005. Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) περιέλαβε τον ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις στο πρωτογενές δίκαιο (άρθρο 17 της ΣΛΕΕ). Πέραν των τακτικών σεμιναρίων με τους διάφορους συνομιλητές, προβλέπεται μία ετήσια υψηλού επιπέδου συνάντηση με τους θρησκευτικούς ηγέτες και μία με εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Σε αυτήν συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič και η Επίτροπος Connie Hedegaard.

Κατάλογος συμμετεχόντων: βλ. MEMO/12/546

Στρατηγική για την «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

2012 Ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

Περισσότερα για τον διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις

Δικτυακός τόπος του José Manuel Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar