Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 юли 2012 г.

Религиозни лидери обсъждат солидарността между поколенията и демографските предизвикателства в Европа по инициатива на Комисията, Парламента и Европейския съвет

Брюксел, 12 юли 2012 г. — Над двадесет висши представители на християнската, ислямската и еврейската религия и на хиндуистката и бахайската общност от цяла Европа се срещнаха днес в Брюксел под надслов „Солидарност между поколенията: поставяне на основите на бъдещото европейско общество“. Срещата на високо равнище се проведе по инициатива на председателя на Европейската комисия Жосе Мануел Барозу и съпредседателството на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой и заместник-председателя на Европейския парламент Ласло Шуриан, представляващ председателя Мартин Шулц. В откровен и открит тон лидерите обсъдиха солидарността между поколенията и други важни демографски предизвикателства пред Европа, като борбата с безработицата, насърчаването на активния живот на възрастните хора и съвместяването на професионалния и личния живот. Председателят Барозу прикани религиозните лидери да се включат в обществен диалог и да покажат специалния принос, който могат да направят църквите и религиозните общности, за да обяснят нуждата от солидарност.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „За да се справим с икономическата криза, предприемаме много мерки, целящи да осигурят правилния баланс между солидарността и отговорността между държавите членки. Въпреки това трябва да посветим поне също толкова внимание на солидарността и отговорността между младите и възрастните хора. В крайна сметка ще успеем да излезем от тази криза и да поставим основите на просперитетно бъдеще, само ако поддържаме солидарността между хората и поколенията в самата основа на нашите действия. Това е свързващият елемент, който поддържа целостта на нашите общности. Църквите и религиозните общности са добре позиционирани да изграждат връзки в нашите общества.“

Председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой заяви: „Ние не можем да си позволим, от социална, икономическа и най-вече от хуманна гледна точка, да „загубим“ едно поколение в Европа. Нито пък можем да си позволим възрастните хора да бъдат пренебрегвани заради тяхната „по-ниска производителност“. Действително производителността на мъдростта и знанието е по-трудно измерима от производителността при производството на потребителски стоки, но трябва да си припомним една африканска мъдрост, според която когато възрастен човек почине, изчезва една библиотека. Църквите, синагогите, джамиите, храмовете и техните организации, училища и асоциации обединяват хората на местно равнище. Това е още една причина те да играят важна роля за подобряване на разбирането и предаването на знания между поколенията“.

Заместник-председателят на Европейския парламент Ласло Шуриан заяви: „Солидарността между поколенията е задължение в юдейско-християнското наследство и в други религии. В наши дни тя не е само въпрос на религия — солидарността между поколенията има и съществен финансов ефект: на днешните дългове може да се гледа като на възможни бъдещи данъци. Затова намаляването на дълга е въпрос на справедливост между поколенията. Не само дългът е тежест за новите поколения; той се умножава с лихвата. Европейските граждани могат да завиждат на хората в Средновековието, когато не е имало лихви, или да се поучат от други култури, в които не се заплаща никаква лихва. Вероятно мисълта за безлихвена финансова система е нереалистична, но последните тревожни новини от финансовия център на Лондон създават силно желание за нещо напълно ново“.

На срещата участниците се споразумяха за нуждата от повишаване на осведомеността относно сериозните предизвикателства за обществото, от поемане на отговорност във важни области, като например насърчаването на солидарността между младите и възрастните хора и борбата с дискриминацията, и от ефективен принос към общата стратегия на Комисията за растеж в Европа, като се полагат усилия за постигането на по-добро образование, намаляване на бедността и по-справедливо общество.

Контекст

Надсловът на срещата — „Солидарност между поколенията: поставяне на основите на бъдещото европейско общество“ реално изпълнява някои от целите на стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а именно съсредоточаването върху амбициозни цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, намаляването на бедността и климата/енергията. Освен това Европейският съюз определи 2012 г. за „Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията“. Възрастовата дискриминация не е само въпрос на основни права, но и икономически проблем, тъй като тя пречи на можещи и талантливи хора да си намерят работа. Европейската година предлага рамка за започването на нови инициативи посредством широк кръг от заинтересовани лица, в това число религиозни организации.

Днешната среща на високо равнище на религиозните лидери беше осмата от поредицата срещи, инициирани през 2005 г. от председателя на Комисията Барозу. В Договора от Лисабон (от 2009 г.) е заложен откритият, прозрачен и редовен диалог с църквите и религиозните сдружения, както и философските и неконфесионалните организации със статут на такива съгласно националното законодателство (член 17 от ДФЕС). Наред с редовните семинари с различни събеседници се провежда годишна среща на високо равнище с религиозни лидери и годишна среща с представители на философски и неконфесионални организации.

Срещата се проведе в централния офис на Европейската комисия в Брюксел. В нея взеха участие и заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шевчович и комисарят г-жа Кони Хедегор.

Списък на участниците: вж. MEMO/12/546

Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

2012 г. — Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

За повече информация относно диалога на Европейската комисия с църквите, религиозните общности и философските и неконфесионалните организации.

Уебстраница на Жозе Мануел Барозу, Председател на Европейската комисия

За контакт:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts (+32 2 299 39 44)


Side Bar