Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 11. julija 2012

Avtorske pravice: Komisija predlagala enostavnejše izdajanje glasbenih licenc na enotnem trgu

Evropska komisija je danes predlagala ukrepe za modernizacijo kolektivnih organizacij, tj. družb za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, ter spodbujanje njihove preglednosti in učinkovitosti.

Nove digitalne tehnologije odpirajo izvrstne priložnosti za ustvarjalce, potrošnike in podjetja. Vse večje povpraševanje po spletnem dostopu do kulturnih vsebin (npr. glasbe, filmov, knjig ...) ne pozna meja ali nacionalnih omejitev. Enako velja za spletne storitve, prek katerih so te vsebine dostopne. Tu pa – zlasti v glasbenem sektorju – nastopijo kolektivne organizacije, ki v imenu skladateljev in avtorjev besedil kolektivno upravljajo izdajanje licenc za spletno uporabo avtorsko zaščitenih glasbenih del ter pobirajo licenčnine in jih razdeljujejo imetnikom pravic.

Vendar se nekatere kolektivne organizacije s težavo prilagajajo na zahteve upravljanja pravic za spletno uporabo glasbenih del, zlasti v primeru čezmejne uporabe. Na podlagi današnjega predloga bi zato kolektivne organizacije, ki želijo izdajati večozemeljske licence za svoj repertoar, morale izpolnjevati evropske standarde. Izvajalci storitev bi tako enostavneje pridobili potrebne licence za spletno distribucijo glasbe po vsej EU, zagotovljena pa bi bila tudi pravilno pobiranje prihodkov iz pravic in njihovo pravično razdeljevanje skladateljem in avtorjem besedil.

Na splošno bi v skladu s predlogom kolektivne organizacije iz vseh sektorjev morale upoštevati nove evropske standarde, ki zagotavljajo boljše upravljanje in večjo preglednost njihovih dejavnosti. Na potrebo po spremembi nekaterih praks so pokazali nedavni primeri, ko so bile licenčnine, pobrane v imenu imetnikov pravic, izgubljene zaradi slabih naložbenih politik, pa tudi velike zamude pri plačilih licenčnin imetnikom pravic.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Potrebujemo evropski enotni digitalni trg za ustvarjalce, potrošnike in izvajalce storitev. Učinkovitejše kolektivne organizacije bi izvajalcem storitev olajšale uvajanje novih čezmejnih storitev – to pa koristi tako evropskim potrošnikom kot tudi kulturni različnosti.“ Dodal je še: „Na splošno bi vse kolektivne organizacije morale delovati popolnoma pregledno in zagotoviti, da so ustvarjalci hitreje nagrajeni za svoje delo. To je najpomembnejše za ohranjanje naložb v ustvarjalnost in inovacije, ki bodo prinesle dodatno rast in večjo konkurenčnost.“

Glavni elementi predlagane direktive

Današnji predlog ima dva cilja, ki se medsebojno dopolnjujeta:

  • spodbujanje večje preglednosti in boljšega upravljanja kolektivnih organizacij z okrepljenimi obveznostmi poročanja in nadzorom njihovih dejavnosti s strani imetnikov pravic, kar naj bi zagotovilo inovativnejše in kakovostnejše storitve;

  • na podlagi tega – in konkretneje – spodbujanje in olajšanje izdajanja večozemeljskih licenc in licenc za več repertoarjev za avtorske pravice za spletno uporabo glasbenih del v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru.

  • V praksi to pomeni:

  • metniki pravic bi lahko neposredno vplivali na upravljanje svojih pravic in bili hitreje plačani, njihova možnost izbire zanje najučinkovitejše kolektivne organizacije pa bi bila uzakonjena. To bi izboljšalo zaščito interesov imetnikov pravic in povečalo dostop do kulturnih vsebin za potrošnike;

  • nova pravila bi spremenila način delovanja kolektivnih organizacij po Evropi, in sicer z novimi zahtevami, kot so boljše upravljanje repertoarja, hitrejša plačila članom, jasnost prihodkov od izkoriščanja pravic, letno poročilo o preglednosti in neposredno zagotavljanje dodatnih informacij imetnikom pravic in poslovnim partnerjem (kot so druge kolektivne organizacije). Države članice bi morale imeti mehanizme za reševanje sporov med kolektivnimi organizacijami in imetniki pravic. Boljši standardi in procesi bi morali prinesti boljše delovanje kolektivnih organizacij in več zaupanja v njihove dejavnosti;

  • izdajanje večozemeljskih licenc za avtorske pravice za čezmejno spletno uporabo glasbe bi bilo enostavnejše, vendar bi se zahteval tudi dokaz o tehnični zmožnosti učinkovitega izvajanja te naloge. To bi koristilo avtorjem, ponudnikom spletnih storitev in državljanom.

Ozadje

Kolektivne organizacije delujejo kot posredniki med imetniki pravic v glasbeni industriji – pa tudi drugih oblikah umetnosti, kot so knjige ali filmi – in izvajalci storitev, ki nameravajo uporabiti njihova dela. Izdajajo licence za uporabo pravic, pobirajo licenčnine in razdeljujejo prihodke imetnikom pravic, kadar bi bila individualna pogajanja s posameznimi ustvarjalci o podelitvi licenc nepraktična in bi povzročila visoke stroške transakcij. V EU je več kot 250 kolektivnih organizacij, ki upravljajo prihodke v višini okoli 6 milijard evrov letno. Uporaba pravic v glasbenem sektorju predstavlja okoli 80 % vseh prihodkov, ki jih zberejo kolektivne organizacije.

Kolektivno upravljanje pravic je pomembno tudi za izdajanje licenc ponudnikom spletnih glasbenih storitev (storitve prenosa glasbe, storitve predvajanja). To velja zlasti za pravice tistih, ki skladajo glasbo ali pišejo besedila. Ponudniki spletnih storitev želijo pogosto pokrivati več ozemelj in veliko glasbenih del, poleg tega želijo pogosto preskusiti tudi nove poslovne modele. Zaradi tega je izdajanje licenc za spletno uporabo izredno zahtevno. Ker številne kolektivne organizacije še niso pripravljene na te izzive, imajo izvajalci storitev resne težave pri pridobivanju potrebnih licenc za izvajanje spletnih glasbenih storitev po EU. Posledica tega pa je manj spletnih glasbenih storitev za potrošnike v EU in počasnejša vpeljeva inovativnih storitev.

Predlagana direktiva prispeva k oblikovanju enotnega trga za intelektualno lastnino in je del strategije Komisije o intelektualni lastnini iz leta 2011:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Komisija je ta ukrep leta 2011 opredelila tudi kot pomemben prispevek k rasti na enotnem evropskem trgu:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sl.htm

Glej tudi: MEMO/12/545

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar