Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 iulie 2012

Drepturi de autor: Comisia propune facilitarea acordării de licențe pentru muzică pe piața unică

Comisia Europeană a propus astăzi măsuri de modernizare a societăților de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a instituit măsuri de stimulare pentru încurajarea transparenței și eficienței acestora.

Noile tehnologii digitale creează oportunități excelente pentru creatori, consumatori și companii deopotrivă. Cererea din ce în ce mai mare de acces online la conținut cultural (de exemplu muzică, filme, cărți etc.) nu recunoaște frontiere sau restricții naționale. Nici serviciile online utilizate în acest scop nu le recunosc. Aici intră în joc societățile de gestiune colectivă, în special în sectorul muzicii, deoarece ele gestionează în mod colectiv acordarea de licențe de utilizare online pentru piesele muzicale protejate prin drepturi de autor, în numele compozitorilor și textierilor, și încasează și redistribuie acestora redevențele corespunzătoare.

Cu toate acestea, unele societăți de gestiune colectivă se confruntă cu probleme de adaptare la cerințele de gestionare a drepturilor pentru utilizarea online a lucrărilor muzicale, în special în context transfrontalier. Ca urmare a propunerii de astăzi, societățile de gestiune colectivă care doresc să se angajeze în acordarea de licențe multiteritoriale pentru repertoriul lor ar trebui, prin urmare, să respecte standardele europene. Acest lucru ar permite furnizorilor de servicii să obțină mai ușor licențele necesare pentru redistribuirea de muzică online în întreaga UE și să se asigure că veniturile sunt colectate corect și distribuite în mod echitabil compozitorilor și textierilor.

La un nivel mai general, societățile de gestiune colectivă care activează în toate sectoarele ar trebui să respecte noi standarde europene care prevăd o mai bună guvernanță și o mai mare transparență în desfășurarea activităților lor. Nevoia schimbării anumitor practici a fost evidențiată de cazuri recente în care redevențele încasate în numele titularilor drepturilor au fost pierdute din cauza unor politici de investiții inadecvate, dar și de dovezi privind întârzierea exagerată a plății redevențelor către titularii drepturilor.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: Avem nevoie de o piață europeană digitală unică favorabilă creatorilor, consumatorilor și furnizorilor de servicii. Creșterea eficienței societăților de gestiune colectivă ar facilita introducerea de noi servicii transfrontaliere de către furnizorii de servicii – fapt care este în avantajul atât al consumatorilor europeni, cât și al diversității culturale.” De asemenea, a adăugat: „În linii mai generale, toate societățile de gestiune colectivă ar trebui să se asigure că creatorii sunt recompensați mai rapid pentru munca depusă și trebuie să își desfășoare activitatea în deplină transparență. Acest lucru este de o importanță capitală pentru susținerea investițiilor în creativitate și în inovare care, la rândul lor, vor accelera creșterea economică și vor spori competitivitatea.”

Elementele cheie ale directivei propuse

Propunerea de astăzi urmărește două obiective complementare:

  • Să promoveze o mai mare transparență și o mai bună guvernanță a societăților de gestiune colectivă, prin consolidarea obligațiilor de raportare și a controlului titularilor de drepturi asupra activităților lor, astfel încât să se stimuleze oferirea de servicii mai inovatoare și de mai bună calitate.

  • Pe baza celor de mai sus, mai precis, să încurajeze și să faciliteze acordarea de licențe multiteritoriale și multirepertoriale pentru utilizarea online în UE/SEE a lucrărilor muzicale protejate prin drepturi de autor.

  • În practică:

  • Titularii de drepturi ar putea interveni direct în gestionarea drepturilor lor, ar fi remunerați mai rapid, iar posibilitatea de a-și alege societatea de gestiune colectivă cea mai eficientă pentru scopurile lor ar fi consfințită prin lege. Aceasta ar duce la o mai bună protecție a intereselor titularilor de drepturi, precum și la îmbunătățirea accesului consumatorilor la conținutul cultural.

  • Noile reguli ar urma să schimbe modul în care societățile de gestiune colectivă lucrează la nivel european, prin noi cerințe precum îmbunătățirea gestionării repertoriului, plăți mai rapide către membri, claritate în ceea ce privește fluxurile de venituri din exploatarea drepturilor, un raport anual privind transparența și informații suplimentare furnizate direct titularilor de drepturi și partenerilor de afaceri (de exemplu, alte societăți de gestiune colectivă). Statele membre ar trebui să dispună de mecanisme pentru soluționarea litigiilor între societățile de gestiune colectivă și titularii drepturilor de autor. Îmbunătățirea standardelor și a proceselor ar trebui să ducă la o mai bună funcționare a societăților de gestiune colectivă și la creșterea încrederii în activitățile acestora.

  • Acordarea de licențe multiteritoriale pentru utilizarea fără granițe pe internet a muzicii protejate prin drepturi de autor ar fi facilitată, dar și condiționată de demonstrarea capacității tehnice de a îndeplini în mod eficace această sarcină. Acest lucru ar fi deopotrivă benefic pentru autori, pentru furnizorii de servicii de internet și pentru cetățeni.

Context

Societățile de gestiune colectivă acționează ca intermediari între titularii drepturilor de autor din industria muzicală, dar și din alte domenii artistice, precum literatura și cinematografia, și furnizorii de servicii care intenționează să utilizeze operele acestora. Ele acordă licențe de drepturi de autor, încasează redevențe și redistribuie venituri către titularii drepturilor în cazurile în care negocierea individuală a licențelor cu fiecare creator în parte nu ar fi practic posibilă și ar presupune costuri de tranzacționare ridicate. În UE există peste 250 de societăți de gestiune colectivă care gestionează venituri de circa 6 miliarde de euro anual. Utilizarea drepturilor în sectorul muzicii reprezintă aproximativ 80 % din totalul veniturilor colectate de societățile de gestiune colectivă.

Gestiunea colectivă a drepturilor de autor este de asemenea importantă pentru acordarea de licențe prestatorilor de servicii de muzică online (servicii de descărcare a pieselor muzicale, servicii de streaming). Acesta este în special cazul drepturilor celor care compun muzică sau scriu textele pieselor muzicale. Prestatorii de servicii online doresc deseori să acopere o multitudine de teritorii și un catalog de muzică vast. De asemenea, adesea ei doresc să testeze noi modele de afaceri. Toate acestea fac ca acordarea de licențe pentru difuzarea online să fie foarte dificilă. Multe societăți de gestiune colectivă nu sunt pregătite să facă față acestor provocări și, ca urmare, furnizorii de servicii se confruntă cu mari dificultăți atunci când încearcă să obțină licențele necesare pentru a lansa servicii de muzică online în întreaga UE. Acest lucru are ca rezultat reducerea numărului de servicii de muzică online disponibile pentru consumatorii de pe întreg teritoriul UE și o mai lentă integrare a serviciilor inovatoare.

Directiva propusă contribuie la finalizarea unei piețe unice a proprietății intelectuale și face parte din Strategia din 2011 a Comisiei cu privire la proprietatea intelectuală:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

De asemenea, Comisia a identificat în 2011 această acțiune ca reprezentând o contribuție importantă la creșterea economică în contextul pieței unice europene:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm

A se vedea și: MEMO/12/545

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar