Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 11.

Szerzői jogok: a Bizottság egyszerűbb engedélyezést javasol a zeneipari termékek egységes piacán

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatokat terjesztett elő a közös jogkezelő társaságok modernizálására, valamint a jogkezelők átláthatóságának és hatékonyságának előmozdítására.

Az új digitális technológiák óriási lehetőségeket nyitnak meg az alkotók, a fogyasztók és a vállalkozások előtt. A kulturális tartalmakhoz (pl. zeneszámokhoz, filmekhez, könyvekhez stb.) való online hozzáférés iránti megnövekedett kereslet nem ismer határokat vagy nemzeti korlátozásokat, mint ahogy az ezekhez való online hozzáférést biztosító szolgáltatások sem. Itt jönnek a képbe a szerzői jogokat kezelő társaságok, különösen a zeneiparban, ahol e társaságok közösen kezelik a szerzői jogi védelem alatt álló zeneszámok online felhasználásához kapcsolódó engedélyezéseket a zeneszerzők és a szövegírók megbízásából, illetve beszedik és elosztják közöttük a befolyó jogdíjakat.

A közös jogkezelő társaságok egy része azonban nehezen alkalmazkodik a zenei alkotások online felhasználásával kapcsolatos jogok kezelésének követelményeihez, különösen a határokon átnyúló esetekben. A ma bemutatott javaslat eredményeképp azoknak a közös jogkezelőknek, amelyek vállalják repertoárjuk felhasználásának több területre érvényes engedélyezését, európai standardoknak kell majd megfelelniük. Ezáltal a szolgáltatók számára egyszerűbbé válik a zeneipari termékek Európai Unióban történő online forgalmazásához szükséges engedélyek beszerzése, és biztosítható lesz a bevételek korrekt módon történő beszedése, illetve a zeneszerzők és dalszövegírók közötti méltányos felosztása.

Általánosabb megközelítésben elmondható, hogy a közös jogkezelő társaságoknak valamennyi ágazatban olyan új európai standardoknak kell majd megfelelniük, amelyek hatékonyabb irányítást, tevékenységeik tekintetében pedig nagyobb átláthatóságot biztosítanak. A közelmúltban feltárt esetek rávilágítottak bizonyos eddig követett gyakorlatok megváltoztatásának szükségességére: nem megengedhető például, hogy a beruházások elégtelensége miatt a jogosultak elessenek az őket megillető jogdíjaktól, de a jogdíjaknak a jogosultak részére történő késedelmes kifizetése is változtatásokat tesz szükségessé.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Olyan európai egységes digitális piacra van szükségünk, amely az alkotók, a fogyasztók és a szolgáltatók szempontjából is megfelelően működik. A hatékonyabb jogkezelő társaságok révén a szolgáltatók számára egyszerűbbé válik az új, akár másik tagállamból is elérhető szolgáltatások piaci bevezetése – ez pedig előnyös mind az európai fogyasztók, mind a kulturális sokszínűség szempontjából.” Hozzátette: „Általában véve a közös jogkezelő társaságok mindegyikének teljesen átlátható módon kell működnie, és biztosítana kell azt, hogy az alkotók gyorsabban hozzájussanak a műveikért járó díjakhoz. Mindez létfontosságú a kreatív iparágakba és az innovációba irányuló beruházások fenntartása szempontjából, ami további növekedést és fokozott versenyképességet eredményez.”

Az irányelvjavaslat kulcselemei

A mai javaslat két, egymást kiegészítő célt követ:

  • A jelentéstételi kötelezettségek és a jogosultak által gyakorolt ellenőrzés megerősítésén keresztül javítani kell a közös jogkezelő társaságok átláthatóságát, és hatékonyabbá kell tenni irányításukat, ezáltal ösztönzőket teremtve az innovatívabb és jobb minőségű szolgáltatások számára.

  • Erre építve pedig – és konkrétabb formát öltve – ösztönözni és támogatni kell a zeneműveknek az EU/EGT területén történő online felhasználásához kapcsolódó szerzői jogok több területre érvényes és több repertoárt lefedő engedélyezését.

  • Mindez a gyakorlatban:

  • A jogosultak közvetlen beleszólást kapnak jogaik kezelésébe, a nekik járó díjak kifizetése gyorsabbá válik, továbbá jogszabály rögzíti majd azt a lehetőséget, hogy kiválaszthassák a céljaikhoz legjobban illeszkedő közös jogkezelő társaságot. Ezáltal hatékonyabbá válik a jogosultak érdekvédelme, egyúttal javul a fogyasztóknak a kulturális tartalmakhoz való hozzáférése.

  • Az új szabályok Európa-szerte meg fogják változtatni a közös jogkezelő társaságok működési feltételeit: többek között javul a repertoár kezelése, felgyorsulnak a tagokat megillető kifizetések, egyértelműbbé válnak a jogokból befolyó bevételek, a jogosultak és az üzleti partnerek (például más jogkezelő társaságok) közvetlenül tájékozódhatnak majd az éves átláthatósági jelentésből és egyéb tájékoztatókból. A tagállamoknak ki kell építeniük a közös jogkezelő társaságok és a jogosultak közötti viták rendezésére szolgáló mechanizmusokat. A továbbfejlesztett standardok és folyamatok révén javul a közös jogkezelő társaságok működése, és fokozódik a tevékenységüket övező bizalom.

  • A zeneműveknek az interneten történő határokon átnyúló felhasználásához kapcsolódó szerzői jogok több területre érvényes engedélyezése egyszerűbbé válik, de egyúttal e tevékenység hatékony ellátásához szükséges technikai alkalmasságot is demonstrálni kell majd. Mindez egyszerre szolgálja az alkotók, az internetes szolgáltatók és az állampolgárok érdekeit.

Előzmények

A közös jogkezelő társaságok közvetítőként működnek a zeneipari – vagy más művészeti ágakhoz kapcsolódó, például irodalmi vagy filmipari – jogosultak és az azok műveit felhasználni szándékozó szolgáltatók között. Szerzői jogi engedélyezéssel, jogdíjak beszedésével és a bevételeknek a jogosultak részére történő újraelosztásával foglalkoznak azokban az esetekben, amikor a szerzői jogi engedélyezéssel kapcsolatos tárgyalásoknak az alkotónkénti egyedi kezelése nem lenne célszerű és magas tranzakciós költségekkel járna. Több mint 250 közös jogkezelő társaság működik az EU-ban, amelyek éves szinten mintegy 6 milliárd EUR bevételt kezelnek. A közös jogkezelő társaságok által beszedett bevételek mintegy 80%-a a zeneipari jogok felhasználásából származik.

A jogok közös kezelése az online zeneipari szolgáltatók (zeneletöltés, streaming szolgáltatások) engedélyezése szempontjából is fontos. Ez elsősorban a zeneszerzőket és a dalszövegírókat érinti. Az online szolgáltatók gyakran számos terület és a zeneipari termékek széles választékának lefedésére törekszenek, és nem áll tőlük távol az új üzleti modellek kipróbálása sem. Mindez meglehetősen bonyolulttá teszi az online szolgáltatások engedélyezését. A közös jogkezelő társaságok jelentős része nem tud megfelelni e kihívásoknak, ez pedig azt eredményezi, hogy a szolgáltatók komoly nehézségekbe ütköznek, amikor megpróbálják beszerezni az online zeneipari szolgáltatások elindításához szükséges engedélyeket az EU-ban. Ennek eredményeképp az Európai Unióban élő fogyasztók számára kevesebb online zeneipari szolgáltatás érhető el, és lassabban zajlik az innovatív szolgáltatások kiépülése.

A javasolt irányelv hozzájárul a szellemitulajdon-jogok egységes piacának kiépítéséhez és része a szellemi tulajdonra vonatkozó 2011. évi bizottsági stratégiának:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/intellectual-property/index_en.htm

Ezt az intézkedést 2011-ben a Bizottság az európai egységes piac növekedéséhez való fontos hozzájárulásként is megjelölte:

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Lásd még: MEMO/12/545

További információk

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar