Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 10. jūlijā

Komisārs Piebalgs paziņos par jaunu atbalstu ģimenes plānošanas jomā: "Sievietēm jābūt tiesīgām izlemt par savas ģimenes lielumu"

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja par jaunu atbalstu, lai sievietēm un meitenēm pasaules visnabadzīgākajās valstīs nodrošinātu pieejamu papildu informāciju, pakalpojumus un materiālus kontracepcijas jomā, kas ļaus glābt dzīvības.

Jaunā pakete 23 miljonu eiro apmērā ir daļa no saistībām, kas rīt tiks apstiprinātas ģimenes plānošanas jautājumiem veltītajā samitā, ko rīko Apvienotās Karalistes valdība un Bila un Melindas Geitsu fonds sadarbībā ar ANO Iedzīvotāju fondu, partnervalstu valdībām, līdzekļu devējiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības, privātā sektora un pētniecības un attīstības jomas pārstāvjiem. Eiropas Komisijas apņemšanās palīdz īstenot šā samita mērķi, proti, līdz 2020. gadam nodrošināt ģimenes plānošanas pakalpojumus vēl 120 miljoniem sieviešu visnabadzīgākajās jaunattīstības valstīs.

Paziņojumā par minēto atbalstu attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Atbalsts ģimenes plānošanas pakalpojumu nodrošināšanai ir viens no labākajiem ieguldījumiem nākotnē, ko valsts var veikt. Mūsdienu pasaulē visām sievietēm ir jābūt tiesīgām izlemt par savas ģimenes lielumu. Tas ir jautājums par dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanu, kā arī par mātes un bērna veselības aizsardzību."

No šā finansējuma 8 miljoni eiro tiks piešķirti ANO Ģimenes plānošanas aģentūrai, tādējādi palīdzot pasaules visnabadzīgākajām valstīm nodrošināt īpašu atbalstu tajās ģimenes plānošanas jomās, kurās tas ir visnepieciešamākais. Tas ļaus šīm valstīm nodrošināt informāciju un tādas medicīniskās preces kā kontracepcijas līdzekļi un prezervatīvi.

Turklāt šī pakete palīdzēs nodrošināt kontracepcijas līdzekļus gadījumos, kad valsts ir pārāk zemu novērtējusi nepieciešamo daudzumu un krājumi ir beigušies.

Papildu 15 miljonus eiro piešķirs NVO un citām pilsoniskās sabiedrības grupām, lai veicinātu ģimenes plānošanas darbības. Tas arī palīdzēs informēt cilvēkus par vislabākajām ģimenes plānošanas iespējām un par to, kā un kur tās iegūt, kā arī palielinās izpratni par riskiem saistībā ar nedrošu metožu izmantošanu, kas var apdraudēt meiteņu un sieviešu veselību.

Vispārīga informācija

Laikposmā no 2007. līdz 2011. gadam Eiropas Komisija apņēmās veselības aizsardzības projektos un programmās vidēji ieguldīt vairāk nekā 500 miljonus eiro gadā. 86 miljoni eiro no šīs summas bija paredzēti ģimenes plānošanai.

Jaunattīstības valstīs vairāk nekā 200 miljoni sieviešu un meiteņu, kuras vēlas izvairīties no grūtniecības iestāšanās vai aizkavēt to, nelieto efektīvas kontracepcijas metodes, kā rezultātā katru gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 75 miljoni nevēlamas grūtniecības gadījumu.

Ja 215 miljoni sieviešu un meiteņu jaunattīstības valstīs, kurās nav apmierinātas vajadzības pēc kontracepcijas līdzekļiem, izmantotu modernas metodes ģimenes plānošanai, nevēlamo grūtniecību skaits samazinātos vairāk nekā par 70 %, turklāt katru gadu māšu nāves gadījumu skaits samazinātos gandrīz par 100 000  un jaundzimušo nāves gadījumu skaits – gandrīz par 600 000.

Ja katra sieviete varētu nodrošināt, ka laikposms starp bērna dzimšanu un nākamo grūtniecību ir vismaz divi gadi, par 13 % samazinātos bērnu mirstība vecumā līdz pieciem gadiem. Ja šis laikposms būtu trīs gadi, mirstības līmenis attiecīgi samazinātos par 25 %.

Labs piemērs tam, kā ES darbs ģimenes plānošanas jomā ietekmē sieviešu dzīvi, ir seksuālās un reproduktīvās veselības projekts, kas kopā ar ANO Iedzīvotāju fondu un Starptautisko ģimenes plānošanas federāciju tiek īstenots 22 valstīs Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģionā. Šo projektu izveidoja, lai visneaizsargātākajiem iedzīvotajiem nodrošinātu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem, un tā ietvaros tika apmācīti vairāk nekā 30 000 medicīnisko grupu, ar veselības aprūpi nesaistītu profesionāļu un šīs jomas brīvprātīgo. Pateicoties minētajam projektam, vairāk nekā 1,6 miljoni cilvēku varēja saņemt ģimenes plānošanas pakalpojumus un konsultācijas.

Papildu informācija

Par Eiropas Komisijas darbu veselības aizsardzības jomā:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm

Par Lielbritānijas Starptautiskās attīstības pārvaldes (DFID) rīkoto Ģimenes plānošanas samitu:

http://www.dfid.gov.uk/News/Latest-news/2012/Family-planning-UK-to-host-summit-with-Gates-Foundation/

Par seksuālās un reproduktīvās veselības projektu:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/acp_health-care_en.pdf

Piemēri par to, kas ir panākts saistībā ar iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus šajā jomā:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/srilanka_fight-against-aids_en.pdf

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar