Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 juli 2012

EU-finansierade forskare i gruppen bakom upptäckten av Higgsbosonen

Sex forskare, som stöds av EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder för forskares utbildning och fria rörlighet, har direkt medverkat i upptäckten av Higgsbosonen eller den s.k. Gudspartikeln, bekräftar EU-kommissionen idag. Elementarpartikeln som experterna tror utgör grunden för all materia i universum identifierades i CERN, det europeiska partikelfysiklaboratoriet i Genève, Schweiz. Upptäckten betraktas som ett av de viktigaste genombrotten i vetenskapshistorien. De sex forskarna deltar i ett EU-finansierat projekt som har fått nästan 3,5 miljoner euro i stöd.

– Vi är oerhört stolta över att sex av våra forskare ingår i den grupp som gjort upptäckten. Det måste vara varje forskares dröm att vara en del i en upptäckt som denna. Jag hoppas att detta kommer att sporra dem att fortsätta sina ansträngningar för att utvidga vetenskapens gränser, och att deras arbete kommer att inspirera de flickor och pojkar som är vår nästa forskargeneration, säger kommissionären Androulla Vassiliou som ansvarar för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.

De sex forskarna arbetar i Aceole-projektet, som har lämnat viktiga bidrag till upptäckten. Aceole har bidragit till att utveckla det datasystem som används vid partikelacceleratorn Large Hadron Collider vid CERN.

Forskarna använde den 27 km långa tunneln i partikelacceleratorn för att kollidera protoner som rör sig i nästan ljusets hastighet. Därefter söker de bland de ytterst små fragmenten efter spår av partiklar som bara existerar i en bråkdel av en sekund innan de sönderfaller. Jakten på dessa svårfångade partiklar har pågått i 45 år och påbörjades av professor Peter Higgs, en välkänd brittisk fysiker. Målet är att förklara hur materia – som finns i allt från stjärnor och planeter till alla jordens levande varelser – hålls ihop eller får sin massa.

De sex EU-finansierade forskare som bidragit till upptäckten har fått stöd från en Marie Skłodowska-Curie-åtgärd: ”Nätverk för inledande utbildning”, som stöder ledande offentliga och privata forskningsorganisationer så att de kan erbjuda högklassig forskarutbildning för nyblivna forskare.

Forskare från ett annat EU-finansierat projekt, Talent, bidrog med operativt stöd till experimentet. Projektet tar fram mätverktyg för att bättre förstå den nya partikelns egenskaper. Till upptäckten bidrog även indirekt EU-finansierade forskare som fått stöd av Marie Skłodowska-Curie-åtgärdernas system Cofund, som stöder regionala, nationella och internationella stipendiatprogram.

Genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna fördelar EU mer än 4,5 miljarder euro under 2007–2013.

Bakgrund

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna (tidigare kända som Marie Curie-åtgärderna) har sedan de inrättades 1996 stött 60 000 forskare från nästan 130 olika länder. Mer än hälften av den forskning som stöds genom åtgärderna handlar om samhälleliga utmaningar såsom kampen mot cancer, klimatförändringar och energibrist. Av de forskare som får finansiering är 38 % kvinnor och mer än hälften av de företag som deltar i projekten är små eller medelstora.

Åtgärderna stöder utbildning och karriärutveckling för forskare på alla nivåer, t.ex. med erbjudanden om doktorandutbildning av hög kvalitet till de med universitetsexamen och genom främjande av internationellt konkurrenskraftiga forskarkarriärer i Europa. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna främjar forskares rörlighet mellan olika områden, vetenskapsgrenar och länder. Därigenom bidrar de också till målen i EU:s ”Unga på väg”-initiativ och Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Inom ramen för EU:s nya forskningsprogram för 2014–2020, ”Horisont 2020”, har EU-kommissionen förslagit att Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna ska få 5,75 miljarder euro för att utbilda 50 000 nya forskare.

Åtgärderna förvaltas av genomförandeorganet för forskning (REA), som är ett EU-organ vid EU-kommissionen och började verka 2009.

Ytterligare information

Webbplatsen för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder

Androulla Vassilious webbplats

Följa Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar