Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 7. julija 2012

V skupini, ki je odkrila Higgsov bozon ali „božji delec“, raziskovalci s finančno podporo EU

Evropska komisija je danes potrdila, da je šest znanstvenikov, ki prejemajo finančno podporo v okviru dejavnosti Marie Skłodowska-Curie za usposabljanje in mobilnost na področju raziskav, neposredno sodelovalo pri odkritju Higgsovega bozona ali tako imenovanega „božjega delca“. Subatomski delec, za katerega strokovnjaki menijo, da je osnova za vso materijo v vesolju, je bil odkrit v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) v Ženevi. Odkritje velja za enega najpomembnejših prebojev v zgodovini znanosti. Šest znanstvenikov sodeluje v pobudi, ki je prejela sredstva EU v višini skoraj 3,5 milijona evrov.

„Zelo smo ponosni, da je v skupini, ki je zaslužna za to odkritje, šest naših raziskovalcev. Biti del takega dosežka so sanje vsakega znanstvenika. Upam, da jih bo to spodbudilo k iskanju novih meja znanosti ter da bo njihovo delo navdihnilo dekleta in fante, ki bodo naša prihodnja generacija znanstvenikov,“ je dejala evropska komisarka Androulla Vassiliou, ki je pristojna za dejavnosti Marie Skłodowska-Curie.

Šest znanstvenikov je sodelovalo pri projektu ACEOLE, ki je pomembno prispeval k odkritju. Projekt ACEOLE je prispeval k razvoju sistemov za branje podatkov, uporabljenih v tunelu pospeševalnika delcev velikega hadronskega trkalnika v CERN-u, v katerem je bil delec odkrit.

Raziskovalci so uporabili 27 km dolg veliki hadronski trkalnik za trke protonov pri skoraj svetlobni hitrosti. Nato so pregledali drobcene ostanke, da bi odkrili sledove delcev, ki obstajajo samo delček sekunde, preden razpadejo. Te izmuzljive delce so preučevali 45 let, prvi med njimi je bil profesor Peter Higgs, priznani britanski fizik, ki je poskušal pojasniti, kako se „materija“ (od zvezd in planetov do ljudi in vseh drugih bitij na svetu) drži skupaj ali kako nastane „masa“.

Šest znanstvenikov, ki so sodelovali pri odkritju, je prejelo podporo iz posebne štipendijske sheme EU v okviru dejavnosti Marie Skłodowska-Curie: „mrež za izobraževanje mladih raziskovalcev“, ki podpirajo vodilne javne in zasebne raziskovalne ustanove pri visokokakovostnih raziskavah in usposabljanjih za raziskovalce na začetku poklicne poti.

Raziskovalci, ki so sodelovali pri projektu „TALENT“, ki je prav tako prejel sredstva EU, so zagotovili operativno podporo poskusu. Skupina razvija merilna orodja za boljše razumevanje natančne narave novega delca. V odkritje so bili posredno vključeni tudi drugi raziskovalci, ki prejemajo finančno podporo EU iz t. i. sheme „COFUND“ v okviru dejavnosti Marie Skłodowska-Curie, ki podpira regionalne, nacionalne in mednarodne programe štipendiranja.

EU je med letoma 2007 in 2013 dejavnostim Marie Skłodowska-Curie namenila več kot 4,5 milijarde evrov.

Ozadje

V okviru dejavnosti Marie Skłodowska-Curie (prej znane kot dejavnosti Marie Curie) je od uvedbe programa leta 1996 finančno podporo prejelo 60 000 raziskovalcev skoraj 130 različnih narodnosti. Več kot polovica raziskav, ki prejemajo podporo v okviru programa, je namenjenih družbenim izzivom, kot so boj proti raku, podnebne spremembe in pomanjkanje energije. Med raziskovalci, ki prejemajo finančno podporo, je 38 % žensk, več kot polovica sodelujočih podjetij v projektih pa so mala in srednja podjetja.

Program vlaga v usposabljanje in poklicni razvoj raziskovalcev na vseh stopnjah podiplomskega študija, pri čemer ponuja visokokakovostno doktorsko usposabljanje ter tako spodbuja mednarodno konkurenčne raziskovalne poklicne poti v Evropi. Z dejavnostmi Marie Skłodowska-Curie se spodbuja mobilnost raziskovalcev med sektorji, disciplinami in državami ter tako prispeva k doseganju ciljev pobude EU Mladi in mobilnost ter strategije za delovna mesta in rast Evropa 2020.

V okviru predloga Evropske komisije za pobudo Obzorje 2020, tj. novi program EU za raziskave v obdobju 2014–2020, bodo dejavnosti Marie Skłodowska-Curie prejele 5,75 milijarde evrov za usposabljanje 50 000 novih raziskovalcev.

Program upravlja Izvajalska agencija za raziskave (REA), tj. organ financiranja EU, ki je od leta 2009 v sestavi Evropske komisije.

Več informacij

Spletišče dejavnosti Marie Skłodowska-Curie

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 2 2959667)


Side Bar