Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 7. júla 2012

Výskumní pracovníci podporovaní EÚ súčasťou tímu, ktorý objavil „božskú časticu“ Higgsov bozón

Šesť vedcov podporovaných v rámci akcií Európskej únie s názvom Marie Skłodowska-Curie v oblasti výskumu, odbornej prípravy a mobility, sa priamo podieľalo na objave Higgsovho bozónu alebo tzv. „božskej častice“, ako dnes potvrdila Európska komisia. Táto subatomárna častica, o ktorej sa vedci domnievajú, že je základom všetkej hmoty vo vesmíre, bola objavená v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve, Švajčiarsku. Tento objav je oslavovaný ako jeden z najdôležitejších v histórii vedy. Spomínaných šesť vedcov je súčasťou iniciatívy podporovanej EÚ, na ktorú bolo vyčlenených takmer 3,5 milióna eur.

„Sme nesmierne hrdí, že v tíme zodpovednom za objav bolo šesť našich výskumných pracovníkov. Byť súčasťou takéhoto úspechu musí byť snom každého vedca. Dúfam, že ich to ešte viac povzbudí pri úsilí o ďalšie posúvanie hraníc vedy, a že ich práca bude inšpirovať dievčatá a chlapcov, ktorí budú našou ďalšou generáciou vedcov,“ povedala európska komisárka Androulla Vassiliou, ktorá je zodpovedná za akcie s názvom Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Šesť vedcov pracovalo na projekte „ACEOLE“, ktorý vo veľkej miere prispel k tomuto významnému objavu. ACEOLE pomohol vyvinúť systémy čítania údajov používané vo Veľkom hadrónovom urýchľovači častíc v CERNe, v ktorom bola častica objavená.

Výskumní pracovníci použili 27 kilometrov dlhý Veľký hadrónový urýchľovač na vzájomné zrážky častíc nazývaných protóny v rýchlosti, ktorá sa blíži rýchlosti svetla. Potom hľadajú v miniatúrnych čiastkach úlomkov stopy častíc, ktoré existujú iba zlomok sekundy predtým, ako sa rozpadnú. Tieto prchavé častice boli predmetom 45-ročného výskumu, ktorý začal profesor Peter Higgs, renomovaný britský fyzik, s cieľom vysvetliť, akým spôsobom „hmota“ – od hviezd a planét až po každého človeka a každého tvora na svete – drží spolu alebo akým spôsobom získava „hmotnosť“.

Šesť vedcov financovaných EÚ, ktorí sa podieľali na objave, bolo podporovaných prostredníctvom špeciálneho grantového programu EÚ v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie: „Siete začiatočnej odbornej prípravy“, ktorý podporuje popredné verejné a súkromné výskumné organizácie pri poskytovaní podmienok na špičkový výskum a odbornú prípravu výskumných pracovníkov v počiatočných fázach ich kariéry.

Operačnú podporu experimentu zabezpečovali výskumní pracovníci zapojení do ďalšieho programu s finančnou podporou EÚ pod názvom „TALENT“. Tento tím vedcov vyvinul meracie prístroje slúžiace na lepšie pochopenie presnej povahy novej častice. Do objavu boli nepriamo zapojení aj ďalší vedeckí pracovníci finančne podporovaní EÚ z tzv. programov „COFUND“ v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie, ktoré podporujú regionálne, národné a medzinárodné štipendijné programy.

EÚ vyčlenila na akcie Marie Skłodowska-Curie na roky 2007 a 2013 viac ako 4,5 miliardy eur.

Súvislosti

Akciami Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA, predtým známymi ako akcie s názvom Marie Curie), sa od vytvorenia programu v roku 1996 poskytla podpora 60 000 výskumným pracovníkom takmer 130 rôznych národností. Viac ako polovica výskumu podporovaného prostredníctvom programu je venovaná spoločenským výzvam ako boj proti rakovine, zmena klímy a nedostatok energie. 38 % financovaných výskumných pracovníkov tvoria ženy a viac ako polovicu všetkých podnikov zúčastňujúcich sa na projektoch predstavujú malé a stredné podniky.

Program investuje do odbornej prípravy a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov v každej fáze začínajúc postgraduálnou úrovňou a ponúka vysoko kvalitné doktorandské programy na podporu medzinárodne konkurencieschopnej výskumnej kariéry v Európe. Akcie MSCA podporujú mobilitu výskumných pracovníkov v rámci odvetví, disciplín a krajín, a týmto spôsobom tiež prispievajú k cieľom iniciatívy EÚ s názvom Mládež v pohybe a stratégie pre zamestnanosť a rast Európa 2020.

Akcie Marie Skłodowska-Curie získajú v rámci návrhu Európskej komisie týkajúceho sa nového programu EÚ pre výskum na roky 2014 – 2020 – „Horizont 2020“ podporu vo výške 5,75 miliardy eur na odbornú prípravu 50 000 nových výskumných pracovníkov.

Program spravuje Výkonná agentúra pre výskum (REA), orgán EÚ pre financovanie, ktorý je od roku 2009 pričlenený k Európskej komisii.

Ďalšie informácie:

Marie Skłodowska-Curie Actions website

Webová stránka komisárky Androully Vassiliou

Sledujte komisárku Androullu Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar