Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 lipca 2012 r.

Naukowcy korzystający z dotacji UE członkami zespołu, który odkrył bozon Higgsa („boską cząstkę”)

Jak potwierdziła dzisiaj Komisja Europejska, w odkryciu bozonu Higgsa, czyli tzw. „boskiej cząstki”, miało bezpośredni udział sześciu naukowców wspieranych w ramach unijnych działań „Marie Skłodowska-Curie” na rzecz badań, szkoleń i mobilności. Tę cząstkę elementarną, która według ekspertów jest podstawą istnienia wszelkiej materii we wszechświecie, wykryto w CERN, europejskim ośrodku badań jądrowych w Genewie w Szwajcarii. Dokonanie to uznano za jeden z największych przełomów w historii nauki. Sześć osób spośród naukowców, którzy przeprowadzili te badania, bierze udział w inicjatywie UE wspieranej kwotą niemal 3,5 mln euro.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że w zespole, który dokonał tego odkrycia, jest sześciu naszych badaczy. Udział w takim osiągnięciu jest zapewne marzeniem każdego naukowca. Mam nadzieję, że zachęci ich ono do dalszego przesuwania granic nauki, a także, że ich praca zainspiruje dziewczęta i chłopców, którzy będą naszym następnym pokoleniem naukowców”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz odpowiedzialna za działania „Marie Skłodowska-Curie”.

Wspomnianych sześciu naukowców pracowało w ramach projektu „ACEOLE”, który wniósł istotny wkład do tego przełomowego odkrycia. Prace w ramach „ACEOLE” przyczyniły się do opracowania systemów odczytu danych używanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów – tunelu do przyspieszania cząstek w CERN. Tam właśnie potwierdzono istnienie bozonu Higgsa.

W Wielkim Zderzaczu Hadronów, mającym długość 27 km, badacze zderzali cząstki zwane protonami z prędkością bliskiej prędkości światła. Następnie w tym, co pozostaje po takim zderzeniu, poszukują śladów cząstek, które istnieją tylko przez ułamek sekundy, zanim ulegną rozpadowi. Te ulotne cząstki były przedmiotem poszukiwań rozpoczętych 45 lat temu przez prof. Petera Higgsa, znanego brytyjskiego fizyka. Badania te miały wyjaśnić, w jaki sposób materia, z której zbudowane są gwiazdy i planety, ale także człowiek i wszystkie istoty żywe, stanowi całość lub nabiera masy.

Sześciu naukowców wspieranych przez UE, którzy wzięli w odkryciu, otrzymuje środki z unijnego programu dotacji w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”: „Sieci szkolenia początkowego”, który wspiera czołowe publiczne i prywatne instytucje badawcze w prowadzeniu najwyższej jakości szkoleń w zakresie badań i umiejętności, przeznaczonych dla badaczy na najwcześniejszych etapach ich kariery.

Badacze współpracujący w projekcie „TALENT”, innej inicjatywie finansowanej ze środków UE, zapewnili wsparcie operacyjne dla eksperymentu. Zespół projektu opracowuje narzędzia pomiarowe pozwalające na lepsze poznanie specyficznych właściwości nowej cząstki. W odkrycie bozonu Higgsa zaangażowani byli pośrednio także inni naukowcy korzystający ze wsparcia UE, którzy otrzymują środki z tzw. działań „Marie Skłodowska-Curie” – „COFUND”, wspierających regionalne, krajowe i międzynarodowe programy stypendialne.

Na lata 2007-2013 UE przyznała na działania „Marie Skłodowska-Curie” ponad 4,5 mld euro.

Kontekst

Od momentu powstania działań „Marie Skłodowska-Curie” (zwanych wcześniej działaniami „Marie Curie") w 1996 r. wsparcie w ramach programu otrzymało 60 tys. naukowców z niemal 130 państw. Ponad połowa badań prowadzonych z wykorzystaniem środków z tego programu poświęcona jest problemom ważnym dla społeczeństwa, takim jak walka z rakiem, zmiana klimatu i niedobory energii. Kobiety stanowią 38 proc. naukowców korzystających z tego dofinansowania, zaś ponad połowa firm uczestniczących w projektach to małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach programu inwestuje się w szkolenia i rozwój kariery naukowców na każdym etapie, począwszy od poziomu pomagisterskiego, oferując wysokiej jakości studia doktoranckie w celu wspierania w Europie karier naukowych atrakcyjnych w skali międzynarodowej. Działania „Marie Skłodowska-Curie” zachęcają naukowców do mobilności między sektorami, dyscyplinami i państwami, przyczyniając się w ten sposób również do osiągnięcia celów unijnej inicjatywy „Mobilna młodzież” oraz strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

W ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską programu „Horyzont 2020”, nowego programu badań na lata 2014-2020, na działania „Marie Skłodowska-Curie” zostanie przeznaczone 5,75 mld euro celem przeszkolenia 50 tys. nowych naukowców.

Programem tym zarządza Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA), unijna instytucja finansująca, która podlega Komisji Europejskiej od 2009 r.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa działań „Marie Skłodowska-Curie”

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Czytaj wpisy Androulli Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar