Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 juli 2012

Door de EU gesteunde onderzoekers maken deel uit van het team dat het higgsbosondeeltje ("het Godsdeeltje") heeft ontdekt

Zes door de Marie Skłodowska-Curie-acties van de Europese Unie gesteunde wetenschappers waren direct betrokken bij de ontdekking van het higgsbosondeeltje (het "Godsdeeltje"). Het subatomaire deeltje, dat volgens deskundigen de basis voor alle materie in het heelal vormt, werd ontdekt in het CERN, het Europees centrum voor kernonderzoek in Genève (Zwitserland). De ontdekking wordt beschouwd als een van de belangrijkste doorbraken in de geschiedenis van de wetenschap. De zes wetenschappers hebben meegewerkt aan een door de EU gesteunde initiatief, dat bijna 3,5 miljoen euro aan subsidies heeft gekregen.

"We zijn bijzonder trots dat zes van onze onderzoekers deel uitmaakten van het team dat het deeltje heeft ontdekt. Het moet de droom van elke wetenschapper zijn om bij een dergelijke wetenschappelijke doorbraak betrokken te zijn. Ik hoop dat de ontdekking een stimulans zal vormen om de grenzen van de wetenschap nog verder te verleggen en dat toekomstige wetenschappers er zich door zullen laten inspireren," verklaarde Androulla Vassiliou, Europees commissaris verantwoordelijk voor de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA).

De zes wetenschappers hebben meegewerkt aan het ACEOLE-project, dat een belangrijke bijdrage aan de doorbraak heeft geleverd. ACEOLE heeft de systemen voor data-uitlezing helpen ontwikkelen waarvan gebruik is gemaakt in de Large Hadron Collider, de door het CERN ontwikkelde deeltjesversneller die gebouwd is in de tunnel waar het deeltje is ontdekt.

De onderzoekers gebruikten de 27-kilometer lange tunnel waarin de Large Hadron Collider is gebouwd, om protonen die zich voortbewegen met bijna de snelheid van het licht, tegen elkaar te laten opbotsen. Daarna zoeken ze in de minuscuul kleine brokstukken naar sporen van deeltjes die slechts gedurende een fractie van een seconde bestaan voordat ze desintegreren. Al 45 jaar (sinds het onderzoek werd gestart door professor Peter Higgs, een befaamd Brits natuurkundige) wordt naar deze moeilijk te vinden deeltjes gezocht in een poging te verklaren hoe "materie" (van sterren en planeten tot de mens en elk levend wezen) bij elkaar wordt gehouden of "massa" krijgt.

De zes bij de ontdekking betrokken wetenschappers hebben steun gekregen via een specifieke subsidieregeling in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties: de 'Initial Training Networks', die vooraanstaande publieke en particuliere onderzoeksorganisaties helpen onderzoeksopleidingen van topkwaliteit aan te bieden aan beginnende onderzoekers.

Onderzoekers van een ander door de EU gefinancierd project, TALENT, hebben operationele steun aan het experiment verleend. Het team ontwikkelt meetinstrumenten om een beter inzicht te krijgen in de precieze aard van het nieuwe deeltje. En er waren nog meer door de EU gesteunde onderzoekers indirect bij het project betrokken, namelijk een aantal onderzoekers met steun van de zgn. MSCA COFUND-regelingen, die regionale, nationale en internationale beurzenprogramma's ondersteunen.

De EU heeft meer dan 4,5 miljard euro bestemd voor de Marie Skłodowska-Curie-acties tussen 2007 en 2013.

Achtergrond

Sinds de oprichting van het programma in 1996 hebben 60 000 onderzoekers van bijna 130 verschillende nationaliteiten via de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA, de vroegere Marie Curie-acties) steun ontvangen. Meer dan de helft van het door het programma gesteunde onderzoek is gewijd aan maatschappelijke problemen zoals de bestrijding van kanker, de klimaatsverandering en de energieschaarste. 38% van de gesteunde onderzoekers zijn vrouwen en meer dan de helft van de bij de projecten betrokken ondernemingen zijn kmo's.

Het programma investeert in opleidingen en loopbaanontwikkeling in elk stadium vanaf het postgraduaat. Het biedt doctorale opleidingen van hoge kwaliteit om internationaal concurrerende onderzoeksloopbanen in Europa te bevorderen. De Marie Skłodowska-Curie-acties stimuleren de mobiliteit van onderzoekers tussen sectoren, disciplines en landen en dragen zo ook bij aan de doelstellingen van het initiatief "Jeugd in beweging" van de EU en de Europa 2020-strategie voor werkgelegenheid en groei.

In het kader van het voorstel van de Europese Commissie voor "Horizon 2020", het nieuwe onderzoeksprogramma van de EU voor de periode 2014-2020, kunnen de Marie Skłodowska-Curie-acties over 5,75 miljard euro beschikken om 50 000 nieuwe onderzoekers op te leiden.

Het programma wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (Research Executive Agency, REA), een financieringsorgaan van de EU dat sinds 2009 onder de Europese Commissie ressorteert.

Nadere informatie

Marie Skłodowska-Curie Actions website

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar