Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. jūlijā

ES atbalstīti pētnieki darbojušies komandā, kas ir atklājusi Higsa bozonu jeb t. s. „Dieva daļiņu”

Šodien Eiropas Komisija apstiprināja, ka seši zinātnieki, kurus Eiropas Savienība atbalstījusi Marijas Sklodovskas-Kirī pētniecības apmācības un mobilitātes pasākumu satvarā, bija tieši iesaistīti Higsa bozona jeb t. s. „Dieva daļiņas” atklājumā. Elementārdaļiņa, ko eksperti uzskata par pamatu visai Visuma matērijai, tika atklāta CERN (Eiropas Kodolpētījumu organizācijā Ženēvā, Šveicē). Šis atklājums ir atzīts par vienu no svarīgākajiem sasniegumiem zinātnes vēsturē. Minētie seši zinātnieki ir iesaistīti ES atbalstītā iniciatīvā, kurām piešķirts gandrīz EUR 3,5 milj. finansējums.

Par Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumiem atbildīgā Eiropas Komisāre Andrula Vasiliu: „Mēs esam ļoti lepni, ka komandā, kas ir izdarījusi atklājumu, bija seši mūsu atbalstītie pētnieki. Tas ir katra zinātnieka sapnis kļūt par šāda sasnieguma līdzautoru; es ceru, ka šis atklājums viņus pamudinās savos centienos tiekties arvien vairāk paplašināt zinātnes robežas, un viņu darbs iedvesmos meitenes un zēnus, kas būs nākamās paaudzes zinātnieki.”

Šie seši zinātnieki strādāja pie ACEOLE projekta, kas deva būtisku ieguldījumu lielajā sasniegumā. Projekts ACEOLE palīdzēja izstrādāt datu nolasīšanas sistēmas, kuras izmantoja CERN Lielā hadronu paātrinātāja (Large Hadron Collider) daļiņu paātrināšanas tunelī, kur daļiņa tika atklāta.

Pētnieki izmantoja 27 km garo Lielo hadronu paātrinātāju, lai ar teju gaismas ātrumu „sadauzītu kopā” t. s. protonus. Tad viņi pētīja daļiņu sīkās „šķembas”, meklējot tādu daļiņu pēdas, kas pirms sabrukšanas materializējas tikai uz mirkli. Šīs grūti iegūstamās daļiņas bija 45 gadus ilga pētījuma priekšmets, ko uzsāka atzīts britu fiziķis profesors Pīters Higs, lai izskaidrotu, kā matērija — zvaigznes un planētas un katrs cilvēks un radība pasaulē — tiek saturēta kopā vai iegūst „masu”.

Šie seši ES finansētie zinātnieki, kas bija iesaistīti atklājumā, tika atbalstīti no divām īpašām ES dotāciju shēmām, kas ietvertas Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumos: „sākotnējās apmācības tīkli”, kuri atbalsta vadošās publiskās un privātās pētniecības organizācijas, nodrošinot pētniekiem augstas kvalitātes pētniecības un prasmju apmācību karjeras sākumposmā.

Pētnieki no vēl viena ES finansēta projekta TALENT eksperimentiem nodrošināja praktisku atbalstu. Šā komanda izstrādā mērīšanas instrumentus jaunās daļiņas precīzu raksturlielumu labākai izpratnei. Atklājumā netieši bija iesaistīti arī citi ES finansētie pētnieki, kuri saņēmuši atbalstu no t.s. COFUND shēmām, ar kurām atbalsta reģionālās, valstu un starptautiskās sadraudzības programmas.

ES 2007.–2013. gadam piešķīrusi vairāk nekā EUR 4,5 mljrd. Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumiem.

Vispārīga informācija

Ar Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumiem (MSCA, iepriekš zināmi kā Marijas Kirī pasākumi) kopš programmas izveides 1996. gadā ir atbalstīti 60 000 pētnieku (aptuveni 130 dažādu tautību pārstāvji). Vairāk nekā puse pētniecības projektu, kas atbalstīti ar programmu, ir veltīti sabiedriskajiem uzdevumiem, piemēram, cīņai pret vēzi, klimata pārmaiņām vai energoresursu nepietiekamībai. 38 % atbalstīto pētnieku ir sievietes, un vairāk nekā puse no visiem uzņēmumiem, kuri piedalās projektos, ir mazie un vidējie uzņēmumi.

Saskaņā ar shēmu ieguldījumi tiek veikti pētnieku apmācībā un karjeras attīstībā visos posmos pēc studiju beigām, tādējādi piedāvājot augstas kvalitātes studijas doktorantūrā, lai veicinātu starptautiski konkurētspējīgas pētniecības karjeras iespējas Eiropā. Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumi veicina pētnieku pārnozaru, starpdisciplīnu un pārrobežu mobilitāti, tādējādi sniedzot ieguldījumu ES iniciatīvas „Jaunatne kustībā” un nodarbinātības un izaugsmes pamatstratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu jaunai pētniecības pamatprogrammai 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumiem piešķirs EUR 5,75 mljrd. 50 000 jaunu pētnieku apmācībai.

Shēmu pārvalda Pētniecības izpildaģentūra (REA) — ES finansēšanas struktūra, kas kopš 2009. gada ir pievienota Eiropas Komisijai.

Plašāka informācija

Mājaslapa par Marijas Sklodovskas-Kirī pasākumiem

Mājaslapa par Andrulu Vasiliu

Sekojiet Andrulai Vasiliou Tviterī @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar