Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 7 d.

ES remiami tyrėjai dalyvavo atrandant Higgso bozoną – „dieviškąją dalelę“

Kaip šiandien patvirtino Europos Komisija, šeši mokslininkai, gavę paramą pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų, mokymo ir judumo programą „Marie Skłodowska-Curie“, tiesiogiai dalyvavo atrandant Higgso bozoną – vadinamąją „dieviškąją dalelę“. Subatominė dalelė, kuri, mokslininkų nuomone, yra visos Visatos materijos pagrindas, buvo nustatyta Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN) Ženevoje (Šveicarija). Šis atradimas laikomas vienu svarbiausių proveržių mokslo istorijoje. Šie šeši mokslininkai dalyvauja ES remiamoje iniciatyvoje, kuriai skirta beveik 3,5 mln. EUR.

„Labai didžiuojamės, kad dalelę atradusioje grupėje dirbo ir šeši mūsų tyrėjai. Apie tokį pasiekimą svajoja turbūt kiekvienas mokslininkas. Tikiuosi, kad tai juos paskatins toliau siekti praplėsti mokslo ribas ir kad jų darbas įkvėps jaunuosius europiečius – mūsų būsimus mokslininkus“, – sakė už programą „Marie Skłodowska-Curie“ atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Šeši mokslininkai dirbo pagal projektą „ACEOLE“, kuris buvo labai reikšmingas šiam atradimui. Pagal projektą „ACEOLE“ plėtotos duomenų skaitymo sistemos, naudotos CERN didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve, kuriame aptikta dalelė.

Tyrėjai naudojo 27 kilometrų Didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą, kuriame susiduria šviesos greičiui artimu greičiu judantys protonai. Po to jie tiria liekanas ir bando nustatyti dalelių, kurios prieš išnykdamos egzistuoja tik sekundės dalį, pėdsakus. Šios trumpai egzistuojančios dalelės tiriamos 45 metus; tyrimą pradėjo žymus JK fizikas, profesorius Peteris Higgsas, siekdamas paaiškinti, kaip materija – pradedant žvaigždėmis ir planetomis ir baigiant žmogumi ir kiekvienu gyvu padaru pasaulyje – laikosi vienoje vietoje arba įgyja „masę“.

Šeši ES paramą gavę mokslininkai, dalyvavę atradime, buvo remiami pagal specialią ES programos „Marie Skłodowska-Curie“ dotacijų schemą „Tinklai pradedantiesiems mokslininkams“, pagal kurią remiamos svarbiausios viešosios ir privačiosios tyrimų organizacijos, siūlančios kokybiškiausias mokslinių tyrimų ir įgūdžių gerinimo programas karjerą pradedantiems tyrėjams.

Kitame ES lėšomis remiamame projekte „TALENT“ dalyvavę mokslininkai parėmė eksperimento vykdymą. Ši grupė kuria matavimo prietaisus, skirtus geriau suvokti tikslų naujos dalelės pobūdį. Atradime netiesiogiai dalyvavo ir kiti ES lėšomis remiami mokslininkai, gavę paramą pagal vadinamąsias programos „Marie Skłodowska-Curie“ „COFUND“ schemas, pagal kurias remiamos regionų, nacionalinės ir tarptautinės stipendijų programos.

2007–2013 m. ES pagal programą „Marie Skłodowska-Curie“ skyrė daugiau nei 4,5 mlrd. EUR.

Pagrindiniai faktai

Nuo programos „Marie Skłodowska-Curie“, kuri anksčiau vadinta Marie Curie veiksmais, sukūrimo 1996 m. paremti 60 000 mokslininkų iš beveik 130 šalių. Daugiau nei pusė pagal programą paremtų mokslinių tyrimų skirti spręsti visuomenei svarbius uždavinius, kaip antai kovai su vėžiu, klimato kaita ir energijos išteklių trūkumu. 38 proc. paramą gavusių tyrėjų yra moterys, o MVĮ sudaro daugiau nei pusę visų projektuose dalyvavusių įmonių.

Pagal šią programą investuojama į kiekvienos pakopos, pradedant pouniversitetinėmis studijomis, tyrėjų mokymą ir karjeros galimybių plėtrą, siūlant kokybiškas doktorantūros programas, kuriomis skatinama tarptautiniu mastu konkurencinga Europos mokslininkų veikla. Pagal programą „Marie Skłodowska-Curie“ skatinamas tyrėjų tarpsektorinis, tarpdisciplininis ir tarptautinis judumas, tuo pačiu siekiant ES iniciatyvos „Judus jaunimas“ ir Darbų vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Vadovaujantis Europos Komisijos pasiūlyta nauja 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų programa „Horizontas 2020“, pagal programą „Marie Skłodowska-Curie“ bus skirta 5,75 mlrd. EUR 55 000 naujų tyrėjų parengti.

Už šią programą atsako Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA), nuo 2009 m. Europos Komisijai priskirta ES finansavimo įstaiga.

Daugiau informacijos

Programos „Marie Skłodowska-Curie“ svetainė

Androullos Vassiliou interneto svetainė

Androullos Vassiliou Twitter – VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar