Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. heinäkuuta 2012

"Jumalhiukkasen" löytäneessä ryhmässä EU:n tukemia tutkijoita

Euroopan komissio vahvisti tänään, että kuusi tutkijaa, jotka ovat saaneet tukea tutkijakoulutukseen ja tutkijoiden liikkuvuuteen tarkoitetuista Euroopan unionin Marie Skłodowska-Curie –toimista, oli suoraan osallisena Higgsin bosonin eli niin sanotun "jumalhiukkasen" löytämisessä. Kyseinen atomia pienempi alkeishiukkanen, jonka asiantuntijat uskovat olevan kaiken aineen perusta maailmankaikkeudessa, löydettiin Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa CERNissä (Geneve, Sveitsi). Löytöä pidetään yhtenä tieteen historian tärkeimmistä läpimurroista. Mainitut kuusi tutkijaa osallistuvat EU:n tukemaan hankkeeseen, jolle on myönnetty rahoitusta lähes 3,5 miljoonaa euroa.

Olemme erittäin ylpeitä siitä, että kuusi tutkijaamme oli mukana tekemässä löytöä. On varmasti kaikkien tieteenharjoittajien unelma olla osallisena tällaisessa saavutuksessa; toivottavasti se kannustaa heitä ponnistelemaan vielä entistäkin lujemmin tieteen rajojen laajentamiseksi. Toivon myös, että heidän työnsä antaa innostusta tulevan tutkijasukupolven tytöille ja pojille”, totesi Marie Skłodowska-Curie ‑toimista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

EU:n tukemat tutkijat ovat työskennelleet ACEOLE-hankkeessa, jolla oli suuri merkitys läpimurron saavuttamisessa. Hankkeen avulla on kehitetty ilmaisinjärjestelmiä, joita käytetään CERNin Large Hadron Collider (suuri hadronitörmäytin) ‑hiukkaskiihdyttimessä, jossa Higgsin hiukkasen olemassaolo havaittiin.

Large Hadron Collider on 27 kilometriä pitkä hiukkaskiihdytin, jossa tutkijat törmäyttivät protoneiksi kutsuttuja aineen rakenneosia toisiinsa liki valon nopeudella. Sitten tutkijat etsivät pienen pieniä jälkiä törmäyksessä syntyneistä hiukkasista, jotka ovat olemassa vain sekunnin murto-osan ennen hajoamistaan. Näiden vaikeasti havaittavien hiukkasten etsinnän aloitti 45 vuotta sitten maineikas brittifyysikko, professori Peter Higgs. Tavoitteena on selittää, miten aine – yhtälailla tähdet ja planeetat kuin kaikki ihmiset ja elävät olennot – pysyy koossa ja saa massan.

Löytäjäryhmään kuuluneet kuusi EU:n tukemaa tutkijaa ovat saaneet rahoitusta Marie Skłodowska-Curie ‑toimiin kuuluvasta apurahaohjelmasta: Initial Training Networks (peruskoulutusverkot) ‑ohjelmasta tuetaan huippulaatuista asiantuntija- ja tutkijankoulutusta, jota johtavat julkiset ja yksityiset tutkimuslaitokset tarjoavat tutkijoille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa näiden uraa.

Toisessa EU-rahoitteisessa hankkeessa, TALENTissa, mukana olevat tutkijat antoivat kokeelle operationaalista tukea. Ryhmä kehittää mittauslaitteita, joiden avulla uuden hiukkasen ominaisuudet voidaan ymmärtää tarkemmin. Löytöön vaikuttivat välillisesti myös monet muut tutkijat, jotka ovat saaneet tukea Marie Skłodowska-Curie –toimien COFUND-ohjelmasta. Sillä tuetaan alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä stipendiohjelmia.

EU on varannut Marie Skłodowska-Curie ‑toimiin vuosina 2007–2013 yli 4,5 miljardia euroa.

Taustaa

Marie Skłodowska-Curie ‑toimista (aikaisemmin käytettiin nimeä Marie Curie ‑toimet) on ohjelman perustamisesta (vuonna 1996) lähtien saanut tukea 60 000 tutkijaa, jotka edustavat liki 130:tä eri kansallisuutta. Yli puolet ohjelman puitteissa tuetusta tutkimuksesta koskee yhteiskunnallisia haasteita kuten syövän torjuntaa, ilmastonmuutosta ja energiavarojen niukkuutta. Rahoitusta saaneista tutkijoista 38 prosenttia on naisia, ja pk-yritysten osuus kaikista hankkeisiin osallistuvista yrityksistä on yli puolet.

Ohjelmassa annetaan rahoitusta tutkijoiden koulutukseen ja urakehitykseen kaikissa jatko-opintotason jälkeisissä vaiheissa ja tarjotaan korkealuokkaista tohtorikoulutusta kansainvälisesti kilpailukykyisten tutkijanurien edistämiseksi Euroopassa. Marie Skłodowska-Curie ‑toimilla tuetaan tutkijoiden liikkuvuutta toimialojen, tieteenalojen ja eri maiden välillä, mikä myös edistää EU:n Nuoret liikkeellä ‑aloitteen sekä kasvua ja työllisyyttä tavoittelevan Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamista.

EU:n uutta, vuosiksi 2014–2020 laadittua tutkimuspuiteohjelmaa Horisontti 2020 koskevan Euroopan komission ehdotuksen mukaan Marie Skłodowska-Curie ‑toimiin osoitetaan rahoitusta 5,75 miljardia euroa 50 000 uuden tutkijan kouluttamista varten.

Ohjelmaa hallinnoi tutkimuksen toimeenpanovirasto, joka on vuonna 2009 työnsä aloittanut Euroopan komission alainen EU:n rahoituselin.

Lisätietoa

Marie Skłodowska-Curie -toimien verkkosivut

Androulla Vassilioun verkkosivut

Seuraa Androulla Vassiliouta Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar