Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. juli 2012

EU-støtte til forskere på holdet bag opdagelsen af Higgs- bosonen eller den såkaldte "Guds partikel"

Seks forskere, der modtager støtte som led i Den Europæiske Unions Marie Skłodowska-Curie-aktioner inden for forskeres uddannelse og mobilitet, var direkte involveret i opdagelsen af Higgs-bosonen eller den såkaldte "Guds partikel", bekræftede Europa-Kommissionen i dag. Den subatomare partikel, som ifølge eksperterne udgør grundlaget for alle stoffer i universet, blev identificeret i det europæiske atomforskningscenter CERN i Genève, Schweiz. Opdagelsen betegnes som et af de mest betydningsfulde gennembrud i videnskabens historie. De seks forskere er involveret i et EU-støttet initiativ, som har modtaget næsten 3,5 mio. EUR i finansiering.

"Vi er virkelig stolte over, at det hold, der er ansvarligt for opdagelsen, omfattede seks af vore forskere. Det må være enhver forskers drøm at medvirke til en bedrift som denne. Jeg håber, at dette vil tilskynde dem til at gå endnu videre i deres bestræbelser på at udvide videnskabens grænser, og at deres arbejde vil inspirere de piger og drenge, som bliver vores næste generation af forskere", sagde EU-kommissær med ansvar for Marie Skłodowska-Curie-aktioner Androulla Vassiliou.

De seks forskere har arbejdet på ACEOLE-projektet, der har ydet væsentlige bidrag til gennembruddet. ACEOLE bidrog til at udvikle de datadisplaysystemer, som anvendes ved Large Hadron Collider-partikelacceleratortunnellen i CERN, hvor partiklen blev identificeret.

Forskere har brugt den 27 kilometer lange Large Hadron Collider til at lade protoner kollidere med hinanden ved tæt på lysets hastighed. Derefter gennemsøger de meget små stykker af materialet for spor af partikler, der kun findes i en brøkdel af et sekund, før de går i opløsning. Disse flygtige partikler har været genstand for 45 års efterforskning, som blev indledt af professor Peter Higgs, en anerkendt britisk fysiker, for at redegøre for, hvordan "stoffer" – i alt lige fra stjerner og planeter til mennesker og skabninger i verden – holdes sammen eller opnår "masse".

De seks forskere, som er involveret i opdagelsen, har modtaget EU-støtte gennem en specifik EU-tilskudsordning inden for Marie Skłodowska-Curie-aktionerne: "grunduddannelsesnetværket", som yder støtte til førende offentlige og private forskningsinstitutioner i form af højkvalitetsuddannelse af forskere i starten af deres karriere.

Forskere fra et andet EU-støttet projekt – "TALENT" - ydede driftsstøtte til forsøget. Holdet udvikler måleinstrumenter med henblik på at opnå en bedre forståelse af den nye partikels særegne karakter. Andre forskere, der modtog støtte gennem de såkaldte MSCA "COFUND"-ordninger, som yder EU-støtte til regionale, nationale og internationale stipendieprogrammer, var også indirekte involveret i opdagelsen.

EU bevilger over 4,5 mia. EUR under Marie Skłodowska-Curie-aktionerne mellem 2007 og 2013.

Baggrund

Marie Skłodowska-Curie-aktionerne (MSCA, tidligere kendt som Marie Curie-aktionerne) har støttet 60 000 forskere af næsten 130 forskellige nationaliteter siden programmets indførelse i 1996. Over halvdelen af den forskning, der støttes gennem programmet, vedrører samfundsmæssige udfordringer som f.eks. bekæmpelse af kræft, klimaforandringer og energimangel. 38 % af de støttede forskere er kvinder, og SMV’er tegner sig for over halvdelen af alle virksomheder, der deltager i projekterne.

Ordningen investerer i uddannelse og karriereudvikling for forskere på alle niveauer fra ph.d.-niveau og tilbyder undervisning af høj kvalitet for at fremme internationalt konkurrencedygtige forskerkarrierer i Europa. Aktionerne tilskynder til forskermobilitet på tværs af sektorer, fagområder og lande og bidrager således også til målene for EU's "Unge på vej"-initiativ og Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst.

Inden for rammerne af EU's nye forskningsprogram for 2014-2020 "Horisont 2020" foreslår Europa-Kommissionen, at Marie Skłodowska-Curie-aktioner modtager 5,75 mia. EUR til uddannelse af 50 000 nye forskere.

Ordningen forvaltes af Forvaltningsorganet for Forskning (REA), et EU-finansieringsorgan tilknyttet Europa-Kommissionen siden 2009.

Yderligere oplysninger

Webstedet for Marie Skłodowska-Curie-aktioner

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @ VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar