Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. července 2012

Vědci podporovaní EU jsou součástí týmu, který odhalil „božskou částici“ – Higgsův boson

Evropská komise dnes potvrdila, že šest vědců podporovaných prostřednictvím akcí Evropské unie s názvem „Marie Skłodowska-Curie“ zaměřených na výzkum, odbornou přípravu a mobilitu se přímo podílelo na objevení Higgsova bosonu, nazývaného také „božská částice“. Tato subatomární částice, kterou odborníci považují za základ veškeré hmoty ve vesmíru, byla objevena Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. Tento objev je oslavován jako jeden z nejprůlomovějších v historii vědy. Zmíněných šest vědců pracovalo v rámci iniciativy podporované ze strany EU, které bylo poskytnuto financování ve výši téměř 3,5 milionu EUR.

„Jsme velmi hrdí na to, že členy tohoto objevitelského týmu bylo šest našich výzkumných pracovníků. Musí být snem každého vědce podílet se na takovém úspěchu. Doufám, že pro ně bude povzbuzením k tomu, aby dále pokračovali ve svém úsilí o další posouvání hranic vědy, a že jejich činnost bude inspirací pro dívky a chlapce, kteří se stanou příští generací našich vědců,“ řekla evropská komisařka Androulla Vassiliou, která je odpovědná za akce Marie Skłodowska-Curie.

Zmíněných šest vědců pracuje na projektu „ACEOLE“, který významně přispěl k tomuto průlomovému objevu. Projekt ACEOLE pomohl vyvinout systémy čtení údajů používané v urychlovači částic Large Hadron Collider v CERNu, v němž byla částice identifikována.

V urychlovači Large Hadron Collider dlouhém 27 kilometrů vědci spustili proces vzájemných srážek částic nazývaných protony v rychlosti, která se blíží rychlosti světla. Poté hledali v miniaturních troskách těchto srážek stopy částic, které existují pouze zlomek sekundy předtím, než se rozpadnou. Tyto prchavé částice byly předmětem hledání, které trvalo 45 let a které zahájil profesor Peter Higgs, renomovaný fyzik ze Spojeného království, aby vysvětlil, jakým způsobem drží pohromadě „hmota“, ze které se skládají hvězdy a planety i každá lidská bytost a každé stvoření na světě, nebo jakým způsobem získává „hmotnost“.

Těchto šest vědeckých pracovníků financovaných z EU, kteří se podíleli na tomto objevu, bylo podpořeno zvláštním grantovým programem EU v rámci akcí Marie Skłodowska‑Curie. Jedná se o „sítě počáteční odborné přípravy“, které podporují přední veřejné i soukromé výzkumné organizace tím, že výzkumným pracovníkům na počátku kariéry poskytují vysoce kvalitní odbornou přípravu v oblasti výzkumu a dovedností.

Výzkumní pracovníci z jiného projektu financovaného EU s názvem „Talent“ poskytli operační podporu pro tento experiment. Tento tým vyvíjí nástroje pro měření k lepšímu pochopení konkrétního charakteru této nové částice. Další výzkumní pracovníci z EU podporovaní z projektu s názvem „COFUND“ (v rámci akcí „Marie Skłodowska-Curie“), který podporuje regionální, celostátní a mezinárodní stipendijní programy, se rovněž přímo podíleli na tomto objevu. EU vyčleňuje na akce Marie Skłodowska-Curie v období 2007–2013 více než 4,5 miliardy EUR.

Souvislosti

Prostřednictvím akcí Marie Skłodowska-Curie (dříve známé jako akce „Marie Curie“) získalo od zahájení tohoto programu v roce 1996 podporu 60 000 výzkumníků téměř 130 různých národností. Více než polovina výzkumu podporovaného prostřednictvím tohoto programu je věnována společenským problémům, jako je boj proti rakovině, boj proti změně klimatu a nedostatek energie. Podíl žen mezi financovanými výzkumnými pracovníky činí 38 % a více než polovinu všech podniků, které se těchto projektů účastní, představují malé a střední podniky.

Tento program investuje do odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků ve všech fázích počínaje postgraduální úrovní a poskytuje vysoce kvalitní doktorské programy na podporu mezinárodně konkurenceschopné výzkumné kariéry v Evropě. Akce Marie Skłodowska-Curie podporují mobilitu výzkumných pracovníků napříč odvětvími, obory a zeměmi, a tak rovněž přispívají k plnění cílů iniciativy EU s názvem „Mládež v pohybu“ a strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost.

Na základě návrhu Evropské komise týkajícího se nového výzkumného programu EU na období 2014‑2020 s názvem „Horizont 2020“ bude na akce Marie Skłodowska-Curie vyčleněno 5,75 miliard EUR za účelem odborné přípravy 50 000 nových výzkumných pracovníků.

Tento program řídí Výkonná agentura pro výzkum, což je orgán EU pro financování, který je od roku 2009 přičleněn k Evropské komisi.

Další informace

Internetové stránky akcí Marie Skłodowska-Curie

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar