Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 юли 2012 г.

Изследователи, подкрепяни от ЕС, в екипа, който откри „божествената частица“ Хигс бозон

Днес Европейската комисия потвърди, че шест учени, подкрепяни от Европейския съюз по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ за обучение и мобилност на изследователи, са участвали пряко в откриването на Хигс бозон или т.нар. „божествена частица“. Субатомната частица, която според експерти е в основата на цялата материя във Вселената, беше открита в ЦЕРН — Европейската организация за ядрени изследвания в Женева, Швейцария. Откритието бе приветствано като едно от най-значимите в историята на науката. Шестте учени участват в подпомагана от ЕС инициатива, която е получила финансиране от близо 3,5 милиона евро.

Ние сме изключително горди, че в екипа, направил откритието, са шест от нашите изследователи. Вероятно всеки учен е мечтал да бъде част от такова постижение. Надявам се, че то ще ги насърчи да стигнат още по-далеч в стремежа си да покоряват нови научни върхове и че работата им ще вдъхновява младежите, които ще бъдат нашето следващо поколение учени“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар, отговарящ за програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA).

Шестте учени работят по проекта „ACEOLE“, който допринесе значително за този пробив. С помощта на проекта „ACEOLE“ бяха разработени системите за четене на данни, използвани в тунела за ускоряване на частици на Големия адронен ускорител в ЦЕРН, където бе открита частицата.

Изследователите използват 27-километровия Голям адронен ускорител, за да сблъскват частици, наречени протони, една в друга със скорост, близка до скоростта на светлината. След това сред миниатюрните остатъци се търсят следи от частици, които съществуват само за част от секундата, преди да се разпаднат. В продължение на 45 години тези неуловими частици са обект на изследване, чието начало е поставено от проф. Питър Хигс, изтъкнат физик от Обединеното кралство, за да се даде обяснение на въпроса как „материята“ — от звездите и планетите до всеки човек и всяко живо същество в света — се крепи заедно или придобива „маса“.

Финансираните от ЕС шест научни работници, участващи в откритието, са получавали подкрепа по схема на ЕС за предоставяне на безвъзмездни средства в рамките на дейностите по програма „Мария Склодовска-Кюри“: „Мрежи за първоначално обучение“, чрез които се подкрепят водещи публични и частни изследователски организации при предоставянето на обучение за осъществяване на висококачествени научни изследвания и за придобиване на умения за изследователи на най-ранните етапи от тяхната кариера.

Изследователи от друг финансиран от ЕС проект — „TALENT“ — са предоставили оперативна поддръжка за експеримента. Екипът разработва уреди за измерване с цел по-добро разбиране на естеството на новата частица. В откритието участваха непряко и други изследователи, подпомагани от ЕС по схемите „COFUND“, които подпомагат регионални, национални и международни програми за стипендии.

ЕС е предоставил повече от 4,5 милиарда евро в рамките на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ за периода от 2007 г. до 2013 г.

Контекст

От създаването на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA, известна преди това като програма „Мария Кюри“) през 1996 г. досега са подпомогнати 60 000 изследователи от близо 130 различни националности. Повече от половината от научните изследвания, подкрепяни по програмата, са посветени на обществени предизвикателства, като например борбата с раковите заболявания, с изменението на климата и недостига на енергия. 38 % от финансираните изследователи са жени, а повече от половината от всички предприятия, участващи в проектите, са МСП.

В рамките на дейностите по програмата се инвестира в обучението и професионалното развитие на изследователите на всички етапи след започването на следдипломното им обучение, като се предлага висококачествено обучение по докторски програми с цел поощряване на конкурентни на международно равнище изследователски кариери в Европа. С MSCA се насърчава мобилността на изследователите между отделните сектори, дисциплини и страни и по този начин се допринася също за постигане на целите на инициативата на ЕС „Младежта в движение“ и стратегията „Европа 2020“ за заетост и растеж.

Съгласно предложението на Европейската комисия за „Хоризонт 2020“ — новата програма за научни изследвания на ЕС за 2014—2020 г., по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ ще бъде предоставено финансиране в размер на 5,75 милиарда евро за обучението на 50 000 нови изследователи.

Програмата се управлява от Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA), финансирана от ЕС и прикрепена към Европейската комисия от 2009 г.

За повече информация:

Уебсайт на програмата „Мария Склодовска-Кюри“

Уебсайт на Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar