Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. julija 2012

Za rast in delovna mesta: 8,1 milijarde evrov naložb v raziskave in inovacije

Evropska komisija je danes napovedala zadnji in doslej najobsežnejši sklop razpisov za zbiranje predlogov na področju raziskav v okviru sedmega okvirnega programa (FP7). Za projekte in ideje, ki bodo izboljšali konkurenčnost Evrope ter reševali vprašanja na področju zdravja ljudi, varstva okolja in novih pristopov k vse večjim izzivom urbanizacije in ravnanja z odpadki, bo skupaj namenjenih 8,1 milijarde evrov. Sredstva so na voljo organizacijam in podjetjem iz vseh držav članic in partnerskih držav EU ter predstavljajo levji delež predlaganega proračuna za raziskave za leto 2013, ki skupaj znaša 10,8 milijarde evrov. Komisija je razpise napovedala le nekaj dni po tem, ko so voditelji EU poudarili pomen raziskav in inovacij v Paktu za rast in delovna mesta.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Znanje je tisto, kar šteje v svetovnem gospodarstvu. Če želi biti Evropa konkurenčna tudi v 21. stoletju, moramo podpreti raziskave in inovacije, ki bodo ustvarile rast in delovna mesta danes in v prihodnosti. Konkurenca za pridobitev sredstev EU je velika, davkoplačevalski denar pa se tako dodeljuje najboljšim projektom, ki so pomembni za nas vse.“

Razpisi so usmerjeni tako v inovacije kot v vrsto družbenih izzivov, s čimer ustvarjajo povezavo z Obzorjem 2020, naslednjim programom financiranja za raziskave v EU v obdobju 2014–2020. Za tematska prednostna raziskovalna področja je skupaj namenjenih 4,8 milijarde evrov. Na področju industrijskih inovacij bodo podprte dejavnosti pred komercializacijo, kot so pilotni projekti, predstavitvene dejavnosti, standardizacija in prenos tehnologije. S svežnjem v vrednosti do 1,2 milijarde evrov bo posebna pozornost namenjena malim in srednjim podjetjem (MSP). Za utrditev ugleda Evrope kot vodilne svetovne destinacije za raziskovalce bo namenjenih okoli 2,7 milijarde evrov predvsem v obliki individualnih dotacij iz Evropskega raziskovalnega sveta (1,75 milijarde evrov) ter dejavnosti Marie Skłodowska-Curie (963 milijonov evrov) za usposabljanje in mobilnost na področju raziskav.

Za razširjanje vrhunskih raziskav Komisija pripravlja pobudo „katedre evropskega raziskovalnega prostora (ERP)“. V pilotnem razpisu, vrednem 12 milijonov evrov, bo skupno izbranih pet kateder ERP, ki jih bodo gostile univerze ali druge upravičene raziskovalne ustanove v manj razvitih regijah v petih državah EU. Da bi ustanove lahko gostile katedre ERP, morajo dokazati, da so sposobne spodbujati odličnost, imajo ustrezno infrastrukturo in izpolnjujejo načela Evropskega raziskovalnega prostora, kot so odprti postopki zaposlovanja.

Večina razpisov za zbiranje predlogov (povabil k oddaji vlog za pridobitev sredstev) bo objavljenih 10. julija, nekateri posebni razpisi pa bodo sledili jeseni.

Ozadje

Na področju inovacij bo v tem razpisu FP7 za tematske prednostne raziskave okoli 155 milijonov evrov namenjenih za „oceane prihodnosti“ v podporo trajnostni rasti v morskem in pomorskem sektorju, približno 365 milijonov evrov za tehnologije, ki bodo urbana območja preoblikovale v trajnostna „pametna mesta in skupnosti“, okoli 147 milijonov evrov za boj proti množenju bakterij, odpornih proti zdravilom, skoraj 100 milijonov evrov pa za inovativne pristope k upravljanju sladkovodnih virov.

Sredstva iz razpisov bodo na voljo tudi za financiranje raziskav na področju IKT v skladu s cilji iz digitalne agende, saj bo skoraj 1,5 milijarde evrov namenjenih tematskemu področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

V okviru tematskih prednostnih raziskovalnih področij bo približno 970 milijonov evrov na voljo za financiranje MSP. Za jamstva za posojila v vrednosti 1 milijarde evrov za MSP in srednje kapitalizirana podjetja (nekoliko večja podjetja z do 500 zaposlenimi) bo na voljo dodatnih 150 milijonov evrov.

Danes napovedan razpis v višini 8,1 milijarde evrov naj bi omogočil dodatnih 6 milijard evrov javnih in zasebnih naložb v raziskave, kratkoročno ustvaril 210 000 novih delovnih mest, v petnajstletnem obdobju pa zagotovil še za 75 milijard evrov rasti1.

Skupni proračun za raziskave in inovacije sedmega okvirnega programa, ki se je začel leta 2007, znaša 55 milijard evrov. Z naložbami EU v skupni vrednosti 25,3 milijarde evrov je do zdaj nepovratna sredstva prejelo približno 19 000 projektov, pri katerih je sodelovalo več kot 79 000 udeležencev (univerz, raziskovalnih organizacij in podjetij) iz vseh držav članic EU. FP7 naj bi do leta 2013 neposredno prispeval k poklicnemu razvoju okoli 55 000 posameznih raziskovalcev.

Skupni proračun EU za raziskave zajema tudi sredstva, ki niso na voljo v okviru danes napovedanih razpisov. Sem sodi financiranje na podlagi Pogodbe Euratom za raziskave na področju jedrske energije (993 milijonov evrov), podpora za „skupne tehnološke pobude“ z industrijo (751 milijonov evrov) ali „skupni programi“ med državami članicami. Skupni proračun vključuje tudi sredstva za Skupno raziskovalno središče Komisije in prispevek Komisije v Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF), ki ga upravlja skupina Evropske investicijske banke.

Glej tudi MEMO/12/528

FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

Unija inovacij: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Digitalna agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda.

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Glej raziskovalne projekte DEMETER, SIMPATIC, WIOD in NEUJOB na

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html.


Side Bar