Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 juli 2012

Investering van 8,1 miljard euro in onderzoek en innovatie, om groei te bevorderen en banen te scheppen

De Europese Commissie heeft vandaag in het kader van het zevende kaderprogramma (KP7) de laatste en grootste serie oproepen ooit tot het indienen van voorstellen voor onderzoek aangekondigd. In totaal wordt 8,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten om het concurrentievermogen van Europa te verbeteren, om kwesties op het gebied van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu aan te pakken, en voor het vinden van nieuwe oplossingen voor uitdagingen als de toenemende verstedelijking en het beheer van afval. Deze financiële steun – waarop organisaties en bedrijven in alle EU-lidstaten en partnerlanden aanspraak kunnen maken – vertegenwoordigt het leeuwendeel van het voorgestelde onderzoeksbudget van de EU voor 2013 (10,8 miljard euro). Deze aankondiging komt maar een paar dagen nadat de leiders van de EU in het Pact voor groei en werkgelegenheid benadrukten hoe belangrijk onderzoek en innovatie zijn.

Europees commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap Máire Georghegan-Quinn verklaarde: "Kennis is het ruilmiddel van de wereldeconomie. Als Europa in de 21e eeuw wil kunnen blijven concurreren zullen wij onderzoeks- en innovatieactiviteiten moeten steunen die tot groei en banen leiden, nu en in de toekomst. De felle concurrentie om EU-financiering garandeert dat het geld van de belastingbetalers gaat naar de beste projecten, die kwesties aankaarten die ons allemaal aangaan."

De oproepen zijn zowel gericht op innovatie als op een reeks maatschappelijke uitdagingen, en bouwen een brug naar het Horizon 2020-programma, dat het EU-onderzoek in de periode van 2014 tot 2020 zal financieren. Er is in totaal 4,8 miljard euro beschikbaar voor thematische onderzoeksprioriteiten. Industriële innovatie zal worden ondersteund door middel van marktnabije activiteiten zoals proefprojecten, demonstratie, normalisatie en technologieoverdracht. Speciale aandacht zal worden besteed aan kleine en middelgrote ondernemingen in een financieringspakket van mogelijk maar liefst 1,2 miljard euro. Ongeveer 2,7 miljard euro zal helpen de EU wereldwijd aantrekkelijk te houden voor onderzoekers, met name door individuele subsidies van de Europese Onderzoeksraad (1,75 miljard euro), en via Marie Skłodowska-Curie-acties (963 miljoen euro), die onderzoekstraining en mobiliteit bevorderen.

Om ervoor te zorgen dat onderzoek van topkwaliteit breder verspreid wordt, wordt een nieuw initiatief voorbereid voor "leerstoelen van de Europese onderzoeksruimte". Via een eerste oproep, waarbij 12 miljoen EUR beschikbaar is, zullen in totaal vijf EOR-leerstoelen worden geselecteerd, die bij universiteiten en andere in aanmerking komende onderzoekinstellingen in minder ontwikkelde regio's van vijf verschillende EU-landen zullen worden ondergebracht. Om een EOR-leerstoel te kunnen onderbrengen, moeten instellingen aantonen dat zij beschikken over de faciliteiten die nodig zijn voor topkwaliteit, en kunnen voldoen aan de beginselen van de Europese onderzoeksruimte zoals open aanwerving.

De meeste oproepen tot het indienen van financieringsaanvragen zullen op 10 juli worden gepubliceerd, gevolgd door een aantal aanvullende specifieke oproepen in het najaar.

Achtergrond

De innovatieve thematische onderzoeksprioriteiten van deze KP7-oproep zijn onder meer: ongeveer 155 miljoen euro voor "Oceanen van de toekomst", ter ondersteuning van duurzame groei in de mariene en maritieme sectoren, ongeveer 365 miljoen euro voor technologieën om stedelijke gebieden om te bouwen tot duurzame "Slimme steden en gemeenschappen", zo’n 147 miljoen euro ter bestrijding van de opkomst van resistente bacteriën, en bijna 100 miljoen euro voor innovatieve oplossingen voor zoetwaterbeheer.

De oproepen ondersteunen ook de ICT-onderzoeksfinancieringsdoelen van de Digitale Agenda: er is bijna 1,5 miljard euro voor het themagebied informatie- en communicatietechnologieën.

Verder is er in het kader van de thematische onderzoeksprioriteiten ongeveer 970 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf, en nog eens 150 miljoen euro voor het garantiemechanisme dat de weg vrijmaakt voor 1 miljard euro aan leningen voor kleine en middelgrote bedrijven, met maximaal 500 werknemers.

De vandaag aangekondigde 8,1 miljard euro zal naar verwachting nog eens 6 miljard euro aan openbare en particuliere investeringen in onderzoek ontlokken, en zal op de korte termijn naar schatting 210 000 extra banen helpen scheppen en over een langere periode (15 jaar) leiden tot nog eens 75 miljard euro aan groei1.

Het zevende kaderprogramma, dat in 2007 van start is gegaan, heeft een budget van 55 miljard euro voor onderzoek en innovatie. Tot dusver zijn in het kader daarvan ongeveer 19 000 projecten gesteund, waarbij meer dan 79 000 deelnemers (universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven) in alle lidstaten van de EU betrokken waren, en heeft de EU hierin 25,3 miljard gestoken. Tegen 2013 zal het zevende kaderprogramma naar verwachting de loopbaan van ongeveer 55 000 individuele onderzoekers rechtstreeks hebben ondersteund.

De totale onderzoeksbegroting van de EU omvat naast financiering via de vandaag aangekondigde oproepen onder meer ook financiering van onderzoek naar kernenergie uit hoofde van het Euratom-Verdrag (993 miljoen euro), of steun voor "gezamenlijke technologie-initiatieven" met het bedrijfsleven (751 miljoen euro) of steun voor "gemeenschappelijke programma’s" tussen lidstaten. De totale begroting omvat tevens de financiering van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie en de bijdrage van de Commissie aan de Financieringsfaciliteit voor risicodeling (Risk-Sharing Financing Facility, RSFF), dat door de Europese Investeringsbank wordt beheerd.

Zie ook MEMO/12/528

FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7

Innovatie-Unie: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Digitale Agenda: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22986595)

1 :

Zie de onderzoeksprojecten DEMETER, SIMPATIC, WIOD en NEUJOB

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html


Side Bar