Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 juli 2012

Cybercriminaliteit: EU-burger bezorgd over veiligheid van persoonsgegevens en onlinebetalingen

Veel internetgebruikers maken zich grote zorgen over hun online veiligheid, zo blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête. Van de respondenten maakt 89% op internet geen persoonsgegevens bekend en denkt 74% dat de kans om het slachtoffer van cybercriminaliteit te worden het afgelopen jaar is toegenomen.

Van alle internetgebruikers in de EU heeft 12% wel eens te maken gekregen met internetfraude en is 8% het slachtoffer geworden van identiteitsdiefstal. Toch heeft 53% van hen het afgelopen jaar geen enkel internetwachtwoord gewijzigd.

"Steeds meer mensen maken gebruik van de mogelijkheden van internet en profiteren van de digitale economie. Uiteraard staat beveiliging van persoonsgegevens en onlinebetalingen dan ook hoog op onze agenda. Vreemd genoeg beschermt maar de helft van de Europeanen zichzelf doeltreffend tegen computercriminaliteit", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

Uit de enquête – waaraan bijna 27 000 mensen uit alle EU-lidstaten hebben deelgenomen – blijkt dat wie goed geïnformeerd is over de gevaren van cybercriminaliteit, zich meestal veilig voelt op het internet. De meeste respondenten die met een gerust hart online bankieren of winkelen, vinden namelijk dat zij goed op de hoogte zijn van cybercriminaliteit.

"We kunnen niet dulden dat computercriminelen roet in het eten gooien. Hoe beter we de risico's kennen en weten hoe we ons moeten beschermen, des te beter kunnen we de mogelijkheden van internet benutten", aldus Cecilia Malmström.

Andere belangrijke resultaten van de enquête:

  • 53% van de internetgebruikers zegt online producten of diensten te kopen, 52% maakt gebruik van sociale netwerken, 48% beheert zijn bankzaken online, en 20% verkoopt online producten of diensten;

  • 29% denkt niet genoeg van internet te weten voor bv. online bankieren of winkelen;

  • 59% heeft het gevoel niet goed op de hoogte te zijn van de risico's van cybercriminaliteit;

  • 40% is bang dat zijn persoonsgegevens worden gestolen of misbruikt en 38% is bezorgd over de veiligheid van online betalingen.

In maart dit jaar heeft de Commissie voorgesteld om een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) op te richten, dat de burgers en bedrijven van Europa vanaf 2013 moet beschermen tegen de toenemende cyberdreiging (IP/12/317 en MEMO/12/221). EC3 zal zich met name richten op de bestrijding van illegale online activiteiten van de georganiseerde misdaad, zoals aanvallen op diensten voor internetbankieren en andere financiële onlinediensten. Het centrum zal ook onderzoeken hoe profielen op sociale netwerken beter kunnen worden beschermd tegen infiltratie door cybercriminelen. Daarnaast zal het de nationale rechtshandhavingsinstanties voorzien van informatie en analyses. Deze aanpak zal ten goede komen aan de bestrijding van identiteitsdiefstal via internet, van misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, en van cyberaanvallen waarbij de kritieke infrastructuur en informatiesystemen in Europa worden geschaad.

EC3 moet in januari 2013 operationeel zijn. Inmiddels wordt in het Haagse hoofdkantoor van Europol hard gewerkt om het centrum op te zetten. Zo wordt een laboratorium voor cybercriminaliteit ingericht, komen er 30 voltijdsbanen en zijn er contacten met de lidstaten die deskundigen beschikbaar zullen stellen. De laatste maanden heeft Europol ook haar praktische ondersteuning van nationaal onderzoek naar cybercriminaliteit aanzienlijk opgevoerd. Ook worden momenteel contacten gelegd met de nationale diensten voor de bestrijding van cybercriminaliteit en met particuliere partijen die cyberbeveiliging en antivirussoftware aanbieden.

In september 2010 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn ingediend betreffende de aanpak van nieuwe vormen van cybercriminaliteit, zoals grootschalige cyberaanvallen. Het gaat om concrete maatregelen, waaronder het strafbaar stellen van de productie en verkoop van kwaadaardige software en het verbeteren van de Europese politiesamenwerking. Het voorstel heeft ten doel ervoor zorgen dat Europa krachtiger optreedt tegen verstoringen van het internetverkeer, er nieuwe verzwarende omstandigheden worden ingevoerd en de strafrechtelijke sancties worden verscherpt. Dit moet leiden tot een doeltreffender bestrijding van de steeds veelvuldiger en grootschaliger aanvallen op informatiesystemen.

Maar de EU dient een bredere visie te ontwikkelen op cyberveiligheid. Daarom werken de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) momenteel aan een Europese strategie voor cyberveiligheid. Bij een alomvattende aanpak van cyberveiligheid zijn niet alleen de overheden nodig, maar is ook een rol weggelegd voor de particuliere sector, die het leeuwendeel van de cyberinfrastructuur bezit en beheert. De nieuwe strategie moet de vele beleidsterreinen bestrijken die door online risico's en bedreigingen kunnen worden geschaad. Het gaat onder meer om maatregelen ter bescherming van infrastructuur en ter bestrijding van cybercriminaliteit. Maar er zal ook rekening worden gehouden met externe aspecten, zoals de betekenis van cyberspace voor democratisering en capaciteitsopbouw in derde landen.

Nuttige links

De volledige Eurobarometer inzake cybercriminaliteit, alsook de resultaten per EU-lidstaat, vindt u op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

De website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström via Twitter

De website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken via Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar