Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2012

Κυβερνοέγκλημα: οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των επιγραμμικών πληρωμών

Μια νέα έρευνα του ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι χρήστες του Διαδικτύου ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το 89% αποφεύγει να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο και το 74% συμφωνεί ότι ο κίνδυνος να πέσει κανείς θύμα κυβερνοεγκλήματος έχει αυξηθεί τον προηγούμενο χρόνο.

12% των χρηστών του Διαδικτύου σε όλη την ΕΕ έχουν ήδη πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης και 8% έχουν πέσει θύμα αντιποίησης ταυτότητας. Παρόλα αυτά, 53% των χρηστών δεν έχουν αλλάξει κανέναν από τους κωδικούς πρόσβασής τους στο Διαδίκτυο τον περασμένο χρόνο.

«Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο και επωφελούνται από την ψηφιακή οικονομία, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών πληρωμών μάς ανησυχούν περισσότερο από κάθε τι άλλο. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι μόνον οι μισοί από τους Ευρωπαίους λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για να προστατευτούν από το κυβερνοέγκλημα», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.

Η έρευνα που καλύπτει συνολικά σχεδόν 27 000 πολίτες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του να είναι κανείς ενημερωμένος σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοεγκλήματος και του να αισθάνεται ασφαλής στο Διαδίκτυο. Η πλειοψηφία αυτών που αισθάνονται ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές τραπεζικές υπηρεσίες ή πραγματοποιούν επιγραμμικές αγορές λένε ότι έχουν επίσης την πεποίθηση ότι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με το κυβερνοέγκλημα.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε εγκληματίες που δρουν στον κυβερνοχώρο να διαταράσσουν τη χρήση του Διαδικτύου. Όσο πιο πολλά γνωρίζουμε για τους κινδύνους και τους τρόπους προστασίας μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ψηφιακή ζωή μας», δήλωσε η Cecilia Malmström .

Άλλες βασικές διαπιστώσεις της έρευνας είναι:

  • 53% των χρηστών του Διαδικτύου λένε ότι αγοράζουν επιγραμμικά προϊόντα ή υπηρεσίες, 52% χρησιμοποιούν ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, 48% πραγματοποιούν επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές, ενώ 20% πωλούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες

  • 29% των χρηστών του Διαδικτύου δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη ώστε να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για πράγματα όπως οι επιγραμμικές τραπεζικές συναλλαγές ή οι επιγραμμικές αγορές.

  • 59% θεωρούν ότι δεν είναι καλά πληροφορημένοι σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοεγκλήματος

  • 40% ανησυχούν μήπως κάποιος πάρει ή καταχραστεί τα προσωπικά τους δεδομένα και 38% ανησυχούν για την ασφάλεια των επιγραμμικών πληρωμών

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί το 2013 ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο, ή EC3, για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων από τις αυξανόμενες απειλές εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (IP/12/317 και MEMO/12/221) θα εστιαστεί στην καταπολέμηση των παράνομων επιγραμμικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από σπείρες οργανωμένου εγκλήματος, και ιδιαιτέρως στην καταπολέμηση επιθέσεων με στόχο τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και άλλες επιγραμμικές οικονομικές δραστηριότητες. Το Κέντρο θα επιδιώξει επίσης να βρει τρόπους για την καλύτερη προστασία των προφίλ κοινωνικών δικτύων από την ηλεκτρονική πειρατεία και θα παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Έτσι οι αρχές αυτές θα μπορέσουν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της επιγραμμικής αντιποίησης ταυτότητας, της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν βασικά συστήματα υποδομών και πληροφοριών στην Ευρώπη.

Το EC3 προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Οι εργασίες για την εγκατάσταση του Κέντρου προχωρούν ικανοποιητικά στην έδρα της Ευρωπόλ, στη Χάγη, συμπεριλαμβανομένων της κατασκευής ενός εργαστηρίου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, της δημιουργίας περίπου 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης, και της σύνδεσης με τα κράτη μέλη τα οποία θα συνεισφέρουν στο Κέντρο με την αποστολή εμπειρογνωμόνων. Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπόλ αύξησε σημαντικά την παροχή πρακτικής στήριξης σε έρευνες εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Κέντρου, πραγματοποιούνται επαφές με εθνικές μονάδες επιβολής του νόμου στον χώρο της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο καθώς και με φορείς του ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία από ιούς.

Τον Σεπτέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την αντιμετώπιση των νέων εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, όπως οι μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η πρόταση καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα όπως, μεταξύ άλλων, η ποινικοποίηση της δημιουργίας και πώλησης δόλιου λογισμικού και η βελτίωση της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας. Σκοπός της πρότασης είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή απάντηση στις διαταραχές στον κυβερνοχώρο και να εισαγάγει νέες επιβαρυντικές περιστάσεις και βαρύτερες ποινικές κυρώσεις. Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αυξανόμενης απειλής και εκδήλωσης επιθέσεων μεγάλης κλίμακας σε βάρος συστημάτων πληροφοριών.

Έφτασε πλέον η στιγμή να προχωρήσει η ΕΕ πέρα από αυτά τα μέτρα και να διαμορφώσει μια συνολική θεώρηση σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με την ευρύτερη έννοια. Με αυτό το σκεπτικό, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) καταρτίζουν τώρα μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Για τη σφαιρική προσέγγιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα απαιτηθεί η συμμετοχή όχι μόνον των δημόσιων αρχών αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος κατέχει και εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών υποδομών. Η στρατηγική θα πρέπει να αφορά διαφόρους τομείς πολιτικής που μπορούν να θιγούν από τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα περιλαμβάνει μέτρα που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των υποδομών και την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, καθώς και εξωτερικές πτυχές, όπως ο ρόλος του κυβερνοχώρου στα δημοκρατικά κινήματα και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων στις τρίτες χώρες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για την πλήρη έρευνα του ευρωβαρομέτρου για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, και για τα αποτελέσματα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, βλ.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström's

Η Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar